Talmännen måste tro på demokratin och alla människors lika värde. Därför borde SD inte ha kunnat komma i fråga, menar Birgitta Dahl (S).

Birgitta Dahl: ”Borde varit självklart att utestänga SD”

2014-10-10 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

Sverigedemokraterna (SD) borde aldrig ha fått en talmanspost i riksdagen. Det anser Birgitta Dahl, en av Socialdemokraternas mest erfarna politiker och själv talman under många år. Hon ser positivt på att övriga ledamöter markerade mot SD i en sluten omröstning, men menar att riksdagens anseende skadas bara av det faktum att en sverigedemokrat nu är andre vice talman och att det finns fler skäl för ordinarie talmannen att vara på sin vakt.

FAKTA BIRGITTA DAHL

Socialdemokratisk politiker, riksdagsledamot 1969–2002, biträdande industriminister 1982–1987, miljö- och energiminister 1987–1990, miljöminister 1990–1991 samt svenska riksdagens talman 1994–2002. Mellan 2005 och 2011 ordförande för Unicef Sverige.

Birgitta Dahl har lång erfarenhet av att arbeta politiskt i riksdagen, som minister i flera regeringar och var själv talman mellan 1994 och 2002. När det stod klart att SD blev tredje största riksdagsparti efter valet var hon inte ensam om att hävda att SD borde stoppas från att få en talmanspost. Sedan 1991 har praxis varit att talmansposten går till det största regeringspartiet, men det finns inga regler om vilket parti som har rätt till talmansposter och kriterierna har varierat över tid. I en debattartikel på SVT Opinion förklarade Birgitta Dahl sin ståndpunkt och hon förväntade sig definitivt att praxis skulle ändras för att stänga SD ute:

– Ja oh ja, det var det självklara. Om man använder sitt omdöme och sunda förnuft så är det ju det man måste göra. Det finns inga regler om att man måste gå efter partiernas storlek när talmännen utses. Det borde ha varit självklart för de demokratiska partierna att utestänga SD. Det har de ju gjort med ordförandeposterna i utskotten och det borde de ha gjort med talmansposten också, som ju är mycket viktigare, med mycket stor betydelse för det svenska folkstyret. Då kan man inte ha någon som inte tror på demokratin och alla människors lika värde. Därför borde SD inte ha kunnat komma i fråga.

Birgitta Dahl erinrar om hur Stefan Löfven under första partiledardebatten efter riksdagens öppnande på onsdagen slog fast att det inte går att samarbeta med ett parti som SD, bland annat med referens till hur partiet beskriver muslimer.

Men av riksdagspartiernas ledningar var det bara Vänsterpartiet som krävde att SD skulle stängas ute. Moderaternas gruppledare, Anna Kinberg Batra, gick snabbt ut och förordade att praxis skulle respekteras.

– Jag förstår det inte. Jag blev alldeles häpen när jag hörde henne. Strax efter gjorde Socialdemokraterna samma sak och jag är mycket kritisk mot det. Jag tycker att de borde ha tänkt sig för.

– Man kan misstänka att det var ett sätt att köpa sig stöd från SD, trots att både Moderaterna och Socialdemokraterna är så tydliga med att de inte ska ha något samarbete. Hos mig smög det sig in en misstänksamhet, men jag hoppas att det inte var så, och var det inte så, var det ren dumhet och dåligt omdöme.

Att Vänsterpartiet krävde en sluten omröstning för att få en redovisning av hur lite stöd SD faktiskt hade tycker Birgitta Dahl var helt rätt. Alla utom SD:s egna riksdagsledamöter lade ner sina röster, så om strategin faktiskt hade varit att köpa SD:s stöd så tillintetgjordes den effektivt genom förfarandet.

– Ja det hoppas jag, men det skadar ju riksdagens anseende att en sverigedemokrat är vice talman.

Nu har Björn Söder (SD) hunnit leda sitt första sammanträde i kammaren. En svart dag för riksdagen, skrev Socialdemokraternas förra partiledare Håkan Juholt på sin Facebooksida. Sedan dess har han fått ta emot både hotbrev hem och hatiska meddelanden i sociala medier.


Är det mer än riksdagens anseende som skadas av att Sverigedemokraterna besitter en talmanspost?

– Ja, det är om enskilda människor drabbas av hot av de onda krafter som SD representerar, det bevisar bara hur dåliga de är. De hör inte hemma i en demokrati.

Birgitta Dahl menar också att ordinarie talmannen, Urban Ahlin, måste vara på sin vakt.

– Det är talmannen som har sista ordet när det gäller fördelningen av tiden i kammaren Jag anser att man måste hålla SD borta från att leda viktiga debatter där de har möjlighet att synas, och debatter i känsliga ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrat. Integrationsdebatter ska de hållas borta från.


Är demokratin i kris?

– Nej det skulle jag inte vilja säga. Vi måste bekämpa Sverigedemokraterna och det de står för och tränga tillbaka dem, men demokratin är inte kris. Sverige har nästan hundra års erfarenhet av att leva med demokrati, sedan 1921. Och det har från början varit en förhandlingsdemokrati. Sverige har nästan aldrig haft en majoritetsregering. Det är kännetecknande för vår demorkati att man förhandlar sig till politiska lösningar. Vi har stor erfarenhet och kan naturligtvis klara det här.


Hur anser du att Löfven, Socialdemokraterna och övriga partier hanterat det parlamentariska läget hittills?

– Stefan Löfven är ju en oerhört van förhandlare med sin fackliga bakgrund... Alla vet ju att jag är socialdemokrat, men jag tycker att Stefan Löfven och Miljöpartiet och Vänsterpartiet har uppträtt med gott omdöme. Och Stefan Löfven sökte samarbete i partiledardebatten igår, men de borgerliga partierna har inte klarat av det här. Det började med Reinfeldts flykt på valnatten. De behöver tid att sansa sig och komma på fötter. Det har de inte gjort ännu.

– Jag tycker också att den nya regeringen är intressant och väl sammansatt Så jag ger den chansen att klara sig hyggligt.


Regeringen har ju också varit tydliga med att vilja bygga sin politik på feminismen. Vad tänker du om det?

– Det är självklart viktigt, de frågorna har jag jobbat med hela mitt liv, sedan jag var ung flicka. När jag valdes in i riksdagen 1969 var vi 12 procent kvinnor. Det var äldre män som styrde politiken som inte visste någonting om hur vardagslivet fungerade .De hade inte alls deltagit i familjeliv och tagit hand om barn och sånt. Så ser det fortfarande ut i större delen av världen, att det är män som fattar beslut om frågor som de inte har någon kompetens i.

– Jämställheten innebär att vi har en majoritet jämställda kvinnor och män i riksdagen nu. En majoritet av människor som vet hur vardagslivet fungerar och har tillfört en fantastisk kompetens till våra beslutande församlingar som saknas nästan överallt i världen.

– Men vi är inte färdiga. Vi måste hela tiden försvara oss från trycket från medierna och de gamla mansvärderingarna som sköljer över de unga, och aktivt verka för idéerna om jämlikhet och jämställdhet.

Det var Birgitta Dahl som 1970 föreslog i riksdagen att moderskapsförsäkringen skulle bli en föräldraförsäkring, och omvårdnaden om barnen ett gemensamt ansvar oavsett förälderns kön.

– Då var det omodernt. Jag blev mobbad när jag gick ner från talarstolen, men det blev ju så och jag blir glad varje gång jag ser en man med barnvagn eller ett barn i famnen. Det är något vi skapat tillsammans och som vi ska vara stolta över.


Vilka farhågor och förhoppningar har du framåt?

– Farhågan är att Sverigedemokraterna ska växa sig starkare. Förhoppningen är att det ska gå bra för den nya regeringen. De som röstar på Sverigedemokraterna är i stor utsträckning män som det inte har gått så bra för i livet. Regeringen har lovat 250 000 nya bostäder, stora investeringar i infrastrukturen, mer personal till skola, sjukvård, barnomsorg och äldreomsorg. Det innebär 1 000-tals jobb och kanske kan ge framtidshoppet tillbaka till människor som röstar på Sverigedemokraterna för att de känner sin egen situtation som så hopplös. Det är viktigt att gjuta hopp i människor och ge människor chanser i livet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: