Transjour i Göteborg – av och för transpersoner

2014-10-28 | Maya Lagerholm padlock

INRIKES

En transjour har startat i Göteborg och finns nu på Facebook och även som hemsida. Avsikten är att förmedla stöd till transpersoner i och runt omkring Göteborg. Transjouren är tänkt att fungera som en resurs för transpersoner som söker stöd i form av förmedling av kontakt, socialt stöd, informationsspridning, kunskapsutjämning, juridiskt stöd och andra typer av hjälpinsatser som kan bidra till att stärka transpersoners position i samhället.

Jouren har även som syfte att verka opinionsbildande och att agera rådgivande mot förtryck där de uppstår. Organisationen bygger kollektivt en resursbank som praktiskt kan främja transpersoners möjlighet att existera på lika villkor. Transjouren är av transpersoner, för transpersoner och blir därmed en viktig frizon från ett samhälle som präglas av ett dualistiskt tankesätt kring kön.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: