Linus Thunell – motionerade om transpolitisk arbetsgrupp.

#fikon15: Transpolitisk arbetsgrupp ska se över dokument

2015-02-14 | Aleksa Lundberg padlock

INRIKES

Feministiskt initiativs kongress beslutade i dag att tillsätta en transpolitisk arbetsgrupp. Meningen är att arbetsgruppen ska se över dokument och politik ur ett transpolitiskt perspektiv.

- Med dagens beslut kommer Fi förhoppningsvis att utforma en bättre, mer inkluderande, valplattform, skriver partiet via hemsidan.

Under morgonen beslutade Feministiskt initiativ att tillsätta en transpolitisk arbetsgrupp. En debatt, om huruvida gruppen uteslutande ska bestå av personer med egen transerfarenhet, följde och resulterade i att majoriteten av gruppen ska vara transpersoner men inte uteslutande. När styrelsen tillsätter arbetsgruppen ska de dessutom eftersträva en mångfald av transidentiteter.

Meningen med arbetsgruppen är att personer med transerfarenhet ska se över samtliga politiska dokument och komma med förslag på ett språkbruk som även inkluderar transpersoner. I de nuvarande dokumenten finns ofta en binär uppdelning av kön, i kvinnor respektive män. I vissa sammanhang kan det vara relevant, men oftast blir det direkt exkluderande av transidentifierade.

Till exempel i texterna om rätten till fri abort så gäller den punkten inte bara ciskönade kvinnor utan även vissa transmän och icke-binära transpersoner med livmoder. En del av uppdraget för den kommande transpolitiska arbetsgruppen kommer därför bli att ta fram förslag på ett mer inkluderande språkbruk.

Det var en enad kongress som ställde sig bakom förslaget.

- Med dagens beslut kommer Fi förhoppningsvis att utforma en bättre, mer inkluderande, valplattform, skriver partiet via hemsidan.

Motionärerna, Zandra Hedlund och Linus Thunell, yrkade på att styrelsen ska tillsätta gruppen uteslutande med transpersoner som ska ha tolkningsföreträde i frågan. Styrelsen såg dock ett sådant yrkande som detaljstyrning av deras arbete och föreslog att gruppen ska tillsättas med en majoritet av mångfaldiga transidentiteter, dock inte uteslutande. Något som kongressen röstade för.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: