EU-operationen i jakten på papperslösa kommer bland annat inriktas på tågstationer.

Omfattande polisoperation mot papperslösa i hela Europa

2014-10-08 | Jenny Rönngren padlock

INRIKES

På måndag, den 13 oktober, startar en polisoperation med avsikten att "gripa irreguljära migranter och samla relevant information i underrättelse- och undersökningssyften". Operationen är ett led i EU:s mål att utöka och formalisera samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter, vars huvudsakliga inriktning är att komma åt irreguljära migranter. Uppgifterna kommer från Statewatch, som sedan 1991 övervakar medborgerliga rättigheter i Europa.

Operationen ska pågå i två veckor och bygger vidare på liknande aktioner som genomförts tidigare och är ett led i EU:s mål att utöka och formalisera samarbetet mellan brottsbekämpande myndigheter. En betydande del av arbetet är inriktat på att organisera och utföra gemensamma polisinsatser med irreguljära migranter som måltavla.

Samordnade polisoperationer för att komma åt irreguljära migranter har enligt Statewatch blivit ett regelbundet återkommande fenomen, som genomförs ungefär var sjätte månad under ledning av de medlemsländer i EU som för närvarande är ordförande för ministerrådet.

Den senaste operationen "Aerodromos" leddes av Grekland, som höll i ordförandeklubban för EU:s ministerråd under våren 2014, och genomfördes på 39 flygplatser runtom i EU där 130 personer greps.


Tusentals gripna

Vid en operation, som pågick 22 oktober till 4 november 2012, deltog 26 av EU:s medlemsländer, däribland Sverige, samt Norge och Schweiz som är associerade till Schengensamarbetet. I Sverige greps 54 personer och sammanlagt ingrep polis och gränspolis mot 5 298 papperslösa, enligt den officiella rapporten från operationen. Merparten av de irreguljära migranterna hade flytt från Afghanistan, Syrien, Ukraina, Pakistan och Iran.

Den här gången är det det italienska ordförandeskapet i EU:s ministerråd som organiserar operationen, under benämningen "Mos Maiorum", som refererar till "hävdvunna principer, beteendemönster och sociala praktiker som påverkat privata, politiska och militära livet i antikens Rom".


Papperslösa varnas

Det är ännu oklart vilka av EU:s medlemsländer som kommer att delta i operationen den här gången, men samtliga är inbjudna – liksom de länder som är knutna till Schengen-avtalet. I Tyskland – där flest papperslösa greps 2012, rapporterar webbsajten Heise att "Mos Maiorum" kommer att rikta in sig på knutpunkter för transporter – tågstationer, motorvägar, vägar och flygplatser.

Varningar har börjat cirkulera bland asylrättsgrupper och på hemsidan för det tyska forskningsinstitutet för flykt och migration har besökarna uppmanats att "varna alla papperslsösa människor!".

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: