Framsteg för aborträtten i Peru

2014-08-29 | FemPers padlock

UTRIKES

Efter 90 år antog Perus regering riktlinjer för så kallad terapeutisk abort, det vill säga för att rädda den gravidas liv eller hälsa, som varit en rättighet sedan legaliseringen 1924. Utan någon formell reglering har kvinnor i Peru ändå inte haft tillgång till rättigheten.

Enligt de riktlinjer som antogs i samband med att FN:s kvinnokommitté skulle granska Perus efterlevnad av kvinnokonventionen, ska abort nu erbjudas fram till vecka 22 i graviditeten när en kvinnas liv eller hälsa står på spel.

Beslutet har kritiserats och mötts av omfattande protester från konservativa sektorer i samhället, medan kvinnorättsaktivister firar det som en seger, samtidigt som det ses som otillräckligt.

Nadine Heredia, som är gift med Perus president, är en av de offentliga personer som uttalat sitt stöd för den terapeutiska aborten. Bland annat har hon konstaterat att regeringen "reglerar en väldigt gammal skuld" när nu kvinnor återfått rätten att bestämma över sina liv i risksituationer.

Hon betonade likväl att de nya riktlinjerna inte öppnar för abort i några andra fall än då kvinnans liv annars riskeras, och att abort i alla andra situationer fortfarande är straffbart och aldrig kan tillåtas på grund av missbildningar hos fostret.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: