Sverigedemokraten Richard Jomshof bjöds in för att diskutera terrorism i SVT:s Agenda i söndags.

Kritik mot #Agendas val att låta SD-politiker definiera terrorism

2015-01-13 | Karin Linder padlock 2

INRIKES

Agenda mötte stark kritik efter söndagens program då Sverigedemokraten Richard Jomshof bjöds in för att debattera terrorism. David Oscarsson, redaktör för programmet menar att han bjöds in för att SD har avvikande åsikter i frågan. Extremt kränkande mot muslimer, hävdar samhällsdebattören Kevin Shakir.

I söndagens avsnitt av SVT:s samhällsmagasin Agenda bjöds Sverigedemokraten Richard Jomshof in till studion tillsammans med Mona Sahlin, regeringens samordnare för våldsbejakande extremism (S), och Mohammad Fazlhashemi, professor i islamisk teologi, för att debattera extremism och terrorism med anledning av attacken mot franska tidningen Charlie Hebdo.

Bland annat diskuterades varför så många ansluter sig till terrororganisationer, hur de kan bekämpas och vilka förebyggande insatser som krävs nationellt.

Richard Jomshof skyllde bland annat terrorism på invandringen.

– De politiker som står bakom massinvandringen och det mångkulturella samhället har inte kunnat hantera den stora grupp människor som kommit, sade han i Agenda.


Mohammad Fazlhashemi menade att Richard Jomshofs resonemang ytterligare polariserar grupper.

– Ni pekar finger åt en viss grupp människor och säger att ”ni är ett problem”. Det är precis vad de här organisationerna är ute efter. De vill ha en polarisering i samhället, sade han.


Väckte kritik

I sociala medier riktades kritik mot SVT:s beslut att bjuda in en Sverigedemokrat att debattera ämnet. Såväl statsvetare som redaktörer, antirasistiska organ och enskilda debattörer reagerade med förvåning på SVT:s uppställning. Kevin Shakir, debattör som jobbar med demokratifrågor och pluggar statsvetenskap, var en dem som kritiserade SVT:s val att bjuda in Sverigedemokraterna.

– Det visar hur mycket spelrum SD har fått när de med sin antimuslimska agenda får definiera vad en terrorist är, säger han. Det här är extremt kränkande mot muslimer. Jomshof började prata om massinvandring och hela debatten kom att handla om islam.


David Oscarsson, redaktör för Agenda menar att programmet är en arena för politisk debatt och att frågan om hur extremism och islamism ska motverkas är en politisk fråga, varför också olika politiker bjuds in att debattera.

– SD är Sveriges tredje största riksdagsparti och har avvikande och starka åsikter i frågan, säger han. Vi behandlar inte SD annorlunda än andra partier när vi ordnar politiska debatter.

'

Men vilken expertis besitter Jomshof att debattera den här frågan?

– Han besitter ingen expertis utan var inbjuden som politisk talesperson. Men han mötte också en annan politiker som visserligen har en dubbel roll i frågan som samordnare för våldsbejakande extremism och han mötte också en expert på islam, säger David Oscarsson som framhärdar att Jomshof inte fick stå oemotsagd.

David Oskarsson menar att debatten blev bra och klargörande och att han förstår om många upprördes av Jomshofs medverkan, i ett läge där många är oroade över att islamofobin ska öka. Men han hävdar att hans medverkan också kan få motsatt effekt när han får mothugg av andra debattörer.

– Agenda ska bjuda in alla olika riksdagspartier i olika frågor och vi behandlar inte Sverigedemokraterna annorlunda.


Det finns ju i och för sig andra riksdagspartier att välja på också som kan debattera ämnet, inte bara SD?

– Visst, men Sverigedemokraterna har en avvikande åsikt i frågan och det var därför vi bjöd in dem. Så gör vi när det gäller alla politiska debatter.


Islamofobins normalisering

Kevin Shakir menar att Jomshofs medverkan i Agenda är en tydlig illustration av hur samhället normaliserar islamofobi.

– Att bjuda in SD för att diskutera islamistisk extremism visar bara på samhällets okunskap i skillnaden mellan islam och muslimer och religiös extremism. Det är en produkt av normaliseringen av islamofobin, antimuslimismen och rasismen i Sverige. Det här gynnar bara SD och deras agenda. Hade inte samhället varit så här exkluderande hade aldrig SD fått ta patent på vad att definiera vad terrorism är. Att kränka en religion och den som tror på den är ingen åsikt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150113 - Kerstin Jörnäs

Heder åt Agenda! Alla åsikter måste få uttryckas och mötas av andra... det finns en annan farlig polarisering i samhället som ökar, den mellan "eliten"/"experterna"/opinionsbildarna och folket... det visar artikeln!


20150114 - Maria Aslani

Jag tycker också att det på sätt och vis var bra att Jomshof var inbjuden då både Sahlin och Fazelhashemi sågade hans argument rakt av. Som tittare upplevde jag det som motbjudande att höra Jomshof´s kunskapslösa påhopp på muslimer/islam ,men han gick defintivt inte segrande ur debatten, tvärtom ! En övertygad SD-are kommer ändå alltid att försvara sitt partis politik,men de tittare som inte vet vad de ska tro riktigt borde ha övertygats om orimligheterna i Jomshofs argumentation,en måste vara totalt avtrubbad för att inte kunna dra paralleller till nazi-retorik...

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: