I 45 år har organisationen NCAI kämpat för att få bort rasistiska stereotyper kring USA:s ursprungsbefolkning från sportsammanhang, bland annat basebollaget Cleveland Indians och NFL-laget Washington Redskins namn och maskotar.

Justitiedepartementet agerar i tvist om Redsk*ns varumärke

2015-01-13 | Bella Frank padlock

SPORT

USA:s justitiedepartement meddelade i fredags att man kommer att försvara den skrivning i varumärkeslagen Lanham Act som förbjuder nedvärderande tal om folkgrupper. Det pågår sedan i augusti en rättstvist i vilken Washington Redsk*ns jurister menar att skrivningen i Lanham Act är för vag och därför är författningsvidrig.

FAKTA/Redsk*n

Ordet ”redskin”, rödsk*nn, kommer ursprungligen från tiden då den som dödade människor ur ursprungsbefolkningen belönades i reda pengar. Prisjägare flådde människorna de dödade och förde med sig deras hudar för att kunna bevisa hur många de dödat – ”redskins”. National Congress of American Indians, NCAI, skriver ordet redsk*n för att signalera ordets starka negativa laddning, och även beteckningen ”r-ordet” används för att undvika att återproducera dess rasistiska innebörd.

USA:s justitiedepartement meddelade i förra veckan att man kommer att ingripa i det rättsliga ärende som nu pågår mellan NHL-laget Washington Redskins och en grupp ur ursprungsbefolkningen som företräds av advokaten Jesse Witten. Lagets jurister har den pågående rättsprocessen hävdat att det skulle vara ett brott mot grundlagen att kräva att laget ändrar namn. Men i fredags betonade justitiedepartementet att skrivningen i varumärkeslagen Lanham Act är grundlagsenlig och att man kommer att försvara den i det pågående fallet om så behövs, rapporterar The Washington Post.

Det var i juni 2014 som USA:s patent- och registreringsverk i ärendet Blackhorse vs. Pro-Football Inc. i överklagandenämnden Trademark Trial and Appeal Board kom fram till att lagets varumärke och logotyp är nedsättande mot ursprungsbefolkningen något som strider mot varumärkeslagen Lanham Act. Lagen förbjuder att varumärken nedvärderar människor eller ger uttryck åt förakt för dem, och nämnden beslutade att Washington-laget skulle förlora sina sex varumärkesskydd, dock kvarstår de tills dess att den rättsliga prövningen är helt klar. För i augusti förra året stämde lagets ägare, Dan Snyder genom sitt företag Pro-Football Inc., den grupp av ursprungsbefolkning som har drivit fallet, bland andra aktivisten Amanda Blackhorse, och menade då att skrivningen i Lanham Act är för vag och därför innebär en inskränkning i den grundlagsstadgade yttrandefriheten.


”Stämdes för vi vill ha förändring”

Pro-Football Inc. hävdar att den delen av Lanham Act inte är förenlig med grundlagen och det var detta som justitiedepartementet i fredags alltså gick emot. Departementet sade också att man kommer att aktivt försvara lagens förenlighet med grundlagen, och förklarade i ett uttalande att det har rätt att ingripa när en lag som antagits av kongressen ifrågasätts på federal nivå, skriver The Washington Post.

Jesse Witten välkomnar justitiedepartementets uttalande, och menar att det kommer att ha betydelse. I höstas argumenterade han i rätten att Pro-Football Inc. felaktigt valt att stämma den grupp av fem personer ur ursprungsbefolkningen som Witten företräder. Om Snyder ville stämma någon, menade Witten, borde den ha riktats mot patent- och registreringsverket som ju tog beslutet att dra in Washington Redskins sex varumärkesskydd.

”Vi stämdes för att vi vill ha förändring och för att vi kämpat för att skydda våra barns identitet. Just nu behandlas fallet i rätten och jag är övertygad om att vi kommer att vinna”. Så skriver Amanda Blackhorse i en artikel i Indian Country. Hon är alltså en av aktivisterna som har drivit fallet mot laget de senaste åtta åren, och som i somras vann målet. I en intervju i tidningen Mother Jones kort efter domslutet i somras berättar hon bland annat om en av hennes första demonstrationer mot sådan typ av användning av ursprungsbefolkningens kultur och kulturarv i sportsammanhang. I en protest mot lagnamnet Washington Chiefs (hövdingar) möttes hon av rasistiska påhopp:

– Folk skrek ”stick tillbaka till ditt reservat” och ”Vi vann, ni förlorade, acceptera det”, säger hon bland annat i artikeln.


Skulle inte tillåtas i dag

Washington-lagets namn skulle knappast ha tillåtits registreras som varumärke i USA i dag, men eftersom laget fick sina varumärkesskydd mellan 1967-1990 menar Pro-Football Inc. att Blackhorse och de fyra andra aktivisterna måste bevisa att ordet ”redsk*ns” ansågs nedsättande bland ursprungsbefolkningen vid den här tiden. Enligt Witten och Blackhorse är det enkelt att visa på detta då det alltid haft en nedsättande betydelse och organisationer som National Congress of American Indians redan i slutet av 1960-talet, NCAI, förde en kamp mot lagnamn och maskotar som anspelade på deras kultur.

Amanda Blackhorse beskriver i en artikel i Indian Country hur 2014 var ett avgörande år. Dels för att ledningen i hennes nation, Navajo Nation som är den största av nationerna bland USA:s ursprungsbefolkningar, ändrade inställning till frågan om redsk*ns. Tidigare hade man inte velat driva frågan, och dess tidigare ordförande samarbetade med Dan Snyder och menade att ordet inte var nedsättande. Men under våren 2014 ändrades detta och de antog en resolution mot användandet av sådana lagnamn och maskotar. Dels för att 2014 var det år då många kända personligheter som inte tillhör ursprungsbefolkningen, som Jon Stewart från The Daily Show och David Letterman från The Late Show, tog ställning för ursprungsbefolkningens rätt att inte utnyttjas i sådana syften. De fick också stöd av president Obama, och av 50 senatorer. Samtidigt betonar Amanda Blackhorse att lagets ägare fortsätter att försöka vinna stöd hos olika representanter i ursprungsbefolkningen för att ha kvar Washington-lagets namn och maskot.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: