Martin Marmgren är polis verksam i Kista.

”Specifik bevakning kräver mycket större resurser”

2015-08-10 | Martin Marmgren padlock

OPINION

”Vingren anklagar mig för att "skryta" och "ägna mig åt polisens pr-arbete". Jag har helt enkelt berättat om mina möten med Kistamannen, samt reflekterat över den frustration som har funnits på min närpolisstation över att han har kunnat fortsätta sina attacker.” Det skriver Martin Marmgren med anledning av My Vingrens kritik angående polisens insats för att skydda utsatta romer i Kista.

RELATERADE TEXTER/REPORTAGE:

2015-05-12 Sveriges radio: Tändvätska mot romer - han ville "städa upp"

2015-08-16 Martins polisblogg: Om hatbrotten mot romska tiggare

2015-08-08 Feministiskt perspektiv: Polisen har misslyckats med att skydda romerna

När jag läser My Vingrens svar på min bloggtext är det lite svårt att förstå vad hon egentligen är ute efter. Jag försöker bemöta hennes anklagelser en efter en i ett långt blogginlägg, men sammanfattar här de viktigaste poängerna.

My Vingren verkar ha missförstått min och närpolisen i Kistas roll i utredningarna. Ingen av dem har legat hos oss, de handläggs alla på kriminalenheten i Solna. Jag har ingen som helst insyn i de olika förundersökningarna. Mitt blogginlägg handlar om mina egna möten med "Kistamannen", inte om de olika utredningarna. Därför blir det underligt när jag hålls ansvariga för eventuella misstag som har begåtts vid utredningsåtgärder som jag inte har haft något alls att göra med och inte heller känner till.

Vingren skriver även att jag skall ha sagt att det är "på grund av uteblivna vittnesmål från omgivningen och romer som den så kallade Kistamannen inte har blivit åtalad ". Det stämmer inte. Jag har som sagt ingen insyn i utredningarna. Jag har noterat att mannen har släppts snabbt flera gånger efter att vi i Kista har gripit honom trots att vi då har fått tag på målsägare och förhört dessa. Det har skapat en frustration hos mig då jag trodde att våra förstahandsåtgärder skulle vara tillräckliga för att få mannen anhållen och häktad med tanke på hur frekvent hans brottslighet var. Uppenbarligen har inte åklagaren (som beslutar om anhållande/frisläppande) delat den uppfattningen, och åklagaren har både bättre juridisk kunskap och koll på förundersökningarna.

Jag har inte heller recenserat varken åklagarens eller den polisiära handläggaren/utredarens arbete. Det jag har gjort är att spekulera i om att det är höga beviskrav och rättssystemets tafatthet när det gäller att beivra den här sortens brott som har lett till att hans brottslighet har kunnat fortsätta.

Vingren anklagar oss dessutom för att vi "varken häktar, omhändertar eller sätter in mer skydd för romerna i Kista" trots att vi känner till att han utgör en fortsatt risk för dem. Här kan jag bara konstatera att polisen inte häktar någon, det gör en domstol på begära av en åklagare (och det var det vi hoppades skulle ske). Än mindre kan vi "omhänderta" någon i förebyggande syfte för att vi anser att risken är stor för fortsatt brottslighet. Det hade varit praktiskt många gånger, men strider mot väldigt grundläggande värden i en rättsstat, vilket Vingren rimligtvis borde känna till. Slutligen så har vi försökt befinna oss på plats för att skydda mot/förebygga fler attacker i vårt område. Det kunde vi säkert ha gjort bättre. Men att sätta in specifik/fast bevakning på alla romer som rör sig i Kista, som Vingren verkar efterfråga, skulle dock kräva en extremt mycket större resurs till polisen.

Vingren anklagar mig för att "skryta" och "ägna mig åt polisens pr-arbete". Jag har helt enkelt berättat om mina möten med Kistamannen, samt reflekterat över den frustration som har funnits på min närpolisstation över att han har kunnat fortsätta sina attacker. Om det är skryt, så gäller det nog alla mina blogginlägg. Vad gäller att jag skulle vara pr-makare åt polisen så är det lite ironiskt att jag anklagas för det då jag är en av relativt få som faktiskt kritiserar polisen inifrån då jag tycker att det finns fog (exempelvis "romregistret" och dödsskjutningen i Husby).

Sammanfattningsvis så delar jag Vingrens frustration att vi inte har kunnat hjälpa den här utsatta gruppen genom att få ett stopp på Kistamannens attacker. Jag har dock svårare att förstå varför den frustrationen riktas mot mig.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: