Lena Gemzöe, Ulrika Dahl, Carmen Blanco Valer, Anna-Klara Bratt och Paulina de los Reyes.

#utvägar: Exkluderande forum gav rum åt debatt om vad som krävs

2015-05-12 | Andréa Hillgren padlock

FEMINISM

Feminismens framtid diskuterades på Feministiskt forum utifrån Utvägar och reflektioner över Nordiskt forum. På plats var Paulina de los Reyes, Ulrika Dahl, Lena Gemzöe och Carmen Blanco Valer. Moderator var Feministiskt perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt. Andréa Hillgren rapporterar.

Under Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm den 9 maj hölls ett samtal utifrån Feministiskt perspektivs och Settings antologi Utvägar. Med utgångspunkt i boken och Nordiskt forum i Malmö diskuterades frågor som hur ett feministiskt samhälle skulle se ut och vilka feministiska allianser som i dag är möjliga.

I samtalet kring Utvägar som hölls på Feministiskt forum deltog Paulina de los Reyes och Ulrika Dahl som skrivit varsitt kapitel i boken med tema pluralistiskt deltagande, Lena Gemzöe, docent i genusvetenskap vid Stockholms Universitet och Carmen Blanco Valer, projektledare för tankesmedjan Interfem. Moderator var Anna-Klara Bratt. Deltagarna diskuterade Nordiskt forum, ett feministiskt samhälle och sin syn på den feministiska debatten i dagens läge.


Behovet av fler perspektiv

Paulina de los Reyes inledde och talade utifrån sitt kapitel Feministiska framtider och oenighetens politik, om problematiken med statlig tilltro inom feminismen. Hon pekar också på problematiken kring det föreställda behovet av en enhetlig feminism.

– Vi feminister har länge frågat oss vilken politik vi behöver. Behovet att som kvinnor stå enade har gynnat vissa politiska frågor, och stoppat andras framfart. Vi behöver en plattform där vi kan föra dialog och också bråka med varandra. Feminismen präglas av maktordningar, och vi bör diskutera dessa på riktigt.

Hon påtalar skevheten hos Nordiskt forum i Malmö som försökte ge en bild av en enhetlig feminism där samtalen och kraven kretsade kring jämlik representation mellan könen som befäster binära könskonstruktioner. Den framarbetade kravlistan överlämnades sedan till jämställdhetsministern som med hjälp av staten ska uppfylla dessa villkor. Detta, menar de los Reyes, ger en skev bild av Nordiskt forum som en enad feministisk rörelse.

– En rörelse skapar sig själv som en enad röst genom att framställa vissa röster och föreställa sig en motpart, som här är staten. Därför är Utvägar en viktig bok som lyfter att flera röster kan samtala och lyfta fram olika perspektiv och erfarenheter av underordning som kvinnor organiserar sig kring.


Bortom majoritetsfeminismen

Ulrika Dahl håller med och talar utifrån sitt kapitel Femme-inistiska interventioner i nordiska rum där hon problematiserar Nordiskt forum. Hon menar att forumet inte handlade om inkludering eller exkludering i feministiska rum, utan snarare hade en förutstakad agenda.

– Jag blev ombedd att hålla ett så kallat brandtal på Feministiskt forum på Malmö arena. I talet skulle jag inte fokusera på problem eller oenigheter inom rörelsen, utan på framtiden och på möjligheterna. Detta tycker jag är ett uttryck för majoritetsfeminismens brister att hantera flera olika maktordningar.

Dahl problematiserar uppfattningen att nordisk jämställdhetspolitik förutsätter en liberal stat och menar att detta begränsar målen till att handla om exempelvis jämställda bolagsstyrelser. Feminism handlar om att tänka bortom vår nuvarande världsordning, menar hon.

Carmen Blanco Valer berättar om Interfems beslut att inte delta vid Nordiskt forum i Malmö. Även hon belyser de uteslutningsmekanismer forumet genomsyrades av, och de många perspektiv som saknades.

– Vi på Interfem insåg att mångfald saknades, och klassribban var hög. Inträdesbiljetten till forumet kostade 900 kronor. Vi kände att vår inbjudan fungerade som ett alibi för forumet som till och med erbjöd oss gratisbiljetter. Det är inte en arena vi vill legitimera.


Global hållbarhet och inkludering

Blanco Valer reflekterar över kapitlen i Utvägar och dagens feministiska debatt, och menar att många perspektiv i feministiska samtal fortfarande utesluts. Hon lyfter det akuta behovet att se till global hållbarhet för så väl människor som planet. Klimathotet måste lyftas upp på agendan om vi i framtiden ska kunna leva och verka, påpekar hon.

– Vi behöver en större diskussion kring global hållbarhet. Feminismen måste vara antikapitalistisk, den globala orättvisan saknas i det feministiska samtalet. Vi kan inte ha en värld som bygger på global plundring av andra världsdelar. Min feminism måste vara solidarisk med de människor vars livsvillkor är förutsättningen för vår relativa välfärd i väst.

– ”Att vara inkluderande är i sig ett fredsarbete”, som Cynthia Enloe skriver. Och när Nordiskt forum inte var tillräckligt inkluderande fick vi tillfälle att definiera vad det var som inte är tillräckligt.

Gemzöe framhåller också det paradoxala i att jämställdhetsbegreppet ibland kidnappas av meningsmotståndare. Exempelvis medverkade Norges jämställdhetsminister Solveig Horne från högerpopulistiska Fremskrittspartiet vid Nordiskt forum.

– Vi måste kunna diskutera att jämställdhetsbegreppet som börjat räknas som ett statligt universellt värde, kan kidnappas av meningsmotståndare. Feminismen kan inte kidnappas för sådana syften. Liksom nyliberala begrepp som lika rättigheter och möjligheter inte kan vara hela målet med feminismen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: