Wiwi-Anne Johansson, ledamot i socialförsäkringsutskottet och Ulla Andersson<, ekonomisk-politisk talesperson och för Vänsterpartiet.

”Låt inte det ojämställda arbetslivet följa oss livet ut”

2014-08-15 | Wiwi-Anne Johansson , Ulla Andersson padlock 1

OPINION

”Tillgångarna i AP-fonderna ska inte användas till kortsiktig spekulation på börsen utan pengarna ska investeras och förvaltas utifrån långsiktiga samhällsekonomiska och miljömässiga kriterier. Långsiktiga investeringar bidrar till att trygga pensionerna.”

Det skriver Ulla Andersson och Wiwi-Anne Johansson, V, som också menar att skatterna för pensionärer bör sänkas.

Ulla Andersson är ekonomiskpolitisk talesperson och Wiwi-Anne Johansson är ledamot i socialförsäkringsutskottet för Vänsterpartiet.

Sluta äta, inte träffa barnbarnen, ligga efter med hyran, säga upp telefonen eller slänga ut Teven? Frågorna är drastiska men högst verkliga och närvarande för drygt hälften av alla kvinnor som går i pension idag och får garantipension. För många innebär det runt 7000 kronor i månaden. Hur ska du kunna betala hyran, maten, telefonräkningen, busskortet, TV-avgiften och läkarbesöket om din pension är 7000 kronor i månaden?

Det är i grunden löneskillnaderna på arbetsmarknaden och att kvinnor utför mest av det obetalda jobbet med barn och hem, som avspeglar sig i de låga pensionerna. Kvinnor arbetar deltid i större utsträckning än män och dessutom i yrken som värderas lägre i samhället och ger lägre löner. Det handlar också om bristande politisk vilja hos den högerstyrda regeringen som lämnat över taktpinnen åt marknadskrafterna och under åtta år skapat ännu sämre villkor för kvinnor både under arbetslivet, och efter det. Regeringen Reinfeldt har konsekvent fört över pengar till manliga höginkomsttagare genom jobbskatteavdragen, men de fattiga kvinnliga pensionärerna har missgynnats även genom att de får betala en högre skattesats.

Vänsterpartiet tycker att man ska betala lika stor skatt vid lika stor inkomst. Den orättvisa beskattningsklyftan mellan löntagare och pensionärer måste slutas.

I vår senaste budgetmotion föreslår vi att skatten sänks för de pensionärer som har allra lägst inkomster. Förslaget innebär att alla med pensioner på upp till 16 000 kronor i månaden får sänkt skatt. För de med pension upp till 12 000 kronor tas hela skatteklyftan bort. Om man har en pension på 12 000 kronor så innebär förslaget en skattesänkning med ca 300 kronor per månad. Vid 14 000 kronor bli skattesänkningen 170 kronor. Genom vårt förslag förbättras ekonomin för dem med låga pensioner samtidigt som rättvisan i skattesystemet ökar.

Vänsterpartiet står också utanför uppgörelsen om pensionssystemet och vi är kritiska till flera delar av systemet. Det bör vara utformat så att det inte missgynnar dem som varit arbetslösa, fött barn, haft otrygga visstidsanställningar och varit sjuka. Vi menar att det måste vara bakomliggande inkomster som ska ligga till grund för pensionens storlek och inte allt sämre ersättningar i andra trygghetssystem. De stora förlorarna i det nuvarande pensionssystemet är LO-kollektivet och kvinnor som grupp. Den som tvingas till arbetslöshet eller sjukskrivning under delar av sitt yrkesliv drabbas i det nuvarande systemet direkt genom sänkt pension. Arbetslöshet och sjukskrivning är vanligare bland LO-kollektivets medlemmar än andra grupper. Det är också vanligare att kvinnor arbetar deltid. Kollektivavtal är viktigt för avtals- eller tjänstepensionen.

Vänsterpartiets politik för fler jobb och ökad sysselsättning skulle öka inbetalningarna till pensionssystemet och det innebär högre pensioner. Våra förslag till förbättringar av a-kassan och socialförsäkringen innebär också bättre framtida pensioner.

Vänsterpartiet vill ha ett pensionssystem utformat så att människor i god tid före pensionering kan förstå och räkna ut hur stor pensionen blir.

Den så kallade bromsen i pensionssystemet löser ut för lätt. Istället för denna automatiska balansering av utbetalningarna i pensionssystemet så vill Vänsterpartiet utreda om det istället ska krävas en aktiv balansering, alltså aktiva politiska beslut, för att bromsen ska kunna utlösas. (Högre avgifter är ett exempel hur pensionssystemet kan stärkas och som vi tycker att man kan överväga.)

Premiepensionssystemet (PPM) skapar otrygghet och kostar oerhört mycket pengar. Bara 1,5 procent gör aktiva val till PPM-systemet. Det visar att systemet saknar legitimitet. Vänsterpartiet anser att avgiften till premiepensionssystemet bör tillföras inkomstpensionssystemet. Hade PPM-avgiften på 2,5 procent tillförts inkomstpensionssystemet redan från början hade bromsen inte slagit till och minskningen av pensionerna de senaste åren hade kunnat undvikas.

Tillgångarna i AP-fonderna ska inte användas till kortsiktig spekulation på börsen utan pengarna ska investeras och förvaltas utifrån långsiktiga samhällsekonomiska och miljömässiga kriterier. Långsiktiga investeringar bidrar till att trygga pensionerna.

Vänsterpartiet kommer inte att ge oss förrän klyftan har slutits, mellan kvinnor och män, mellan pensionärer och de som jobbar, mellan rika och fattiga. Till hösten vill vi se en ny rödgrön regering med ett starkt Vänsterparti som garant mot den girighetens och egennyttans kultur som högern står för.

Vi tror på ett öppet, jämlikt samhälle med plats för alla.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140815 - gudrun tiberg

Heja! Jag kommer till undsättning när jag som represenTANT för Fi kommer in i riksdagen! TIBBE

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: