Bernardita Nuñez, Terrafem, Karin Svensson, Roks (överst t h) och Olga Persson, Unizon, tvingas till neddragningar.

Minskade anslag tvingar kvinnojourer att skära ner

2015-02-03 | Karin Linder padlock

INRIKES

Anslagen från Socialstyrelsen till kvinnojourerna inom Unizon och Roks samt Terrafem minskar 2015. Nu tvingas organisationerna dra ner på verksamheten. Detta trots löften om utökad och säkerställd långsiktig finansiering från såväl den nuvarande regeringen som den tidigare alliansregeringen. Varför bidragen sänkts är ännu oklart.

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (Roks) och Unizon (tidigare Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, SKR) samlar över 200 jourer under sina paraplyer. Deras sammanlagda anslag från Socialstyrelsen minskar i år med en miljon, från drygt 18 till drygt 17 miljoner kronor. Terrafems peng var 1 450 000 kronor 2014, men minskar nu med 100 000 kronor. Det innebär sänkningar på 5 procent, respektive 7 procent.

Statsbidragen från Socialstyrelsen delas årligen ut till vissa organisationer inom det sociala området bland annat i syfte att ge stöd till organisationernas arbete med informations- och opinionsutbildning. Det gäller områden som alkohol och narkotika, utsatta barn och deras familjer, samt våld mot kvinnor.

– Ansökningarna har bedömts i konkurrens med andra organisationer och flera faktorer inverkar på det beviljade beloppets storlek, säger Peter Redving utredare på Socialstyrelsen. Bland annat bedöms hur väl mål, aktiviteter och förväntade resultat beskrivits i ansökan.


Otillfredsställande svar

Enligt Peter Redving har det tillkommit fler organisationer sedan förra året, vilket kan ha bidragit till sänkningen.

– En sänkning eller höjning av medel för en enskild organisation beror inte enbart på om nya organisationer tillkommit, det är en faktor bland flera andra. Dessutom är det värt att understryka att det alltså handlar om bedömningar i varje enskilt ärende och att det inte finns någon fördelningsnyckel i uppdraget. Dessutom är de enligt regleringsbreven öronmärkta medlen märkta områdesvis och pekar inte ut enskilda organisationer.

Riksorganisationerna har inte fått någon motivering som antyder att deras arbete och aktiviteter inte fått förväntade resultat och Bernadita Núñez anser därför att svaren inte är särskilt tillfredsställande.

Terrafems informationsvideos på olika språk har fått stor spridning och enligt Bernadita Núñez varit till stor hjälp för Migrationsverket i deras arbete att stödja utsatta kvinnor.

– För oss är 100 000 mycket pengar. De är bland annat till för att vi ska kunna driva vår jourtelefon och ge stöd till våldsutsatta kvinnor för att de ska kunna bearbeta våldets konsekvenser samt ge juridiskt stöd för att kvinnor ska känna till sina rättigheter och känna trygghet i till exempel brottsmål.


Regeringen passar

Bernadita Núñez menar att om regeringen menar allvar med att satsa på våldsutsatta kvinnor, så måste de kunna följa upp arbetet med myndigheterna och deras beslut.

– Terrafem efterlyser att alla politiska partier som deklarerat viljan om en långsiktig och bättre finansiering till kvinnojourer, hittar vägar för att försäkra sig om att deras intentioner blir verklighet, säger hon.

Regeringen passar frågan vidare tillbaka till Socialstyrelsen.

– Socialstyrelsen har fått samma anslag att fördela som tidigare år. Då Socialstyrelsen i år fördelat medlen på fler organisationer än tidigare år har medlen till enskilda organisationer i vissa fall blivit mindre men den totala summan är samma, säger Joanna Abrahamsson, pressekreterare för jämställdhetsminister Åsa Regnér.

Feministiskt perspektiv har även, hittills utan framgång, sökt Miljöpartiets jämställdhetspolitiska talesperson Maria Ferm för en kommentar. I samband med budgetomröstningen varnade hon för hur mycket mindre resurser oppositionens budget skulle innebära för kvinnojourerna. Och nu visar sig utfallet alltså bli ännu mindre än tidigare år.


Tvingas skära ned

Olga Persson, generalsekreterare för Unizon, säger att de inte heller fått någon tydlig motivering till varför anslagen har sänkts.

– Vi vet inte varför vi fått minskade anslag, det är första gången på 18 år. Förra året fick vi väldigt mycket höjda anslag eftersom dåvarande regering la till extra mycket pengar.

Unizons hypotes är att fler organisationer med fokus på män våld mot kvinnor söker pengar samtidigt som pengapotten inte ökat nämnvärt.

– En miljon i minskade anslag är väldigt mycket pengar så vi kommer att behöva dra ner på allt som inte är vår kärnverksamhet, säger hon.

Det gäller bland annat utåtriktade kampanjer baserat på baskunskaper kring våld mot kvinnor. Dessutom tvingas de dra ner på en tjänst, fast de räknat med att istället vara en person mer.

Roks har också behövt minska på sin verksamhet och har inte heller fått någon motivering till det sänkningen, berättar Karin Svensson, ordförande.

– Roks har inte fått någon motivering till det minskade bidraget, och vi kommer att fortsätta föra dialog med Socialstyrelsen för att få vet hur de resonerar, säger hon. Hela potten för området Våld mot kvinnor har ju fått minskat anslag från föregående år, och det är klart att vi blir oroliga för om bidraget kommer att minska även i fortsättningen.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: