Maria Arnholm i mitten deltog i RFSU:s protest utanför Irlands ambassad.

”Alla kvinnor ska erbjudas säker och laglig abort”

2014-08-29 | Bella Frank padlock

INRIKES

RFSU överlämnade på torsdagen ett brev till Irlands ambassad med krav på förändringar som garanterar kvinnor säkra aborter.
– Säkra och lagliga aborter ska erbjudas alla kvinnor oavsett plånbok, sade jämställdhetsminister Maria Arnholm som talade på manifestationen.

Läs också:

Demonstranter kräver ny abortlag på Irland

Irland: Efter ny aborttragedi ställs krav om lagändring

Protesten arrangerades av RFSU var med anledning av det som uppdagades för en vecka sedan på Irland: att en ung migrantkvinna, Migrant X, nekats abort i åttonde veckan, fått processen uppskjuten och till slut tvingad till att genomgå kejsarsnitt i vecka 25.

– Vi är för allas rätt att bestämma över sin egen kropp, vi står upp i solidaritet med fallet Migrant X, med irländska aktivister och i protest mot den irländska staten, sade Emelie Weiderud från RFSU:s abortnätverk.

Nätverket stöder det krav som aktivister på Irland nu reser: Att grundlagens åttonde tillägg, the 8th Amendment, som kom till efter en folkomröstning 1983 ska tas bort. Tillägget skrev in det ofödda fostrets rätt till liv och jämställer det med kvinnans liv. Nigel Rodley från FN:s råd för de mänskliga rättigheterna sade nyligen att den irländska lagen behandlar kvinnor som blivit gravida efter våldtäkt som ”kärl och inget mer”.

Sedan folkomröstningen på 1980-talet har många tragedier utspelats på Irland som är förknippat med the 8th Amendment, men aborträttsaktivister har hittills fokuserat på att försöka föra in begränsad aborträtt i den så hårda lagstiftningen. Men nu drivs alltså kravet på en ny folkomröstning för att ändra grundlagens skrivning, bland annat av organisationen Abortion Rights Campaign.

– Det är viktigt att vi står här, vår partnerorganisation på Irland säger att det spelar roll för deras påverkansarbete, sade Kristina Ljungros, RFSU:s förbundsordförande och fortsatte:

– Den irländska regeringen har sagt att det ska bli en folkomröstning efter valet 2016, men vår partnerorganisation vill ha det innan dess och då spelar internationell press roll.

Hon pekade på att de som får betala det högsta priset är fattiga och marginaliserade kvinnor som Migrant X som inte har råd att resa till England för en abort, eller som kanske inte har de papper och pass som krävs för att göra den resa som tusentals irländska kvinnor har gjort i årtionden för att genomgå abort.

Gunvor G Eriksson, Miljöpartiets talesperson för jämställdhets- och folkhälsopolitik, underströk att abortförbud inte påverkar det faktiska aborttalet i ett land:

– Det sker inte färre aborter där det är förbjudet, bara farligare aborter.

– När konservativa krafter vinner mark i världen är det viktigare än någonsin att stå upp för kvinnors rättigheter, sade hon.

Jämställdhetsminister Maria Arnholm var där i egenskap av folkpartist och berättade hur andra kvinnor vänt sig till henne i samband med FN:s Kvinnokommissions möte i våras och betonat vikten att Sverige fortsätter stå upp för kvinnors rättigheter.

– Vi vill säga ifrån, det är helt oacceptabelt att kvinnor får betala med sina egna liv, sade Maria Arnholm med hänvisning till att omkring 47 000 kvinnor dör årligen i sviterna efter osäkra aborter.

Efter demonstrationen sade hon till Feministiskt Perspektiv att frågan måste prioriteras:

– Kvinnors rätt till sina egna kroppar är den grundläggande feministiska frågan.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: