Veronica Magnusson, Åsa Regnér, Heike Eikers.

Miljardsatsning inte nog för att häva socialtjänstens kris

2015-09-14 | Jenny Rönngren padlock

EKONOMI

2016-2019 avsätts 250 miljoner kronor årligen till socialtjänsten enligt den överenskommelse som regeringen träffat med Vänsterpartiet inför budgetpropositionen som presenteras den 21 september. Tanken är att det ska ge fler anställda och stärka kompetensen och kvaliteten i barn- och ungdomsvården. Satsningen är välkommen men otillräcklig anser representanter för facken inom socialtjänsten.

Sammanlagt satsas en miljard kronor över fyra år på socialtjänsten som enligt överenskommelsen mellan regeringen och Vänsterpartiet ska gå till ökad bemanning, kompetensutveckling och förbättrad kvalitet. Utmaningarna som socialtjänsten står inför är stora, konstaterar ansvariga ministern Åsa Regnér i ett pressmeddelande:

– Den sociala barn- och ungdomsvården har ett viktigt uppdrag att ge stöd till utsatta barn och ungdomar. Verksamheterna står inför stora utmaningar och det pågår utvecklingsarbete på lokal, regional och nationell nivå men det finns brister. Med den här satsningen vill regeringen och Vänsterpartiet vända utvecklingen och förbättra förutsättningarna för socialtjänsten att göra ett bra arbete.

Hur de 250 årliga miljonerna ska fördelas på 290 kommuner och hur mycket som kommer att läggas på anställningar respektive kvalitetssatsningar och kompetensutveckling är ännu oklart. Och Åsa Regnér påpekar i en artikel i SSR:s förbundstidning Akademikern det finns fler satsningar som ska komma barn och unga till del. Förutom redan beslutade medel för en nationell introduktion för nyanställda socialsekreterare och till kompetensutveckling görs i budgetpropositionen en satsning för avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.

– Det är inte så att medlen löser alla problem, men vi hoppas att det är en bra start och att det uppfattas som ett stöd för det oerhört viktiga jobb man gör, säger Regnér till Akademikern.


Viktig vändpunkt

Både Vision och Akademikerförbundet SSR har länge larmat om en orimlig arbetsbelastning med brister i introduktionen för nyanställda, chefer som inte har tid att leda och ett omfattande it-strul. Försämringar i sjuk- och arbetslöshetsförsäkringarna har bidragit till en ansträngd situation, samtidigt som allt fler barn på flykt från krig och väpnad konflikt kommer ensamma till Sverige.

– Jag är mycket glad att regeringen har lyssnat på våra medlemmar. Vision har tidigare sagt att situationen kräver att såväl staten som kommunerna tar ansvar för framtidens socialtjänst, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

SSR:s ordförande Heike Erkers ser satsningen som en viktig vändpunkt, som signalerar att regeringen förstått allvaret, även om hon framhåller att mycket arbete från kommunernas sida för att häva krisen.

– Kommunerna har inte tagit sitt arbetsgivaransvar och det har gjort det svårt att behålla erfaren personal. För att kunna klara rekryteringen i framtiden krävs det tillräcklig bemanning, att tjänster som specialistsocionomer inrättas och löner som motsvarar uppdragets ansvar och yrkets svårighetsgrad, säger Heike Erkers till Akademikern.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: