Malmö färgas rosa.

Mer feminism i Malmö

2014-11-04 | Ulrik Wemmenhed padlock

INRIKES

Martina Skrak är feminist och kommunalråd för Vänsterpartiet i Malmö, som gått från 4 till 6 mandat efter en mandatperiod med satsningar som gjort kommunen till en av Sveriges främsta när det gäller jämställdhet. Men Feministiskt initiativs nyinvalda ledamot Katerin Mendez är kritisk till de styrande partiernas maktanalys, och ser stora behov som behöver hamna högre upp på agendan.

Malmö styrs även kommande mandatperiod av en rödgrön majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, med socialdemokraten Katrin Stjernfeldt Jammeh vid kommunstyrelsens ordförandeklubba. Varken Centerpartiet eller Kristdemokraterna tog sig in i fullmäktige, Moderaterna har tillsammans med Folkpartiet 17 mandat och Sverigedemokraterna 9, mot 33 för den rödgröna majoritetn och två för Feministiskt initiativ (Fi) som kommer att verka i opposition. Så hur formerar sig det feministiska arbetet i Malmö, vad har gjorts och vad spås inför den kommande mandatperioden?

– Vi har visat att feminism innebär att gå från ord till handling, genom att vi har gjort saker som att exempelvis höja lönerna i kvinnodominerade yrken, infört genuspedagogik på de kommunala skolorna och satsat på papperslösas kvinnors rättigheter, säger Martina Skrak, Vänsterpartist tillika jämställdhetskommunalråd.


Käppar i hjulen

Martina Skrak nämner att också Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterat just Malmö som en av de kommuner i landet som går i bräschen med jämställdhetsarbetet. Skrak lyfter speciellt fram betydelsen av höjningen av månadslönen med 1 000 kronor för kommunalt anställda i de kvinnodominerade yrkena vårdbiträde och socialsekreterare, som drevs igenom under förra mandatperioden. Hon berättar vidare att satsningen på genuspedagogik i skolor och förskolor gett konkreta resultat i form av att betygsskillnaderna mellan flickor och pojkar minskar.

Katerin Mendez, nyinvald fullmäktigeledamot för Feministiskt initiativ (Fi), har ändå kritik mot det arbete som kommunens styrande rödgröna partier genomfört kring jämställdhet. Ett arbete hon menar stannat vid läpparnas bekännelse. I en debattartikel i Sydsvenskan den 23 februari presenterade tre kvinnor från de styrande rödgröna partierna ”behovet av tydlig feministisk politik för förändring”. Katerin Mendez menar att deras argument kommer till korta eftersom de inneboende strukturerna i partierna de representerar omöjliggör reell feministisk politik.

– Jag frågade dem, vilka hinder står i vägen? Men i deras svar fanns ingenting om de strukturer som står i vägen i de egna organisationerna som sätter käppar i hjulen, de samarbeten och de intressen som måste bevaras. Ingenting av detta problematiseras, och kan man inte göra en maktanalys, hur ska man då kunna föra en tydlig feministisk politik som inte bara stannar vid läpparnas bekännelse?


Katerin Mendez, (Fi) fullmäktigeledamot i Malmö. Foto: Ulrik Wemmenhed.


Martina Skrak, som var en av författarna till debattartikeln, är av en annan mening.

– Vi har faktiskt infört ett helt nytt arbetssätt i vår kommun som handlar om jämställdhetsintegrering, vilket innebär att jämställdhet är med i just allt vi gör.

Katerin Mendez nämner å sin sida att Malmökommissionen, som fick i uppdrag av kommunstyrelsen att kartlägga tillståndet i staden, i sin slutrapport från 2013 visade att det råder stora ekonomiska och sociala klyftor i Malmö, vilket får stor betydelse för jämställdheten i staden. Katerin Mendez anser att så länge en feministisk och antirasistisk agenda inte finns explicit uttalad i alla kommunalrådens uppdrag, så kommer arbetet att förbli godtyckligt och stanna enbart hos de individuella kommunalråd som personligen brinner för frågorna.

Att vara helt nya i sammanhanget öppnar upp för möjligheter, menar Katerin Mendez.

– Vi är obesudlade, frikopplade från det politiska maktspelet. Både våra kollegor från andra partier i kommunfullmäktige, och även våra väljare, vet att vi är något annorlunda och förväntar sig också det från oss.

Tillsammans med Linda Hiltmann, som har Feministiskt initiativs andra mandat i kommunfullmäktige, driver Mendez framför allt fem frågor, de vill att ett kommunalråd med samordnande ansvar för mänskliga rättigheter tillsätts, att kommunen ska arbeta mot diskriminering och för rätten till bostad, gratis kollektivtrafik och sex timmars arbetsdag.


Martina Skrak (V), jämställdhetskommunalråd i Malmö. Foto: Richard Olsson


Martina Skrak välkomnar Fi till Malmö kommunfullmäktige, trots den kritik hon och den övriga rödgröna kommunledningen fått:

– Det är roligt att det är fler i kommunfullmäktige som identifierar sig som feminister, sedan finns det ju andra saker som skiljer våra partier åt, som synen på klass exempelvis. Men så tråkigt om de uppfattar att vi inte gör något, de får jättegärna ta del av allt det fantastiska arbete som många medarbetare gör här i Malmö stad. Det finns en anledning till att Malmö är en av de bästa kommunerna, menar Martina Skrak.

Kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh har inte haft tid att intervjuas för den här artikeln.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: