Parasto Backman och Hanne Lindberg står bakom kampanjen som blivit en rörelse.

Dags att ta tillbaka pk-begreppet

2015-05-08 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

På måndag den 11 maj är det pk-dagen – där pk står för politisk korrekthet. Feministiskt perspektiv ställde fyra frågor till Parasto Backman, som är en av initiativtagarna. Bland annat vill de att folk ska hylla och ta tillbaka pk-begreppet, berättar hon.

Hur uppstod initiativet?

– Min kollega Hanne Lindberg och jag har länge pratat om begreppet och förvirringen kring att vi ofta blir ”anklagade” för att vara politiskt korrekta i olika sammanhang. Vi har liksom aldrig förstått hur det kan anses vara dåligt att vara respektfull, inkluderande och synliggörande. Under en resa till Berlin läste jag en gammal krönika av Andres Lokko som handlade om just begreppet politiskt korrekt och där uppmanade han i princip till att ta tillbaka begreppet från de politiskt inkorrekta och återgå till dess rätta definition. Som visuell kommunikatör kände jag mig träffad och bestämde tillsammans med Hanne att starta en kampanj, som numera snarare är en rörelse, för att ta tillbaka och hylla begreppet med dess rätta innebörd.

Vad betyder pk enligt dig?

– Jag tycker att Oxford Dictionarys definition av politiskt korrekt beskriver det väldigt bra:

”Att undvika uttryck och handlingar som exkluderar, marginaliserar eller förolämpar vissa etniska, kulturella eller andra grupper.”


Vad kommer att hända under dagen?

– Det finns många rasister som vill att den här dagen ska heta n-bollensdag och vi vill vara en motkraft till det. Under pk-dagen hoppas vi att så många som möjligt tar med sig pk-bollar (chokladbollar med färgglatt strössel) till sin arbetsplats, till öppna förskolan eller till skolan för att bjuda sin omgivning på. Vi vill att folk ska hylla och ta tillbaka pk-begreppet.

På vår Facebooksida finns en argumentsamling som en kan använda sig av.


Blir det en fortsättning eller är detta en engångsgrej?

– Vi hoppas såklart att det blir en fortsättning. Vi har jobbat med den här kampanjen i olika faser sedan november 2013. Pk-dagen är enbart en del av arbetet och förhoppningen är att pk-dagen håller sig kvar och blir en återkommande dag då vi tillsammans i rörelsen uppmuntrar varandra samt hyllar begreppet och dess riktiga innebörd på olika vis.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: