Folkets stora hall vid Himmelska fridens torg.

Kina: Lång väg kvar till jämställdhet i verkligheten

2015-04-20 | Gordana Malešević padlock

KRÖNIKA/UTRIKES

Årets nationella folkkongress är till ända och mars månads festligheter förbi. Enligt den kinesiska statliga nyhetsbyrån Xinhua utgjorde kvinnorna 23,4 procent av totalt 2 987 delegater. Det är fler än något annat år och sedan 1954, då första folkkongressen hölls, skriver Xinhua, men samma procenttal redovisades efter förra årets nationella folkkongress.

FAKTA:

Enligt ILO-rapporten Global Wage Report 2014/2015: Asia and the Pacific, hade kvinnor i Kina 10,2 procent lägre medellön än män under 2013. (Motsvarande siffra för några av de andra länderna i Asien och Stilla Havet: Nya Zeeland -29,8 procent, Indien -26,2, Japan -30,7 och i Filippinerna – som är ett av de få undantagen i världen – är kvinnors medellön 6,1 procent högre än männens.).

RELATERADE ARTIKLAR:

2015-04-02 Könsdiskriminerande antagning vid Kinas universiteter

2015-03-20 Kvinnors livsberättelser omstörtande litteratur i Kina

2015-02-24 Kinesisk aktivist får pris för ”vacker feministmarsch”

2015-02-20 Kvinnor i Kina får rätt till mark

Det kinesiska kvinnoförbundet tar det hela med ro, citerar Xinhua och alla andra officiella organs siffror, informerar om att det ”till förra årets plan för utveckling av regeringsmakten lades en önskan om en kvot för kvinnliga delegater i ledande regeringspositioner” och konstaterar att det till dags dato inte funnits en enda kvinna i Politbyråns ständiga utskott – den politiska toppen. Den goda nyheten hittills i år är att kvinnliga delegaters pensionsålder har höjts från 55 år till 60 – samma som de manliga delegaternas. Därtill har de statsanställdas löner höjts.

Departementet för personal och sociala säkerhetsfrågor har meddelat att statsanställda – från by- till nationell nivå – kommer att få en betydligt högre lön. Den lägsta lönen på närmare 900 kronor kommer att höjas till 1 850 kronor och president Xi Jinpings lön på 9 800 kronor kommer att höjas till 15 850 kronor, en höjning på närmare 60 procent. Och om det statistiska underlaget stämmer med verkligheten har skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner minskat de senaste åren, till skillnad från perioden mellan 1990 och 2010, då den ekonomiska tillväxten var som störst och skillnaderna i mäns och kvinnors löner och totala inkomster ökade.


Arbetsmarknaden

Bland de delegater som talade inför Nationella folkkongressen lyfte flera fram vikten av mäns deltagande i upplysningsarbetet för att förändra beteendet på arbetsmarknaden och samhället i stort, samt vikten av en rättsstat som kan skydda de mänskliga rättigheterna. Li Gao, delegat och kvinnoförbundets vice ordförande i Anhuiprovinsen, föreslog dessutom att en kommission skulle tillsättas för att utvärdera lagars och regelverks påverkan på kvinnor och män – i alla faser i livet – för att förhindra och minska brott mot kvinnors och barns rättigheter och se till att jämställdhet är grundligt implementerat på alla områden i samhället, inom ramen för det nationella programmet för kvinnors utveckling 2011-2020. Och hon tillade: ”Vi vet av erfarenhet att det behövs utvärdering av lagar och regelverk som säkerställer kvinnors och barns rättigheter samt att regionala myndigheter saknar förmågan att utvärdera nationella lagar och regler. Därför är det nödvändigt med en rikstäckande utvärdering av nationella lagar och regelverk”.


Försörjningsstöd

Hongqin Wu, delegat och Kvinnoförbundets ordförande i provinsen Fuijan, konstaterade att en del lagar och regelverk inte har verkställts, vilket får till följd att diskriminering mot kvinnor och brott mot barns rättigheter förekommer och att det ”är lång väg kvar att gå från laglig jämställdhet till jämställdhet i verkligheten”. Som exempel gav Wu den lag som infördes 2013 och gäller försörjningsstöd. Den nya lagen stipulerar att hushållaren (det vill säga mannen, som är hushållets överhuvud enligt bokföringslagen) eller annan familjemedlem, i samråd med hushållaren, kan ansöka om försörjningsstöd. Enligt Wu ”’kan det tyckas som att det inte är något fel på lagen, men eftersom mannen oftast är hushållets överhuvud kan det ge mannen ett övertag vid ansökan om försörjningsstöd, vilket går emot både harmonin i familjen och jämställdhetsmålen”.


Löner

Med president Xi Jinping i spetsen vill den politiska toppen minska löneskillnaderna mellan landsbygd och stad och skillnaderna mellan de stats- och de privatanställdas löner och pensioner. De har presenterat konkreta planer för hur detta skall gå till, men konkreta planer för hur arbetet med att nå jämställdhetsmålen skall finansieras och genomföras har ännu inte lagts fram från den politiska toppen. Den planering, finansiering och det arbete som har kommit till stånd för att nå de nationella jämställdhetsmålen är resultatet av många års påverkansarbete från bland annat Kvinnoförbundets medlemmar. Ännu återstår för Politbyråns ständiga utskott att ta initiativet och stå upp för allas lika värde.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: