Linda Åkerström är Svenska Freds ansvarig för nedrustningsfrågor.

I skuggan av den nytända debatten om Nato-medlemskap

2015-01-20 | Sholeh Irani padlock

INRIKES

Natos och Rysslands övningsverksamhet minskar inte risken för incidenter och konfrontation. Ändå överskuggar en ytlig debatt om ja eller nej till medlemskap i Nato alla andra försvarspolitiska överväganden just nu. Svenska freds- och skiljedomsföreningens Linda Åkerström kommenterar rikskonferensen Folk och försvar, och efterlyser bredare säkerhetspolitiska perspektiv.

Se även:

Paneldiskussion med bland annat Anna Ek vid Folk och försvar 2015 och ”Planera för hållbar fred”, debattartikel av Anna Ek på FoF hemsida.

Den 11-13 januari hölls den årliga rikskonferensen Folk och Försvar (FoF) i Sälen. Konferensen har med åren blivit ett viktigt forum för diskussioner kring säkerhetspolitik, försvar och krisberedskap. Dit kommer försvarseliten, parlamentariker, näringsliv och myndigheter, men även aktiva inom organisationer i civilsamhället. I år inbjöds Svenska freds- och skiljedomsföreningen (Svenska freds) att delta i en paneldiskussion för att tala om sina idéer om nedrustning, samarbete och dialog, för hållbar fred och säkerhet. Feministiskt Perspektiv talade med Svenska freds Linda Åkerström, ansvarig för nedrustningsfrågor.

Folk och Försvars konferenser inleddes 1940. Enligt bedömare utgjorde konferensen 2015 en av de viktigaste sedan starten med tanke på omvärldsutvecklingen och det försvarsbeslut som ska fattas under våren. Linda Åkerström, ansvarig för Svenska freds nedrustningsfrågor deltog tillsammans med Anna Ek, ordförande, på konferensen i Sälen. Åkerström anser att Svenska freds ifrågasättande alternativ röst och annorlunda perspektiv om frågor som ofta behandlas med konsensus på FoF konferenser, fick viss uppmärksamhet.

– I hotbildsanalysen nämns ofta breda säkerhetspolitiska perspektiv till exempel jämlikhet och demokrati, som utrikesminister Margot Wallström tog upp i sitt inledningstal. Men problemet är att när det kommer till hur man ska hantera hoten mot Sveriges säkerhet, ligger fokuset antingen på krishantering i Sverige eller militärutrustning och hur vi bygger upp vårt försvar. De militära verktygen är kortsiktiga och löser inte grundproblemen, anser Svenska freds.


Snäva diskussioner

Anna Ek, Svenska freds ordförande, skrev i en debattartikel inför FoF att ”den säkerhetspolitiska debatten kretsar ofta kring detaljer: Försvarsmaktens rekrytering och materiel, försvarsbudgetens storlek eller turerna i anslutning till försvarsbesluten. Bakom allt detta finns frågorna om hur fred och säkerhet skapas och upprätthålls, och vilken roll Sverige ska spela i världen.” Linda Åkerström anser att diskussionerna väldigt sällan handlar om hur Sverige ska förebygga konflikter.

– Det handlar inte om vad vi ska gör åt själva konflikterna, alltså de grundläggande frågorna i sammanhanget. Det är just dessa frågor och perspektiv som vi från Svenska freds försökte föra in under konferensen. Men det var svårt när det ofta landar i snäva diskussioner som till exempel om vi ska två eller tre u-båtar!

Konferensens uppmärksamhet riktades mest på u-båtskränkningar, utvecklingen i Ukraina, IS framfart, utvecklingen i Mali, terrordådet i Frankrike men mest mediala uppmärksamhet gick åt diskussionen om Nato-medlemskapet, något som visade sig redan ligga på förhandlingsbordet.

Utrikesminister Margot Wallström (S) var inledningstalare på konferensen. Hon meddelade att regeringen öppnar dörren för att utreda ett eventuellt medlemskap i försvarsalliansen Nato samtidigt som hon pekade på fördelarna med alliansfrihet för Sverige. Medan försvarsminister Peter Hultqvist (S) menade att debattens fokus ska ligga på den inhemska försvarsförmågan. Överbefälhavare Sverker Göranson ansåg att Sverige måste stärka sin militära förmåga.

Svenska freds Linda Åkerström, anser att debatten om den viktiga frågan om Nato-anslutning ofta begränsas till ”ja eller nej”, utan att reflektera argumenten för varför Sverige överhuvudtaget ska gå med i Nato eller varför vi inte borde det.


Frågor som överskuggas

Svenska freds anser att Natos och Rysslands övningsverksamhet inte minskar risken för incidenter och konfrontation. Åkerström kommenterar:

– De viktiga aktuella frågorna om Sveriges befintliga relationer och samarbeten med Nato när det gäller till exempel övningar och värdlandsstödsavtal, fick inget utrymme utan hamnade tyvärr i skuggan av frågan om Nato-medlemskap.

Undersökningen DN/Ipsos visade inför Sälen konferensen att 33 procent, en tredjedel av de som svarade, är för ett Nato-medlemskap, vilket lär motsvara en fördubbling på 20 år med modifikationer. Linda Åkerström tycker att en mer positiv inställning till Nato-medlemskap dominerade Sälen-konferensen i år.

– Konferensen i Sälen samlar främst försvarseliten. Det som händer där är viktigt men speglar inte automatiskt hur folk i allmänhet tänker om försvar och säkerhet. Men det finns en mer positiv känsla för Nato-medlemskap nu som jag tror hänger ihop med mediedebatten om Rysslands upprustning och bevakningen av ubåtsspaningen. Den sortens sensationsrubriker leder till oro och en reflex-reaktion.

När det gäller den omdiskuterade vapenexporten till Saudiarabien, pågår en parlamentarisk utredning, något som Svenska freds har arbetat för i många år. Frågan om vapenförsäljning till Saudiarabien lyftes av Svenska freds under Sälen–konferensen.

– Frågan om vapenexport till icke-demokratiska stater och diktaturer hamnar ofta utanför ramarna av den vanliga försvarsdebatten. Men under konferensen lyftes den av oss samt av folk som tittade på debatterna via internet och twittrade.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: