Ett återkommande tema på g14 i Umeå var behovet av feministisk solidaritet med samerna.

Feminism, pluralism, solidaritet

2014-11-29 | Hanna Bäckström padlock 2

KRÖNIKA/FEMINISM

Det är omöjligt att sammanfatta g14, konstaterar Hanna Bäckström. Hon lyfter fram två återkommande teman: diskussionen om pluralism, intersektionalitet och acceptens för inomfeministiska konflikter och diskussionen om behovet av feministisk solidaritet med samernas kamp mot kolonial exploatering.

LÄS ÄVEN:

Världen borde bli mer som g14

Att utaman makten – forskning med engagemang och vilja

Konferens för genusforskare vill utmana makten

”Att utmana makten” var rubriken för årets upplaga av den nationella konferensen för genusforskning, g14. I centrum för många diskussioner stod dock även den omvända frågan – hur ska vi hantera de utmaningar som feministisk forskning och praktiskt arbete står inför?

Med över 60 programpunkter om allt från hälsa, arbete och organisation till kultur och teoriutveckling är det omöjligt att sammanfatta allt som sades. Ett återkommande tema var dock den feministiska rörelsens pluralism. När är intersektionalitet ett relevant begrepp och hur undviker vi att det urvattnas? Vilka möjligheter finns för en solidarisk feminism och forskning, och hur uttrycker vi empati med ”andras” kamp? I en paneldiskussion om antirasistisk feminism diskuterade Linda Berg, Maria Carbin, Mikela Lundahl, Irene Molina och Diana Mulinari ”Hijabuppropet” och behovet av att analysera och stå ut med konflikter i till synes enkla solidaritetshandlingar.

Som ett annat angeläget exempel lyftes samernas strid för sina rättigheter fram, bland annat i en av de stora plenumsessionerna. Samiska feministiska forskare, aktivister och konstnärer gav en bred redogörelse för de problem och ojämlika relationer som kolonisationen av Sápmi och den fortsatt expanderande gruvindustrin har lett till, inte minst för samiska kvinnor. May-Britt Öhman, Uppsala universitet, avslutade med en uppmaning till konferensdeltagarna att på allvar lyfta in samernas situation i den genusvetenskapliga utbildningen och genusforskningen.

Konferensen organiserades detta år i samarbete med kommun och länsstyrelse med ambitionen att skapa en bred mötesplats. Följaktligen diskuterades även hur forskare och praktiker kan förhålla sig till varandras respektive uppdrag, och i vilken utsträckning som genusforskningen bör producera direkt användbar kunskap. Det gränsöverskridande mötet lyckades kanske inte till fullo, men huruvida en forskarkonferens som g14 är rätt forum för ett sådant kan förstås diskuteras. Kerstin Alnebratt från Nationella sekretariatet avslöjade i vilket fall att g16 blir av och ser ut att genomföras i samarbete med Lunds universitet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20141130 - Julia Bahner

Med tanke på temat intersektionalitet och solidaritet är jag lite förvånad över att endast ett abstract explicit har ett funktionalitetsperspektiv och vad jag kunnat se från programmet i övrigt inget alls som säger sig handla explicit om det. Finns ju så mycket bra forskning i ämnet, både i Sverige och internationellt!


20141201 - Anna-Klara Bratt

Hej Julia,

har slussat din fråga vidare till arrangörerna!

mvh/anna-klara bratt

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: