Nicole Kling och Fredrik Nejman har granskat könsbalansen och lönerna bland fackliga chefer.

Ojämställt bland de som ska säkra jämställda löner

2015-07-10 | Jenny Rönngren padlock 1

EKONOMI

Regeringen har med stor tydlighet överlämnat ansvaret för att sluta lönegapet mellan män och kvinnor till arbetsmarknadens parter – fack och arbetsgivare. Så hur ser könsbalansen ut bland dem som på den fackliga sidan ska göra jobbet, och vad tjänar de själva? Tidskriften Scoop har granskat 227 makthavare och visar bland annat att endast tre av tolv topposter innehas av kvinnor i de tre centralorganisationerna LO, TCO och Saco.

I LO, TCO och Saco är kvinnorna inte bara mycket färre, de tjänar också sämre än männen. Det framgår i nya numret av Föreningen grävande journalisters tidskrift Scoops senaste nummer som utkom i dagarna. Där granskas könsfördelningen och löneskillnader både i de tre centralorganisationerna och bland 227 makthavare i 51 fackförbund.

– Vi har valt att fokusera på de anställda i förbunden, inte de förtroendevalda. Det är en grupp med makt, men okänd för de flesta. Även om varje persons inkomst kan förklaras och motiveras så visar granskningen att det också i facken finns mekanismer som gör att männen tjänar mer än kvinnorna, säger Fredrik Nejman, redaktör för Scoop.


Skiljer 30 000

Scoop kan bland annat visa att kvinnor är i minoritet bland förhandlingscheferna samtidigt som den gruppen är den enda där kvinnorna tjänar mer än männen. Av 47 förhandlingschefer är 34 män och 13 kvinnor. Medellönen är 755 051 kronor per år – 851 334 kronor för kvinnor, och 718 237 kronor för män.

Annars är det männen som tjänar mer bland fackförbundens okända makthavare, skriver Scoop. Den genomsnittliga skillnaden ligger sammantaget för de 227 makthavarna på drygt 30 000 kronor årligen. Det finns två kategorier där kvinnorna är i majoritet – bland kommunikationscheferna och de fackliga tidningarnas chefredaktörer.


Homogen skara

Scoop har intervjuat några av makthavarna, bland annat om det faktum att de fackliga företrädarna och höga tjänstemännen tjänar så mycket mer än medlemmarna de företräder. Ingen av dem ser detta som något större problem. 21 av de 227 har årsinkomster på över miljonen. I de fackförbund som tillhör LO-familjen har cheferna lägre inkomster än kollegorna inom förbunden i Saco och TCO. Per Bardh, avtalssekreterare på Handelsanställdas förbund, är ensam från ett LO-förbund bland de 21 ”miljonärerna”.

Det framgår också att gruppen som sitter på fackförbundens maktpositioner är en homogen grupp. Av namnen att döma har få utländsk bakgrund, och även åldersfördelningen är jämn inom de olika chefskategorierna, detta oavsett kön. Högst medelålder har kvinnor som är kanslichefer, 51,7 år, och lägst män som är kommunikationschefer och kvinnor som är presschefer – i båda grupperna är medelåldern 47 år.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150715 - Robin Melin

Usch!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: