Socialarbetare i Malmö manifesterade för bättre villkor

2015-02-27 | FemPers padlock

EKONOMI

Socialarbetare inom vård och omsorg och individ- och familjeomsorgen samt studenter och representanter från Malmö högskola samlades under torsdagseftermiddagen på Stortorget i Malmö för att uppmärksamma villkoren inom socialtjänsten. Samtidigt överlämnades en namninsamling till kommunalrådet Carina Nilsson (S).

Socialtjänsten i Malmö är i kris. Så inleder Akademikerförbundet SSR ett pressmeddelande inför manifestationen. Förbundet säger sig under lång tid påtalat att socialtjänsten i Malmö är i skriande behov av ökade resurser. Att arbetsbelastningen för socialsekreterare och biståndshandläggare är orimligt hög och att SSR:s medlemmar beskriver det som ren tur att inget riktigt allvarligt inträffat – ännu.

– Socialarbetarna vittnar om att de inte har möjligheter att utföra ett rättssäkert arbete. Det är mycket allvarligt, säger Katrin Skatt Gåvertsson, ordförande för Akademikerförbundet SSR i Malmö stad.

Trycket från förbundets medlemmar på en förändring är stort och SSR kräver politisk handling. Bland annat behöver socialarbetarna bli fler, men den pressade arbetssituationen och det låga löneläget gör att många söker sig till andra arbeten. 40 procent av socialsekreterarna i Malmö har svårt att sova på grund av arbetet någon eller flera gånger i veckan. Det framgår av en färsk undersökning från Novus, där motsvarande siffra på riksnivå är 28 procent.

– Vi är mycket bekymrade över att många av våra medlemmar far illa på jobbet. Det är inte rimligt att våra medlemmar ska riskera att bli sjuka av att gå till jobbet för att arbetsmiljön är så ansträngd, säger Katrin Skatt Gåvertsson.

Läget i Malmö speglar en generell utveckling inom socialtjänsten. I pressmeddelandet från SSR citeras Marcus Herz, lektor i socialt arbete vid Malmö högskola:

– Socialarbetarna i dag har allt mindre tid för att möta människorna som söker hjälp och för att bedriva förändringsarbete. Socionomer har en lång akademisk utbildning och det är dags att ge dem rimliga villkor att arbeta utifrån sin kompetens. Utmaningen ligger i att utveckla arbetet i en riktning som värdesätter vår profession och ger socialarbetarna möjlighet att möta behövande människor på ett bra sätt, säger

Om inget görs nu kommer det att bli mycket svårt att rekrytera även nyutbildade till socialtjänsten, menar Holger Pering, ordförande för Akademikerförbundet SSR:s studentråd.

– Studenterna känner en stor oro för att man inte kommer att få jobba på det sätt som man utbildat sig till. Därför uppger många att de inte vill söka sig till socialtjänsten utan till andra delar av det sociala arbetet där arbetsbelastningen är bättre, säger han.

Namninsamlingen som överlämnades till kommunalrådet Carina Nilsson (S) innehåller krav på mer resurser och bättre arbetsvillkor i socialtjänsten:

  • Förbättra arbetsmiljön och minska arbetsbelastningen inom socialtjänsten bland annat genom ökad bemanning

  • Jämställda och konkurrenskraftiga löner för att stoppa personalflykten

  • Säkerställ att socialtjänsten har resurser att ge Malmöborna rätt hjälp i rätt tid

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: