Saga Becker är en positiv förebild för hbtq-ungdomar, säger RFSL Ungdoms ordförande Gisela Janis.

Pegasus – ett tryggt virtuellt rum som inte dömer ut någon

2015-07-28 | Marie Nordin padlock

INRIKES

– Det räddar liv att ha trygga rum där man bara får vara. Där det inte är moralpredikningar och pekpinnar, säger skådespelaren Saga Becker.

Hon är ambassadör för RFSL Ungdoms nya digitala plattform Pegasus som riktar sig till unga hbtq-personer med erfarenhet av sex mot ersättning.

RELATERADE ARTIKLAR:

Saga Becker: ”Det här handlar om någonting större än en film”

En hälsoenkät RFSL Ungdom gjorde förra året ställde frågor om erfarenheter av sex mot ersättning. Där gick det att se starka indikationer på att unga hbtq-personer som grupp, är statistisk överrepresenterade när det gäller sådana erfarenheter. Sajten som lanseras den femte augusti kommer att innebära en möjlighet att chatta anonymt med insatt personal.

Just möjligheten att vara anonym och slippa träffas öga mot öga för att få stöd är något många i målgruppen uttryckt behov av, enligt Gisela Janis, förbundsordförande i RFSL Ungdom.

En anledning till att unga hbtq-personer har sex mot ersättning, säger Janis, är att få pengar till boende. En del har problem med sina vårdnadshavare som inte accepterar att de bryter mot heteronormen och behöver därför annat boende.


Bättre bemötande

Utöver chatten kommer Pegasus att erbjuda utbildning för yrkesverksamma som kommer i kontakt med hbtq-ungdomar. De vill jobba för att förbättra bemötandet inom institutioner som socialtjänst, skolor, polis och psykiatri men också i frivilligorganisationer.

– Ett gott bemötande, säger Janis, kan handla om att inte sitta fast i föreställningar om hur den som sålt sex ska vara. Att vara öppen inför den individ man möter.

– Att prata om erfarenheter av sex mot ersättning, inte om sexarbete eller prostitution, kan vara viktigt för att nå ut. Det handlar om ett bredare spektra där väldigt många inte skulle definiera sig som sexarbetare.

I sitt arbete med RFSL Ungdom ser Gisela Janis att förtroendet för myndigheter generellt är lågt bland hbtq-ungdomar.

Skådespelaren Saga Becker berättar att hon har egna erfarenheter av dåligt bemötande från vårdinstitutioner. Att få vara med och påverka kring det är viktigt för henne. Hon pratar om problem som tabun kring psykisk ohälsa medför. Själv har hon tidigare ljugit om sitt mående för att hon trott att det skulle bli jobbigt för andra om hon berättade.

– Men man måste få vara svag ibland och prata om det. Jag vill inte att andra ska behöva rikta hatet mot sig själva, som jag gjorde. Man ska inte behöva skämmas för att man mår dåligt.


Rädsla för att be om hjälp

Det generellt låga förtroendet för myndigheter grundar sig många gånger på dåliga erfarenheter och kan handla om rädsla för vad som skulle kunna hända, berättar Janis. I hälsoenkäten kommenterade ungdomarna varför de inte sökt stöd. Bland annat uppgav ungdomar med erfarenhet av sex mot ersättning att de var rädda att bli dömda, kände sig smutsiga, inte ville, inte vågade eller inte behövde stöd.

– Man kan vara rädd att det ska bli värre om man ber om hjälp. På en liten ort kan det till exempel vara så att man är den enda öppna bögen på en skola. Det kan finnas risk att ”outas” i medierna och bli igenkänd även om de inte går ut med namn om man anmäler något som hänt, säger Janis.

Huvudfokus i Pegasus arbete är enligt Janis att möta personer i den situation där de befinner sig här och nu.

– Vi moraliserar inte eller säger att det du gör är fel. Vi tror inte att moraliserande och stigmatisering hjälper. En del vill sluta. En del vill inte sluta men har annat de behöver få stöd för. Man kan också vända sig till oss för att få hjälp med gränssättning och säkrare sex.

Att målgruppen riktar sig till hbtq-personer innebär inte att de anställda kommer att fråga om identitet när någon hör av sig. Det är upp till var och en att välja vad man vill berätta.


Viktigt med starka förebilder

I projektet vill de inte bara fokusera på problem. De vill lyfta positiva, stärkande aspekter i att vara ung hbtq-person. Det betyder mycket att ha med Saga Becker, säger Janis.

– Det är viktigt för unga hbtq-personer att ha en positiv förebild. Hon är en person som gör något av den plats hon uppnått.

Enligt Becker är det än så länge inte helt tydligt vad hennes roll konkret kommer att vara.

– Jag kommer att ha konstnärligt rätt fria händer. Men jag kommer att skriva en del debattartiklar. Jag kommer att göra en konstfilm till projektet och prata med folk, hjälpa

Janis säger att de i RFSL Ungdom länge sett behov av ett specifikt riktat stöd för hbtq-ungdomar med erfarenhet av sex mot ersättning. Nu har de skapat ett sådant stöd, med förhoppningen att det ska bli ett tryggt virtuellt rum som inte dömer ut någon.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: