En ökad medellivslängd kräver en starkare finansiering, menar socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Regeringen på väg att slopa vårdnadsbidraget

2015-09-10 | FemPers padlock

EKONOMI

Vårdnadsbidraget slopas, om regeringens proposition som presenteras i dag antas av riksdagen. Det innebär enligt ett pressmeddelande i så fall att möjligheten att bevilja nya vårdnasbidrdag upphör från och med 1 februari 2016.

Där framgår också att det under år 2013 var cirka 100 kommuner som införde möjligheten att betala ut vårdnadsbidrag och att ungefär 7 100 föräldrar hade vårdnadsbidrag någon gång under 2013 varav fler än 90 procent kvinnor.

Enligt regeringen utgör avskaffandet en viktig åtgärd för att främja ett mer jämställt föräldraskap. Av en rapport från Statistiska Centralbyrån, SCB, framgår att föräldrar med vårdnadsbidrag hade lägre löneinkomster både före och efter perioden med bidraget.

– Vi vill ta bort vårdnadsbidraget eftersom det varit dåligt för kvinnors ekonomi samtidigt som det cementerar en familjepolitik där kvinnor tar hand om barnen medan männen förvärvsarbetar. Vi vill se en modern feministisk politik som stärker både kvinnor och mäns deltagande på arbetsmarknaden och deras ekonomiska självständighet, säger socialförsäkringsminister Annika Strandhäll.

Feministiskt initiativs partiledare Gudrun Schyman välkomnar beskedet:

– Det tycker det är utmärkt om regeringen nu tar bort en familjepolitisk reform som bevisligen cementerar en förlegad familjetyp, där kvinnan förväntas ta hand om barnen medan mannen förvärvsarbetar, säger Gudrun Schyman till Feministiskt perspektiv.

– Regeringen säger sig ha ambitionen att utveckla en modern feministisk politik som stärker både kvinnor och mäns ekonomiska självständighet och möjlighet att kombinera föräldraskap med eget förvärvsarbete. Det är också bra, fortsätter hon och lyfter individualiserad föräldraförsäkring och en sänkning av normalarbetstiden från 40 till 30-timmarsvecka som andra viktiga reformer för en feministisk regering.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: