Navi Pillay har arbetat som FN-kommissionär för mänskliga rättigheter i sex år.

Navi Pillay skarpt kritisk till passiviteten inför kriget i Syrien

UTRIKES

Den avgående EU-kommissionären Navi Pillay kunde inte avsluta sitt uppdrag utan att uttrycka sin vrede och besvikelse över FN:s Säkerhetsråd om situationen i Syrien. Enligt de senaste rapporterna har sammanlagt 200 000 människor dött under de senaste tre åren i Syriens inbördeskrig.

Navi Pillay, som i sex år arbetat som FN:s kommissionär för mänskliga rättigheter har högljutt kritiserat den "internationella paralyseringen" och konkurrerande nationella agendor som orsakat hundratusentals människors död i Syrien.

- Mördarna, plundrarna och torterarna i Syrien har berättigats och uppmuntrats av deninternationella förlamningen, sade hon.

Navi Pillays starkaste attack riktades mot säkerhetsrådet – vars permanenta medlemmar består av Kina, Frankrike, Ryssland, Britannien och USA. Hon beskyller rådet för allvarlig försumlighet i sina arbetsuppgifter.

– Det finns allvarliga anklagelser om att krigsbrott och brott mot mänsklighet har begåtts upprepande gånger med total straffrihet, ändå har säkerhetsrådet misslyckats med att ta upp Syriens fall till den internationella brottmålsdomstolen, där det hör hemma.

Pillay kritiserad även kortsiktiga geopolitiska överväganden och närsynt definierade nationella intressen, som enligt henne upprepade gånger prioriteras över outhärdligt lidande för människor och allvarliga och långsiktiga hot mot internationell fred och säkerhet.

Vidare har Navi Pillay uppmanat regeringar att vidta lämpliga åtgärder för att sätta stopp för kriget genom att bryta vapenflödet och det militära stödet till Syrien. Istället föreslår hon att säkerhetsrådet tar på sig uppgiften att snabbt, flexibelt och resurseffektivt bevaka respekten för mänskliga rättigheter.

Navi Pillay har varit en högljudd kommissionär och under sitt sexåriga uppdrag uttryckt sig fritt om flera kontroversiella ämnen. Till exempel sade hon under senaste Gaza-kriget att Israel kan ha begått krigsbrott och hon har uttryckt sig kritiskt mot USA:s jakt på Edward Snowden för hans avslöjanden.

I slutet av augusti 2014 lämnar Navi Pillary sin post och efterträds av Prince Zeid Ra'ad Zeid al-Hussein från Jordanien.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: