”Vapenexporten kan fortsätta gå före kvinnors rättigheter”

2015-06-26 | FemPers padlock

INRIKES

I fredags presenterade krigsmaterielexportöversynskommittén (Kex) sitt förslag till skärpta regler för vapenexport till ickedemokratiska länder. I utredningen finns vissa positiva signaler, enligt Internationella Kvinnoförbundet för Fred och Frihet (IKFF), som dock anser att en feministisk regering måste lägga ett skarpare förslag:
”Sverige kan inte stödja kvinnorätts- och fredsaktivister med ena handen och beväpna patriarkala förtryckande regimer med den andra.”

Med utgångspunkt från IKFF:s erfarenhet är det demokratikriterium som Kex-kommittén lagt fram inte tillräckligt skarpt för att förhindra att Sverige fortsätter beväpna kvinnoförtryckande regimer och diktaturer som exempelvis Saudiarabien. Förslaget att göra regelverket tydligare innebär steg för att öka transparensen, konstaterar IKFF i ett pressmeddelande. Problemet är att ledamöterna i det parlamentariska Exportkontrollrådet fortsatt ska kunna arbeta under sekretess, vilket medför att allmänheten inte heller om Kex förslag går igenom får rätt att veta hur partierna ställt sig kring olika vapenaffärer.

IKFF anser att en feministisk utrikespolitik kräver att regeringen står upp för kvinnors rättigheter även i beslut där olika intressen står mot varandra. Vapenexporten är ett tydligt exempel där sådana avvägningar måste göras. Förslaget från Kex innebär att demokrati och mänskliga rättigheter fortfarande ska vägas mot säkerhets- och försvarspolitiska intressen.

– Vi frågar oss vems säkerhet som utredningen utgår ifrån? Är det säkerheten för kvinnorättsaktivister och de kvinnor som lever under förtryck i dag? De som kämpar för fred och jämställdhet, värden som Sverige ska stå bakom, trots att vapen och militärmakten hotar deras liv? En feministisk regering står upp för kvinnors rättigheter där motståndet är som svårast. Det återstår att se om Stefan Löfven är redo att göra det, konstaterar Sofia Tuvestad är politisk handläggare på IKFF.

Kommitténs ledamöter är inte eniga om hur skarpt demokratikriteriet är. Det framgick enligt IKFF vid presskonferensen där Kex förslag presenterades. Ett så luddigt formulerat demokratikriterium inte ses som något annat än ett misslyckande, menar IKFF. Inte minst med tanke på hur lång tid kommittén har haft på sig. Drygt fyra år har gått och tiden för arbetet förlängts två gånger, sedan riksdagen formulerade uppdraget att skärpa demokratikriteriet. Och enligt IKFF räcker inte den otydliga formuleringen kring när det föreligger hinder för vapenexport för att säkerställa en skärpning i praktiken.

Dessutom pågår allvarliga och systematiska kränkningar av kvinnors rättigheter i flera av de länder som fortsatt skulle kunna få köpa krigsmateriel av Sverige, såvida förslaget från Kex inte skärps. Det handlar enligt IKFF bland annat om länder där kvinnorättsaktivister utsätts för mycket allvarliga hot och risker, och ibland attackeras direkt av väpnade styrkor som vill slå ned de kvinnor som kämpar för sina rättigheter. Men också om länder där stora vapenköp prioriteras, inte sällan efter hård lobbying från Sverige, på bekostnad av alternativa investeringar i fattigdomsbekämpning, sjukvård och jämställdhet. Som exempel nämner IKFF Indonesien, dit Sverige sedan en tid tillbaka försöker sälja Jas Gripen.

IKFF anser att regeringen istället måste förhindra sådana affärer och förväntar sig nu att Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger fram en proposition innan årets slut, med tydligare formuleringar som säkerställer att Sverige slutar beväpna förtryckarregimer:

”Allt annat vore ovärdigt en regering som kallar sig feministisk.”

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: