Meriam Chatty, Zandra Bergman, Devrim Mavi och Monica Amante blir Feministiskt första avlönade partikansli.

Fi-kansli på plats i Stockholms stadshus

2015-01-09 | Jenny Rönngren padlock 1

INRIKES

Rekryteringsprocessen är klar, avtalen underskrivna och de flesta på plats i stadshuset för att bygga den struktur som ska ge Feministiskt initiativs feministiska, antirasistiska politik genomslag i huvudstaden.
– Det känns jättebra, säger Monica Amante, anställd som en av två politiska sekreterare, men till en början går in som tillförordnad kanslichef.

FAKTA/FI I STOCKHOLMS STADSHUS

Devrim Mavi, kanslichef

Senast chefredaktör på Hotellrevyn, tidigare bland annat chefredaktör på Arena, ledarskribent på Dagens arena, journalist på Mana samt talesperson för Feministiskt initiativ 2005-2006.


Monica Amante, politisk sekreterare och tf kanslichef

Ansvarig för medlemsservice och kommunikation via sociala medier på fackförbundet Unionen. En av Feministiskt initiativs grundare.


Meriam Chatty, politisk sekreterare

Doktorand och disputerar inom kort i statskunskap med inriktning på EU:s medborgarskap och konflikten mellan fri rörlighet och migrationspolitik. Jobbade tidigare på strategiska avdelningen på Integrationsverket.


Lisa Ericson, vik politisk sekreterare

Programansvarig för utbildning och delaktighet på UNICEF. Ordförande för Nätverket för barnkonventionen.

Zandra Bergman, pressekreterare

Tidigare anställd som utredare och jämställdhetssamordnare på Sundbybergs stad. Pressansvarig för partiet under valrörelsen 2014.


PÅ SÖDERMALM

Feminstiskt initiativ fick 7 procent av rösterna i stadsdelen Södermalm. Michelle Jangmyr, som är partiets ledamot i stadsdelsnämnden intervjuas om sitt uppdrag i Stockholm direkt

Det var många som sökte till tjänsterna som Feministiskt initiativ (Fi) kunde utlysa i Stockholm efter att ha tagit hem tre mandat kommunfullmäktige. I rekryteringsprocessen använde sig partiet av den antirasistiska och feministiska tankesmedjan Interfems kompetensbaserade metod, vars syfte är att motverka diskriminering. Det innebär bland annat att ansökningarna till en början var avidentifierade och att de sökande har fått besvara frågor och lämna arbetsprover helt anonymt.

En av de som ansökte om de utlysta tjänsterna är Monica Amante. Den första tiden vikarierar hon för Devrim Mavi, som tillträder på kanslichefsposten om några månader. Monica Amante arbetar sin andra dag när Feministiskt Perspektiv ringer upp och håller på att sätta sig in i hur stadshuset fungerar, hur arbetet ska utföras. Hennes första uppdrag blir att strukturera upp arbetet i partikansliet.

– Jag börjar se strukturer och den röda tråden, även om mycket ännu är oklart.

Förutom kanslichefen kommer Fi att ha två politiska sekreterare, Meriam Chatty och, de första månaderna vikarierar Lisa Ericson för Monica Amante.

De politiska sekreterarnas uppgift blir bland annat att stödja de förtroendevalda partiföreträdarna som är invalda i Stockholms komunfullmäktige med research och underlag till olika möten och inför beslut. Samtidigt gäller det att få igång arbetet med de frågor som Fi drev igenom i budgetförhandlingarna. Där ingår bland annat genusbudgetering, att skapa fler mötesplatser för unga tjejer och hbtq-personer, stärka elevhälsan och höja hbt-kompetensen på ungdomsmottagningar, och att systematisera arbetet med mänskliga rättigheter inom ramen för det nyinrättade råd som Fi:s talesperson och gruppledare i Stockholms fullmäktige Sissela Nordling Blanco är ordförande för.


Banar väg

Av de 13 kommuner där Fi tog mandat i valet kommer Stockholms fullmäktige vara den politiska församling där partiet får störst inflytande. Det innebär att Fi kommer att ha ögonen på sig, men också en möjlighet att visa upp sig, menar Monica Amante:

– Det är huvudstadens styre, så självklart kommer det vara folk som tittar på oss, och det är första gången vi kommer in i Stockholm och är med i majoriteten och faktiskt regerar. Så det är jätteviktigt att vi gör ett bra arbete, att vi strukturerar arbetet på ett bra sätt. Jag känner en viss press, men tror samtidigt att vi kommer klara av det. Vi har ambitionerna, kompetensen och målmedvetenheten för att göra ett bra jobb utifrån den politik vi vill genomföra. Nu får vi visa att Fi behövs och att när Fi är med i sammanhang där vi kan få inflytande så gör vi stor skillnad för de feministiska och antirasistiska frågorna.


Vilka utmaningar ser du framför dig?

– Utmaningen är att komma igång och genomföra det som Fi fått igenom i budgetförhandlingarna, att sjösätta hela det arbetet. Utmaningen ligger också i att vi är ett nytt kansli, där alla är nyanställda. Även om vi har lång erfarenhet av att jobba med olika politiska uppdrag är vi nya i stadshuset och måste sätta oss in i hur arbetet här fungerar och hur vi ska få genomslag för vår politik på olika sätt.

Och Monica Amante är stolt den sammansättning som kansliet fick:

– Jag kan säga att kansliet kommer att bestå av extremt kompetenta människor. Vi gick igenom en rigorös kompetensbaserad anställningsprocess. Fi sökte ju de personer som hade kompetensen, men också personer som kunde stå för den feministiska, antirasistiska politik som Fi vill driva. Utifrån det är jag inte förvånad över att jobben gick till personer med lång erfarenhet från den feministiska och antirastiska rörelsen och stor erfarenhet från olika politiska områden.


Lisa Ericson är politisk sekreterare under den tid då Monica Amante är tillförordnad kanslichef.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20150109 - Silje Lundgren

Wow! Grattis F!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: