Soraya Post, Feministiskt initiativ.

Kampen för transpersoners rättigheter i EU rör på sig

2015-05-05 | Soraya Post padlock

UTRIKES/EUKRÖNIKAN

”Ett grundläggande problem är att EU:s lagstiftning mot diskriminering saknar skydd för transpersoner som inte har eller tänker genomgå könskorrigering. Jag kommer att verka för att EU får ett bättre skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet.” Det skriver veckans EU-krönikör Soraya Post, Fi, som är positivt överraskad av att Europarådet i april antog en resolution som innehåller krav på sina medlemsländers efterlevnad av transpersoners rättigheter.

Soraya Post är EU-parlamentariker för Feministiskt initiativ. Övriga EU-krönikörer är Malin Björk, Vänsterpartiet, Linnéa Engström, Miljöpartiet och Jutte Guteland, Socialdemokraterna.

I april togs två viktiga steg inom ett marginaliserat politiskt område där varje initiativ är extremt värdefullt - transpersoners rättigheter. Europarådet antog en resolution som innehåller krav på sina medlemsländers efterlevnad av transpersoners rättigheter. Det maltesiska parlamentet antog också en ny lag om bland annat förenklad juridisk könskorrigering. Det var överraskande och har gett kampen för transpersoners rättigheter i Europa vind i seglen. Jag kommer göra allt jag kan för att den vinden håller i sig och växer.

Först och främst: Vad är Europarådet? Det är en mellanstatlig samarbetsorganisation som främjar demokratiska värden och mänskliga rättigheter. Alla EU-länder är medlemmar av Europarådet men även andra länder som Ryssland, Turkiet och Azerbajdzjan. Till Europarådet hör Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Och den relationen ger resolutionen tänder.

Europarådets resolutioner är inte bindande men de tjänar som tolkningsgrund för Europadomstolen för mänskliga rättigheter. Det betyder att transpersoners rättigheter i praktiken har stärkts då fall gällande transpersoners rättigheter tas upp i Europadomstolen med jämna mellanrum.

Resolutionen är framförallt politiskt viktig. För civilsamhället för transpersoners rättigheter betyder resolutionen en utökad plattform och ett steg närmare ett liv i frihet och självbestämmande. För mig som EU-parlamentariker ger den politiskt momentum som jag kan bygga vidare på tillsammans med mina kollegor och det civila samhället. Ett grundläggande problem är att EU:s lagstiftning mot diskriminering saknar skydd för transpersoner som inte har eller tänker genomgå könskorrigering. Jag kommer att verka för att EU får ett bättre skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet.

Den 1:a april i år blev Malta ett föredöme för världen när det gäller transpersoners rättigheter. Då antog landets parlament en progressiv och välskriven lag för transpersoners rättigheter. Den är lyhörd och innehåller flera praktiska lösningar som möjliggör transpersoners fullvärdiga levnadsmöjligheter. Alecs Recher som är en av ordföranden för organisationen Transgender Europa beskrev lagen som respektfull och genomarbetad.

Lagen introducerar bland annat en snabb och transparent process för att ändra juridiskt kön. Processen bygger endast på personens självupplevda könsidentitet och förbjuder granskandet av medicinska dokument. Lagen ger även föräldrar möjligheten att avvakta könsangivelse tills dess att barnets kön är känt. Detta öppnar för barnets möjlighet att göra ett aktivt val i relation till sin självupplevda könsidentitet senare i livet.

Förra månaden deltog jag i en konferens som hette Forum on the Future for Gender Equality in the European Union och anordnades av Europeiska Kommissionen. Där diskuterade vi hur viktigt det är att EU erkänner och tydliggör att kön inte bara handlar om män och kvinnor. CIS-normen behöver brytas. Vi talade även om hur tillgång till juridisk könskorrigering är grundläggande. Dokument som till exempel betyg och identifikationshandlingar behöver kunna ändras så att de inte hindrar transpersoners tillgång till arbetsmarknaden och rätten att röra sig fritt i EU.

Det är en diskussion som bara börjat men det rör på sig i EU vad gäller transpersoners rättigheter och jag kommer jobba för att den utvecklingen håller i sig.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: