Tove Liljeholm, vice ordförande, Ung vänster.

”Debatten borde handla om hur sexköpslagen kan stärkas”

2015-02-05 | Tove Liljeholm padlock

OPINION

”Konkret stöd och hjälp för de som befinner sig i, eller riskerar att hamna i prostitution är viktigt och borde diskuteras, men hamnar nu i skymundan av en debatt om sexköpslagens varande eller ickevarande. Därmed riskerar RFSU att spela sexköpslobbyn i händerna.” Det skriver Tove Liljeholm, vice ordförande i Ung vänster, med anledning av RFSU:s lansering av en rapport som ifrågasätter värdet av lagen.

I veckan släpptes en rapport från Malmö högskola på beställning av RFSU som går igenom forskning kring sexköpslagens effekter. Det är bra att vi har en levande debatt om hur vi kan stärka arbetet mot sexköp och mäns våld mot kvinnor. Men RFSU:s utspel riskerar att snarare stjälpa än att hjälpa.

Själva säger man sig vilja se ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som säljer sex och som skyddar mot utsatthet. Och det är där kritiken blir så underlig. Den svenska sexköpslagen är unik och klargör tydligt de maktförhållanden som råder. Den utgår från att det är efterfrågan som är problemet och att det är köparen som begår en brottslig handling, medan den som av olika anledningar hamnat i prostitution ska stå utan skuld. Andra länders lagstiftning som antingen tillåter sexköp, eller som kriminaliserar den som befinner sig i prostitution, slår båda hårt mot de allra mest utsatta.

I år är det 16 år sedan den nuvarande sexköpslagen trädde i kraft i Sverige. Förutom att antalet män som köper sex har minskat sedan lagen infördes, så har den fungerat normerande och har ett starkt stöd bland befolkningen. Andra länder har tagit intryck av Sveriges modell som blivit en viktig referenspunkt i det internationella arbetet mot sexköp. Rikskriminalpolisen menar att lagen har haft positiva effekter när det gäller att förebygga människohandel för sexuella ändamål. Då blir det märkligt att påstå att lagen inte fyller sin funktion.

I dag höjs röster för att legalisera sexköp med argument om ”moralism” och ”den fria viljan”. Prostitution beskrivs som ett jobb, vilket som helst. Men att köpa en annan människas kropp är inte det samma som att köpa en kexchoklad på närbutiken och att vara prostituerad är inte det samma som att vara bagare eller busschaffis. Internationella studier visar att nio av tio skulle lämna prostitutionen om de hade haft möjlighet och det finns inget annat sammanhang där vi skulle acceptera det våld och den utsatthet som sexhandeln för med sig.

RFSU:s förbundsordförande Kristina Ljungros säger att man inte vill att lagen ska rivas upp, däremot att den ska ses över och man efterfrågar mer av forskning och sociala stödinsatser. Det är svårt att inte hålla med om att ökade insatser och regelbunden utbildning för myndighets- och sjukvårdspersonal borde vara en självklarhet. När den nuvarande sexköpslagen sjösattes var man tydlig med att de sociala stödinsatserna skulle utgöra själva stommen i arbetet. Det är ett arbete som har brustit. Men utökade insatser och förebyggande arbete kräver inte en lagändring, tvärt om. Det allra bästa förebyggande arbetet är just en kriminalisering av sexköp; om män lät bli att köpa sex skulle det heller inte finnas någon prostitution. En ökad stigmatisering av kvinnor i prostitution kommer man inte åt genom att kasta rätten till sin egen kropp överbord.

Konkret stöd och hjälp för de som befinner sig i, eller riskerar att hamna i prostitution är viktigt och borde diskuteras, men hamnar nu i skymundan av en debatt om sexköpslagens varande eller ickevarande. Därmed riskerar RFSU att spela sexköpslobbyn i händerna.

Istället borde debatten handla om hur lagen kan stärkas och utvidgas. I dag sker 80 procent av svenska mäns sexköp utomlands. Det är orimligt att det är brottsligt att köpa en annan människas kropp här hemma men inte i Thailand eller i Lettland. Ung Vänster har länge drivit kravet på en kriminalisering av sexköp utomlands och därför är det glädjande att regeringen nu ser över möjligheterna att införa just en sån lag.

Runt om i Europa kan vi se hur rätten till den egna kroppen sätts på undantag. Möjligheten att göra abort förbjuds, hbtq-personers rättigheter problematiseras och reaktionära och högerextrema krafter växer. I en tid då kvinnors grundläggande rättigheter attackeras är det särskilt viktigt att försvara den svenska sexköpslagen. I det ljuset riskerar RFSU att spä på en debatt som slår mot de allra mest utsatta.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: