Genusforskarkonferensen Utmana makten pågår i Umeå just nu.

Konferens för genusforskare vill utmana makten

2014-11-27 | Eva Lindholm padlock

INRIKES

Genusforskningen är en framgångssaga – att värna om vad den hittills åstadkommit och samtidigt fortsätta utvecklas, är viktigt när forskare på området träffas och utbyter erfarenheter under tre dagar i Umeå. Det menar Charlotte Holgersson, ordförande i Sveriges genusforskarförbund, som är en av arrangörerna bakom G14 – forskarkonferensen som inleddes på onsdagen.

Utmana makten är rubriken när Sveriges genusforskare bjuder in till g14, ett tredagars branschmöte i Umeå, med start onsdag 26 november.

– Frågorna om genusforskningens villkor är ständigt aktuella, och förändras i takt med att de kommer nya regeringar, universitets- och högskoleledningar, säger Charlotte Holgersson, ordförande i Sveriges genusforskarförbund som är en av arrangörerna.

– Jag ser fram emot givande, dynamiska samtal och en ökad medvetenhet om genusforskningens villkor.

Under konferensen kommer makten och maktstrukturer inom akademien att synas och utmanas, var befinner sig genusforskningen i förhållande till makten? I centrum eller i periferin? Hur ser stödet ut för genusforskningen på olika universitet och högskolor i landet? Även kopplingen mellan teori och praktik, och genusforskningens betydelse för att kunna driva ett förändringsarbete inom jämställdhet och mångfald, kommer att debatteras.

– Nyttokraven på forskningen kan öppna dörrar men även hämma, menar Holgersson, som även vill se en debatt om den publiceringshets som många, inte minst doktorander och postdoktorander, upplever.

– Hur får man en plats i akademien? Det här är inte en fråga som går att lösa på individnivå utan den måste lösas kollektivt.

Charlotte Holgersson ser erfarenhetsutbytet och chansen att få spegla sig själv i andra som en möjlighet att till förbättrad forskning men betonar också vikten av att titta på makten inom genusområdet och vilka maktstrukturer som återskapas där.

– Vem får lov att definiera vad som är god forskning och vad som är avvikande, det är en smärtsam med nödvändig diskussion.

Därifrån är inte steget långt till att diskutera vem som får vara med och definiera, av g14:s program är fyra föreläsningar öppna för alla och kostnadsfria, men i övrigt är konferensen att betrakta som ett branschmöte.

– Vårt forskningsområde har en tradition av att bjuda in aktivister och allmänhet och det är en tradition som vi vill värna om, vi är ju också aktivister inom akademien, men vi behöver också en möjlighet att prata om forskning inte bara om politik och förändringsarbete, menar Charlotte Holgersson.

Under konferensen erbjuds panelsamtal, plenumdiskussioner, rundabordssamtal och workshops i allt ifrån kunskapsproduktion till intersektionalitet och forskning om jämställdhet. Inleder gör Skuggteatern med sin föreställning I am not girl. Att genusforskningen både är transvetenskaplig och en egen disciplin blir tydligt.

– Genusforskningen de sista decennierna är ju i mångt och mycket en framgångssaga, som efter mycket kamp och mycket motstånd nu är etablerad, säger Charlotte Holgersson. Nu gäller det för genusforskare att utnyttja sin position för att värna om det vi har hittills åstadkommit och samtidigt fortsätta utvecklas.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: