Sissela Nordling Blanco, talesperson, Fi.

”Mänskliga rättigheter kan inte förhandlas bort”

2015-02-06 | Sissela Nordling Blanco padlock

OPINION

”Feministiskt initiativ tycker det är skrämmande att fler och fler partier i Sverige visar sig vara beredda att kompromissa med de mänskliga rättigheterna. Senast ett antal folkpartistiska kommunalråd (DN 4/2) som vill sänka taket för invandringen. Mänskliga rättigheter är inget som kan förhandlas bort.” Det skriver Sissela Nordling Blanco, talesperson för Fi.

Sissela Nordling Blanco är talesperson för Feministiskt initiativ och ordförande för Stockholm stads råd för mänskliga rättigheter.

Rasismen och fascismen breder ut sig i hela Europa och drar med sig allt fler i det ideologiska mörkret. Folkpartiet sällar sig nu till den politiska skaran i Sverige och EU som ytterligare vill begränsa asylrätten. Det är en förskjutning som tillåter de mest extrema nationalistiska åsikterna diktera villkoren för politiken.

Medelhavet håller på att förvandlas till en kyrkogård. Världen brinner men det saknas lagliga vägar till Europa vilket tvingar flyktingar till osäkra vägar, med risk för våldtäkt och sina egna liv. Folkpartiets kommunalråd verkar inte se detta som ett problem. De tycker snarare problemet är att Sverige tar emot för många.

Det är vanligt att Sverige utmålas som generöst i sitt flyktingmottagande av de som vill begränsa invandringen. Folkpartiets kommunalråd skriver: ”Politikens viktigaste roll är att formulera svar på samhällets utmaningar, att ha svar på de frågor medborgarna ställer” och radar upp samhälleliga utmaningar som bostadsbrist, stora skolklasser, brist på sjukvårdspersonal och svårigheterna för utrikesfödda att få ett arbete. Dessa utmaningar finns, men att föreslå ett minskat flyktingmottagande som lösning på dessa utmaningar är inte att ta ansvar – det är enbart ett förenklat och människorättsvidrigt utspel.

För det första skulle ett sådant förslag innebära en fullständig urholkning av asylrätten. Det vore ett brott mot internationella konventioner mot de mänskliga rättigheter som Sverige har skrivit under.

För det andra skulle ett sådant förslag inte innebära en lösning av de utmaningar som kommunalråden radar upp. Feministiskt initiativ gör en annan analys av dessa utmaningar och föreslår helt andra lösningar:

Anledningen till att vi har bostadsbrist är en följd av en bristande bostadspolitik, där det byggs för lite och marknaden fått ta över. Det är bostadsbrist i Sverige redan nu och det är inget som går att åtgärda genom minskad invandring. Här krävs det att både staten och kommunerna tar ett större ansvar för bostadsbyggandet, så att det byggs hyresrätter till rimliga hyror.

Anledningen till att vi har brist på sjuksköterskor är att de inte får en lön som motsvarar deras utbildning och kompetens, samt att nedskärningar och försämrade arbetsvillkor leder till att få väljer yrket eller blir utslitna. Organiserade sjuksköterskestudenter har i flera år krävt en höjning av ingångslönen. Här krävs det en politik för jämställda löner, så att lönediskrimineringen i kvinnodominerad sektor jämnas ut. Det krävs också ökad bemanning, kortare arbetsdagar och förbättrade arbetsvillkor.

Anledningen till att utrikesfödda inte kommer i arbete handlar till stor del om att det saknas åtgärder och en aktiv politik mot diskriminering. Det är hälften så stor chans att bli kallad på arbetsintervju om du har ett ”arabiskklingande” namn jämfört med ett ”svenskklingande” namn, trots lika meriter. Här kan både stat och kommuner ta ansvar genom bland annat antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling, höja ersättningsnivåerna och stärka stödet till antidiskrimineringsbyråerna.

Folkpartiet vill styra över andelen beviljade uppehållstillstånd, trots att det är en mänsklig rättighet att söka asyl. Vi vill gå i motsatt riktning. Vi vill stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna i Sverige. Feministiskt initiativ sitter just nu i 13 kommuner i Sverige och lägger fram konstruktiva och realistiska förslag på hur vi kan stärka arbetet för att se till att alla människor får sina rättigheter tillgodosedda. I Sveriges största kommun kommer vi att inrätta ett särskilt råd med experter och politiker som ska arbeta för att stärka Stockholms förmåga att leva upp till mänskliga rättigheter.

Utanför de parlamentariska rummen finns också en stark och växande gräsrotsrörelse som tror på en annan framtid. Som inte är rädda, som tror på varje människas rätt till frihet och trygghet, att röra sig i världen utan att bli utsatt för diskriminering och förtryck. Tillsammans kan vi skapa en annan framtid, fri från rasism och fascism. Ett liberalt parti som Folkpartiet borde lyssna på den rörelsen istället för de som vill begränsa invandringen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: