Tove Wåhlstrand (t v) samt uppifrån (t h) Emma Holm, Maja Lundgren och Emma Schaber.

”Tillsammans med tjejerna räddar vi liv”

2014-11-25 | Emma Schaber , Maja Lundgren , Emma Holm , Tove Wåhlstrand padlock

OPINION

Med anledning av den Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor skriver Stockholms tjejjour om problematiken de möter. Det handlar bland annat, men inte enbart, om bristande resurser till förebyggande arbete:

”Det finns många exempel från de senaste åren där tjejer som blivit utsatta för våldtäkt har fått höra att de i princip har sig själva att skylla. Vi förstår att det här gör det väldigt svårt för tjejerna att våga göra en polisanmälan.”

Emma Holm, Emma Schaber, Maja Lundgren och Tove Wåhlstrand Stockholms tjejjour

I dag är det den 25 november och den Internationella dagen för avskaffande av våld mot kvinnor. Drygt 85 procent av de som misstänks för misshandel mot kvinnor och 98 procent av de som misstänks för sexualbrott är män. Med den här artikeln vill vi uppmärksamma dagen och hedra de tjejer som under året har kontaktat oss och som vi fått möjlighet att stödja, men också de tjejer som vi på grund av brist på resurser inte haft möjlighet att bemöta.

Vi är en partipolitiskt och religiöst obunden feministisk ideell förening och Sveriges första tjejjour, startad av tjejer för att bekämpa mäns och killars våld mot tjejer. Det är något vi kämpar för varje dag under resten av året även efter den här dagen. Via chat, telefon eller personliga möten får vi möjlighet att ta del av tjejernas egna berättelser om bland annat det våld och de sexuella övergrepp som de utsätts för.

Genom att lyssna, stötta och motivera till förändring vill vi stärka tjejernas rätt att leva ett liv fritt från våld och förtryck. Vi vill också stärka tjejerna i att ta sina upplevelser på allvar och i att känna att det är tjejerna själva som har rätten till sina egna kroppar, inte någon annan.

Den anonymitet det innebär att vända sig till en tjejjour bidrar till att vi blir en plats för tjejer att vända sig till där de kan berätta om det här. För oss blir det smärtsamt tydligt att våldet varken är avskaffat eller bekämpat. Mellan januari och oktober 2014 har vi på Stockholms tjejjour haft 1 054 stödkontakter.

En problematik vi ser är att förtroendet för myndigheter är väldigt lågt. Vi ser att tjejerna inte får den hjälp eller det stöd som de har rätt till från vare sig socialtjänsten, skolan eller polisen. Vi får höra om tjejer som blir ifrågasatta, som blir kränkta, som inte blir tagna på allvar och bemöts av personer som inte har tid att ta till sig en historia. Vi ser att det finns en rädsla för att anmäla de brott som tjejerna har blivit utsatta för. Vi ser att det finns en rädsla för vad som kommer att hända om socialtjänsten blir inkopplad och vi ser att män och killars sexuella våld mot tjejer inte tas på allvar i rättegångar.

Det finns många exempel från de senaste åren där tjejer som blivit utsatta för våldtäkt har fått höra att de i princip har sig själva att skylla. Vi förstår att det här gör det väldigt svårt för tjejerna att våga göra en polisanmälan. Gissningsvis ligger en av flera förklaringar till detta i att det inte enbart är tjejjourer som saknar resurser, utan att det även gäller instanser som finns till för att skydda samhällets medborgare. Tjejerna måste prioriteras och de aktörer och verksamheter som får möjlighet att möta tjejerna måste prioriteras!

Vår verksamhet – som arbetar både förebyggande och också möter tjejer i akuta, ibland livshotande, situationer – glöms ständigt bort när politikerna lovar pengar till kvinnojourerna. På världsdagen för avskaffande av våld mot kvinnor vill vi därför uppmana Stockholms kommun att inte ta oss för givna. Vi utgör en livsviktig verksamhet som behöver fortsatt ökad finansiering.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: