Edda Manga

Kjöller den som reagerar ”endimensionellt”

2015-02-10 | Edda Manga padlock 5

OPINION

”Det är inte ’endimensionellt’ att reagera på grov misshandel av ett barn som åker utan biljett på ett tåg!” Edda Manga läser Hanne Kjöllers DN-ledare om ”händelsen med en nioåring och en ordningsvakt” och ser en högerskribent som ständigt tar ställning för överheters rätt att förtrycka de svagaste mot bakgrund av den straffrihet som råder vad gäller väktares och polisers övervåld.

Mer om vakters övervåld på Tendens.

Hanne Kjöller känner tydligen inte igen övervåld när hon ser det. Inför en film av en vakt som sitter på ett nioårigt barn, håller för hans näsa och mun och dunkar hans huvud mot stengolvet undrar hon om vakten använder ”för mycket våld för att möta pojkens motstånd?” Hennes svar är häpnadsväckande nog: ”Vet inte. Det är i alla fall ingenting jag är beredd att ta gift på.” I hennes värld är det pojken som har skulden för väktarens misshandel. Hon ser att vakten egentligen bara svarar på ”pojkens rörelser”, hon verkar mena att misshandeln egentligen är ett slags självförsvar från pojkens angrepp!

Denna tolkning vore enbart komiskt om vi inte kände till att det råder närmast total straffrihet i landet vad gäller väktares och polisers övervåld. Och om vi inte visste hur lite rättigheter ett barn som befinner sig i myndigheternas vård kan hävda.

Som tur är har allmänheten till skillnad från högerskribenten reagerat sunt och starkt på grymheten i den filmsekvens som återigen uppenbarar de privata väktarnas våldsmissbruk. Skånepolisens efterföljande agerande har dessutom bekräftat att det finns element inom polismyndigheten som är beredda att hålla väktarna om ryggen även när de uppenbart begått övergrepp mot en skyddslös unge.

Det har länge varit angeläget att finna effektiva vägar att bevaka och korrigera polisens våldsanvändning eftersom många incidenter av uppenbart övervåld förblivit ostraffade. Än mer brådskande är att strama upp regelverket kring de privata vaktbolagen som i privatiseringens skugga sätter demokratins rättsprinciper på spel i vinstintressenas namn.

Det är inte ”endimensionellt” att reagera på grov misshandel av ett barn som åker utan biljett på ett tåg! Det är för övrigt inte självklart att den institution varifrån pojken rymt inte gett honom anledning till det. Hans agerande tyder i vilket fall som helst på att institutionen i fråga inte fungerar som den borde. Det som är ”endimensionellt” är Kjöllers konsekventa ställningstagande för diverse överheters rätt att förtrycka de svagaste.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150210 - Joakim Lundqvist

I sak har Manga helt rätt, som så ofta annars.

Men jag undrar om det är så att användningen av begreppet "väktare" är korrekt här? Ordningsvakter står under direkt tillsyn av polisen, alltså staten. Att bli utsatt för övergrepp av ordningsvakter är ett rättsövergrepp. Väktare är privat anställda säkerhetsarbetare, att utsättas för övergrepp av sådana ligger mycket närmare "normal" brottslighet.


20150211 - Edda Manga

Joakim, det är precis detta som är problemet. Precis som krigsrätten sätts ur spel när soldater ersätts av subconractors. Vilket leder till ännu större övergrepp på civilbefolkningarna. Leder spridningen av privata vaktbolag till en minskad demokratisk kontroll och större övergrepp på vanliga medborgare. Vakter tar sig friheter med sin våldsanvändning som om de var poliser, utan den demokratiska kontroll som polisen har eller borde ha. Enligt min mening bör som du säger vakter, i den mån de alls existerar, inte ha någon rätt till våldsanvändning. De ska betraktas som vilka medborgare som helst. Endast mycket välutbildad polis, inte minst i mänskliga rättigheter och svensk lagstiftning, ska ha en begränsad rätt att använda våld.


20150211 - Joakim Lundqvist

Återigen, jag delar analysen, det jag for efter var distinktionen mellan väktare och ordningsvakter. De senare är en del av statens våldsapparat med särskilda tilldelade befogenheter och kontrollmekanismer (de viktigaste lagrummen är polislagen och lagen om ordningsvakter). I det aktuella fallet är det ordningsvakter som uppför sig konstigt, och den problematiken är välkänd: se till exempel JK:s granskning från 2007. Grejen är den att ordningsvakterna ska stå under direkt tillsyn av polisen, till skillnad från väktare. Som du säger. Det blir svårt att skaffa en bild av hur ordningsmakten uppför sig, om rapporteringen inte håller på distinktionen väktare - ordningsvakt.

Men ja, det är verkligen fascinerande hur staten konstruerat en myndighetsperson som ska arbeta både för polisen och för krögare/fastighetsägare/kommuner/kollektivtrafiksbolag.


20150211 - Edda Manga

Jaha, tack för distinktionen. Jag antar att min position är att det inte bör finnas ordningsvakter.


20150211 - Joakim Lundqvist

Tja, om det är så att väktare står för samma typ av övergrepp, vilket jag ibland får intrycket av, så blir ju den rättsliga skillnaden ganska ointressant. En indikation på att det kan förekomma, i alla fall i vissa verksamheter, är hur bevakningsbolag som anlitats av SL uppträtt... underligt (http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/avsloejanden-om-sl-s-vaektare-bekraeftade-i-ny-utredning-1059448). Då blir ju verkligen den politiska frågan snarare hur bevakningsbranschen i stort kan styras för att minimera skadeverkningarna, snarare än om det är "bara" ordningsvakterna som jobbar felaktigt.

Men som sagt, nyhetsrapporteringen är för oprecis i begreppsanvändningen för att kunna ge överblick.

Tips på lagrum som kan synliggöra den officiella strukturen:

29 § polislagen (1984:387) 5-6 §§ lagen (1980:578) om ordningsvakter 4 och 10 §§ lagen (1974:191) om bevakningsföretag

Branschens egen beskrivning av väktarens roll:

http://www.bya.se/vsjagvillbli.php

Polisen om ordningsvakterna ur ett polisperspektiv:

https://polisen.se/Lagar-och-regler/Ordningsvakter/

JK har uttalat sig om, bland annat, intressekonflikten mellan kravet på rättssäkerhet och ordningsvakternas lojalitet mot arbetsgivaren:

http://www.jk.se/Beslut/Tillsynsarenden/3350-07-22.aspx

Eh, ja, förlåt för bevakningsnördsbonanzan, men jag har absolut för mig att du funderat över våldsmonopolet förut.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: