Organiserade femininister samlar namnunderskrifter mot REVA i Stockholms tunnelbanan 2013.

Jakt på papperlösa fel metod mot människosmuggling

2014-10-14 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Polisens inre gränskontroller har ökat stadigt sedan 2007, och är enligt Flyktinggruppernas riksråd (FARR) helt fel fokus för den som vill bekämpa människosmuggling. Men organisationen har inte utfärdat någon varning med anledning av den EU-operation mot papperslösa som inleddes på måndagen.
– Råden blir desamma hur som helst. Papperslösa måste alltid vara försiktiga, konstaterar Sanna Vestin, ordförande i FARR.

Att polismyndigheter inom EU genomför så kallade inre gränskontroller i jakt på papperslösa är inget nytt, vare sig som samordnad operation på EU-nivå, eller som arbetsmetod i enskilda länder. Sedan flera år görs en samordnad aktion under ledning av det medlemsland som för närvarande är ordförande i EU:s ministerråd.

Operationerna har haft lite olika karaktär, och enligt Sanna Vestin är det bara vid en av dessa som ett större antal papperslösa gripits. Det går inte heller nu att säga om den pågående operationen under benämningen Mos Maiorum mest innebär att ordinarie arbete dokumenteras inom EU, eller att antalet kontroller blir större än vanligt. Därför har FARR till skillnad från en del andra organisationer valt att inte gå ut med någon varning, men i grunden är det operationen i sig som Sanna Vestin är kritisk till.

– Det finns alltid risk att bli gripen när man är utan papper. Det skulle vara tragiskt om det här leder till att barn stannar hemma från skolan eller sjuka undviker att ta sig till läkare. Dessutom bidrar det till att kriminalisera människor på flykt; vad ska folk tro när det tydligen är så viktigt för polisen att jaga papperslösa?

Att det skulle röra sig om en jakt på papperslösa vill de ansvariga inte kännas vid, utan syftet sägs vara att spåra människosmugglare och kartlägga flyktvägar.

– Det är cyniskt när man själv skapar den här situationen. Ett bra sätt att utrota människosmuggling är att människor kan resa legalt. Det går att följa precis hur smugglarnas marknad öppnas när visumtvång införs och Fort Europa börjar byggas upp.

– Alla vill så klart bekämpa trafficking, men som flyktvägarna ser ut i dag handlar det om flyktingar från länder som praktiskt taget inget EU-land utvisar till. Om man lyckas stoppa människosmugglarna stoppar man ännu en väg som flyktingar kan rädda sitt liv genom, så länge man inte erbjuder något annat. Det är pinsamt att det sker samma vecka som alla högstämt beklagar vad som hände för ett år sedan i Lampedusa, men man säger inget om vad som hänt sedan dess. Och så är det här svaret. Det är helt fel fokus.


Öppna legala vägar till Europa

Sanna Vestin konstaterar att det är många som vädjat länge om att regeringarna inom EU ska ordna med legala vägar så att flyktingar från nu senast Syrien och Irak kan ta sig till Europa. Och regeringarnas hållning i frågan är viktig, för det är ministerrådet som oftast trycker på i en restriktiv riktning.

Dessutom är deltagandet i operationer som Mos Maiorum frivilligt. Ju fler som väljer att inte delta desto större blir anledningen att hitta alternativ.

I Sverige har den tidigare alliansregeringen enligt Vestin gång på gång i nya regleringsbrev gett polisen direktiv om att fokusera på att verkställa utvisningar. Trots att polisen slutade göra så kallade inre gränskontroller i tunnelbanan efter de massiva protesterna 2013, har de ökat stadigt på andra håll sedan 2007. Stefan Löfven utfäste i sin regeringsförklaring att den nya regeringen ska verka för lagliga vägar för att söka asyl i EU. Vad det innebär är ännu inte konkretiserat.

– Vill nuvarande regering att polisen ska fokusera på något annat får de tala om det i ett regleringsbrev. Det skulle ju inte göra ont om någon av ansvariga ministrarna bekräftar, när de nu vill verka för lagliga vägar, att det är att börja i fel ände att bekämpa människosmuggling på det här sättet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: