Aimée Vega Montiel och Daphne Plou lanserar regional allians för jämställda medier.

Latinamerika först med regional allians för jämställda medier

2015-06-02 | Jenny Rönngren padlock

UTRIKES

Förra veckan lanserades en latinamerikansk gren av den globala alliansen för jämställda medier (GAMAG) i Mexiko city. Detta i samband med en regional konferens om det svaga genomslaget för världsledares åtaganden om att öka kvinnors medverkan i och tillgång till medier, samt dess innehåll, efter 20 år med Pekingplattformen.

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-05-08 Därför är räkning viktigt

2015-04-13 Kvinnors medverkan räknas i global nyhetsstudie

2015-03-27 Pekingplattformens minst efterlevda åtagande

2015-03-27 Mediegranskning pågår

2015-03-13 Bokslut över Pekingplattformen om kvinnor och medier

2015-03-03 ”Hatet pareras av stöd”

2014-12-19 ”Medierna är negligerade i jämställdhetspolitiken”

2014-09-12 Massmediernas legitimitet hotad av nationell självgodhet

2014-05-16 Ny reportageserie om jämställda medier

2014-02-12 Medier har svårt att visa samhällets mångfald

2013-12-20 Ny plattform för jämställdhet i medierna

2013-07-26 Jämställdhetsministern tror på levande debatt

2013-07-19 Jämställda medier högt på global demokratiagenda

2012-03-23 Upp till mediebranschen att lösa demokratiunderskott

2011-10-28 Medierna står i skuld till världens kvinnor

2011-05-06 Dags att växla upp för könsbalanserade medier

Det var i december 2013, under en världskonferens om genus och medier i Bangkok, Thailand, som den globala alliansen lanserades. Avsikten med den regionala GAMAG-grenen är att främja jämställdhet i och via medierna, i enlighet med målen i Pekingplattformens kapitel J, samt att eliminera diskriminering och våld mot latinamerikanska journalister.

Initiativet presenterades som avslutning på den regionala konferensens första dag, där utbytet av erfarenheter och kunskap visade på behovet av att integrera kvinnor på alla nivåer inom medierna, och med en vision bortom könsstereotyperna. Detta då medierna, förutom misslyckandet i alla världens regioner med att nå dessa mål, står inför nya utmaningar som kränker kvinnors rättighet och utsätter de som gör sina röster hörda i medierna för risker.


Agerar samlat

Dafne Plou, regional samordnare för kvinnoprogrammet inom Association for Progressive Communications (APC) gladdes åt att Latinamerikas medieaktörer blev först med att bilda en regional gren av GAMAG. Initiativtagaren Aimeé Vega Montiel, forskare vid centrumet för tvärvetenskaplig forskning CEIICH, på Mexikos oberoende universitet (UNAM) förklarade att avsikten med dessa regionala grenar är att samla specialister och intressenter och föreslå aktiviteter ”som tillåter oss att agera samlat, för ensamma kommer vi ingenstans”.

I just Latinamerika finns enligt Vega Montiel akuta frågor att ta itu med. Det handlar både om att bereda plats för kvinnor i medierna, men också att främja säkerheten för de kvinnor som redan tagit plats i traditionella och digitala medier. Detta med anledning av de växande trakasserierna, hoten och våldet mot kvinnor i medierna, som också stod i fokus under konferensen förra veckan.


Historisk obalans

GAMAG Latinamerika kommer nu att föra en dialog om avgörande frågor för att utforma en handlingsplan inför det fortsatta arbetet, att utveckla forskningen om medier, genus och ny teknologi, att mobilisera medier och regeringar i kampen för jämställda medier och öppna en kontinuerlig dialog med olika aktörer på området.

Hittills deltar åtminstone ett tiotal organisationer i den regionala grenen, och under konferensen uppmanades alla intresserade att ansluta sig till initiativet. Medverkan i den globala alliansen innebär ett erkännande av mediernas avgörande roll i främjandet av kvinnors rättigheter.

Initiativet bygger på försvaret av mänskliga rättigheter och behovet av att kompensera för den historiska obalans som fortfarande stänger ute kvinnors röster och utgör ett hinder för kvinnors rätt till information, enligt FN:s särskilda rapportörer på yttrandefrihetens område.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: