Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd Stockholm.

”Höjda lägstalöner ett första steg mot jämställda löner”

2015-07-15 | Clara Lindblom padlock

OPINION

Stockholms stad höjer lönerna för de som tjänar minst, vilket framför allt gäller kvinnor. Clara Lindblom (V) beskriver satsningen som ett steg mot jämställda löner och konstaterar att det inte bara handlar om rättvisa: ”Det är också en nödvändighet för att vi ska klara av att rekrytera all personal vi behöver inom vård och omsorg.”

De lägsta lönerna i Stockholms stad finns inom viktiga välfärdsyrken som vårdbiträden och barnskötare. Yrken som värderas alldeles för lågt för det viktiga arbete som utförs. Nu höjer vi lönerna för de som tjänar lägst i Stockholm – en höjning som gynnar kvinnor.

Välfärdens viktiga branscher domineras stort av kvinnor. Liksom på hela den övriga arbetsmarknaden ligger kvinnodominerade branscher i offentlig sektor lägre i lön än mansdominerade. Det är ett stort strukturellt problem. För att komma till rätta med det här måste de kvinnodominerade grupperna måste få löneökningar som är högre än vad en ordinarie lönerevision kan ge. Det behövs särskilda satsningar.

I Stockholms stad höjer vi nu lönerna för de som tjänar minst. De finns inom Kommunals avtalsområde. Den nya lägstalönen är 19 000 kronor i månaden för den som fyllt 19 år och 21 000 kronor för den som har en yrkesutbildning och minst ett års erfarenhet i yrket. Det är en höjning på 880-920 kronor i månaden. Räknar vi in årets lönerevision finns anställda som kan få en höjd lön på upp till 1 400 kronor per månad jämfört med samma tid förra året. De allra flesta som får höjd lön är kvinnor. Det här är feministisk politik i praktiken.

Pengarna till löneökningen kommer från den rödgrönrosa majoriteten i Stockholms särskilda jämställdhets- och lönesatsning på 70 miljoner kronor. Det har vi gjort just för att vi ser att vi måste satsa extra pengar. Det löser naturligtvis inte hela problemet men det är ett steg i rätt riktning och en tydlig markering från det rödgrönrosa styret – jämställdhet måste få kosta.

Att lönerna måste höjas inom välfärdsyrkena handlar dessutom inte bara om jämställdhet och rättvisa. Det är också en nödvändighet för att vi ska klara av att rekrytera all personal vi behöver inom vård och omsorg. Vi står inför stora utmaningar med enorma personalbehov framöver. Vi måste se till att fler vill arbeta inom välfärden och då är lönen och arbetsvillkoren avgörande. Faller välfärden vet vi också vilka som får ställa upp och ta hand barn och åldrande föräldrar, återigen är det kvinnor som drabbas. Vi har allt att tjäna på att satsa resurser nu.

Vi måste fortsätta att arbeta tillsammans. Många viktiga feministiska aktörer finns med i arbetet för jämställda löner. Fackförbundet Kommunal fortsätter sitt stenhårda arbete för att de kvinnodominerade yrkesgrupperna ska får högre löneökningar än genomsnittet på arbetsmarknaden. 15:56-rörelsen fortsätter att uppmana kvinnor att gå hem tidigare från jobbet för att uppmärksamma våra ojämställda löner. Många, många fler därtill arbetar för en ändring. Politisk vilja kan skapa jämställda löner. Höjda lägstalöner är ett viktigt steg på vägen.

Clara Lindblom (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: