Ett steg närmare fri aborträtt i Argentina

2015-06-23 | FemPers padlock

UTRIKES

Hälsodepartementet i Argentina har publicerat nya riktlinjer för abortvården, i de fall då aborter är lagliga – då graviditeten innebär risker för moderns eller fostrets hälsa eller är resultat av en våldtäkt.

Riktlinjerna är tvingande för såväl offentliga som privata vårdinrättningar i hela landet och väntas öka tillgängligheten till säkra aborter, även om det fortfarande är olagligt att göra abort om ingen av de angivna omständigheterna föreligger.

Enligt både motståndare och förespråkare innebär de nya riktlinjerna en öppning mot total avkriminalisering. Till exempel får en kvinnas beslut inte ifrågasättas av vårdpersonal, och det ska heller inte krävas polisanmälan för att få göra abort efter en våldtäkt. Så kallad samvetsfrihet kan åberopas, men endast under särskilda villkor.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: