Morgan Johansson vill skärpa straffskalan vid våldsbrott som begås med heder som motiv.

Strängare straff vid våld i hederns namn på gång

2015-07-03 | Arazo Arif padlock 2

INRIKES

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson vill åter lyfta frågan om straffskärpning för brott i hederns namn. Han anser att sådana brott är allvarligare i sin karaktär och bör straffas därefter. Kvinnojouren Terrafems ordförande Alfhild Oenema är kritisk till förslaget och menar att Johansson förbiser viktiga maktperspektiv.

RELATERADE ARTIKLAR:

2014-11-18 Hedersbegreppet gör våldet osynligt, Götblad!

2013-10-08 Alla bör vara lika inför lagen

Under ett seminarium i Almedalen, om hur skyddet för barn och vuxna som riskerar att utsättas för tvångsäktenskap kan stärkas, meddelade Morgan Johansson att han vill ta upp frågan om straffskärpning för brott begångna i hederns namn på nytt. Det skulle innebära att våldsbrott och olaga hot som skett i hederns namn utgör grund för strängare straff än liknande brott utan heder som påstått motiv.

– I opposition så drev vi socialdemokrater att man skulle ha en särskild straffskärpningsgrund för brott som begås med hedersmotiv. I svensk lagstiftning har vi dels olika omständigheter där man kan mildra straffen, sedan har man olika omständigheter där man kan skärpa dem. Då skulle man kunna lägga till att när brott begås med hedersmotiv ska man kunna döma hårdare straff.


Det förslaget har kritiserats för att en sådan lagändring skulle leda till ökad stigmatisering av vissa grupper och att våldsbrott bör straffas lika. Vad tänker du om det?

– Den kritiken förstår jag nog faktiskt inte. Det är ju en särskild typ av brott, som ofta då inte bara den som begår brottet är en del av, utan det också finns en kontext. Den som begår brottet är ofta uppbackad av sin familj eller sitt grannskap. Och det gör brottet allvarligare till sin karaktär. Det gör också att den som utsätts för brottet hamnar i en mer utsatt situation än annars. Om du blir nerslagen på stan är det en misshandel, men om du blir misshandlad av en av dina egna släktingar och dessutom som en följd av det utfryst från resten av din släkt, då är det, tycker jag, en allvarligare händelse och det bör synas i hur man mäter straffet.


Anser du att det samtidigt är viktigt att arbeta för att motverka rasismen mot gällande grupper då den här frågan har kommit att användas av rasistiska rörelser och Sverigedemokraterna?

– Jag tycker naturligtvis att man ska motverka rasism i alla dess former, men jag gör inte den kopplingen. Jag ser på handlingen i sig och brottet i sig. Jag tycker att man som brottsoffer är i en mer utsatt situation om man blir utsatt för ett brott av ens släkt. Och det är det jag menar att man ska se strängare på.

Samtidigt bekräftar Morgan Johansson att förslaget berör en grupp som är särskilt utsatt vad gäller rasistiska fördomar:

– Ja, rasismen finns ju. Den ska man inte blunda för. Vi har ett parti i Sveriges riksdag som uttalar sig om muslimer ungefär som nazisterna uttalade sig om judar på 30talet. Det är klart att rasismen har fått ett partipolitiskt uttryck som ser annorlunda ut i dag än den gjorde för tio år sedan, men det ska inte hindra oss från att ta i den här typen av problem och brott.

För ett år sedan infördes lagen mot äktenskapstvång och bortgifte av barn samt lagen mot vilseledande till tvångsäktenskapsresa. Morgan Johansson vill utvidga lagen.

– Vi pratar om en utvidgning av lagen mot tvångsäktenskap som i dag är kriminaliserat på förberedelsestadiet, men inte kriminaliserat på stämplingsstadiet, alltså när du i samråd med någon annan beslutar om att begå ett brott eller när du försöker pressa någon annan att begå ett brott.


Missar centralt maktperspektiv

Alfhild Oenema, ordförande för riksorganisationen Terrafem, som arbetar mot mäns våld mot kvinnor och har en särskild kunskap om våld i hederns namn, delar inte Morgan Johanssons inställning när det gäller straffskärpning för brott begångna i hederns namn.

– Terrafem anser att en generell straffhöjning mot mäns våld mot kvinnor är önskvärd, men att en sådan straffhöjning bör relateras till brottet och inte till förövarens bortförklaring. En man som misshandlar sin hustru eller flickvän på grund av passion, missbruk eller heder ska dömas efter just misshandeln. Att gradera brottets allvar efter förövarens förklaring tyder på att Morgan Johansson inte har förstått det centrala maktperspektivet som är karakteristiskt för mäns våld mot kvinnor, vilket i grunden handlar om kvinnors underordning i ett patriarkalt samhälle.

Alfhild Oenema instämmer i den kritik som förts fram mot den typen av särlagstiftning.

– Att skärpa straffet för brott som begås i hederns namn, vilket kopplas till vissa grupper i samhället, är indirekt att göra en skillnad i bedömningen av personerna bakom brottet snarare än brottet i sig. Förvisso att våld i hederns namn förekommer i en kontext där fler familjemedlemmar kan vara involverade eller stöttande i förtrycket, men det kan jämföras med en allmän svensk samhällelig kontext, där mäns våld mot kvinnor möjliggörs och upprätthålls av hela det svenska samhället.

Alfhild Oenema, ordförande för kvinnojouren Terrafem.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150705 - Inga-Lisa Sangregorio

Så det råder alltså "en allmän svensk samhällelig kontext, där mäns våld mot kvinnor möjliggörs och upprätthålls av hela det svenska samhället". Eller?


20150711 - Robin Melin

Ja, det är min uppfattning av samhället iaf. aka patriarkatet.

Ordet hela är ju dock lite problematiskt, för det får det att låta som alla individer eller något liknande, finns ju många som kämpar emot!

btw, vilken jävla rasist de satt på den ministerposten!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: