”Mycket har uppenbarligen hänt till nazisternas fördel”

2014-07-11 | Arazo Arif padlock

KRÖNIKA/INRIKES

”Nazisterna tilläts hetsa fritt, medan motståndare varnades och i flera fall fördes bort för sina protester. Det anses numera odemokratiskt att värna om mänskliga rättigheter och visa antirasistiskt motstånd.” Arazo Arif om det urvattnade begreppet yttrandefrihet och den tid då rättsväsendet hade ambitionen att värna innebörden.

Vi stod med ryggen vänd mot havet av sverigedemokrater i Almedalen under Jimmie Åkessons tal. Vi var en grupp antirasistiska motdemonstranter. Vi var rasifierade personer som var direkt hotade av rasister och nazisters närvaro under politikerveckan. Vi tvingades riskera våra kroppar och slita ut våra röster för att visa motstånd.

De var överallt, stolt iklädda sina tröjor och viftandes med sina pappersflaggor. Blickarna spändes i oss och sade ”er tid här är snart över”. Tydligt var deras hat och starkt närvarande var deras hot. Sverigedemokrater och representanter från Svenskarnas Parti med sympatisörer gjorde sig väl synliga under hela politikerveckan. Även medlemmar ur SMR, Svenska motståndsrörelsen, fanns på plats. För oss, ”de andra” blev deras närvaro särskilt påträngande. Föga förvånande var det att de är fler, starkare, mer välorganiserade än förr.

Överraskande var inte heller att deras så kallade ”demokratiska rättigheter” prioriterades före våra. De har också rätt att uttrycka sig." viskade en polis till oss under Åkessons tal. Ett tydligt ställningstagande som stödjer känslan av att polisen inte agerar opartiskt. Poliserna som omgav Almedalen ville inte släppa oss därifrån efter talets slut. Min vän sade: "Risken är större att vi skulle bli attackerade av nazister än tvärtom.” En polis svarade ”Nej, det tror jag knappast.”.


Odemokratiskt att visa motstånd

Hans svar sammanfattar rätt väl hur läget ser ut. Även rikspolischefen Bengt Svensson har förnekat den av flera människor uttryckta rädsla som rådde under veckans gång. Polisen gav Svenskarnas Parti tillstånd att hålla tal vid flera tillfällen under politikerveckan, bland annat lördagskvällen innan almedalsveckan officiellt drog igång. Det var inte de som hölls under uppsyn medan de spred sin nazistiska och rasistiska propaganda. Scenen de stod på skyddades av tiotals poliser. Nazisterna tilläts hetsa fritt, medan motståndare varnades och i flera fall fördes bort för sina protester. Det anses numera odemokratiskt att värna om mänskliga rättigheter och visa antirasistiskt motstånd.

Eric Rönnegård, tidigare polisintendent, skriver i en debattartikel i SvD den 27 april:

”1997-2003 prioriterade rättsväsendet rasistiska och främlingsfientliga brott. […]Polisen informerade främlingsfientliga arrangörer om att de avsåg att vara närvarande och ingripa direkt, ifall det kom att begås hatbrott, typ hets mot folkgrupp vid vit-makt-konserter och demonstrationer. HD klargjorde att om till exempel emblem och/eller klädsel ”otvetydigt ger en koppling till en viss åsiktsyttring är det befogat att se detta som ett meddelande i lagens mening”. Då blir lagen om hets mot folkgrupp tillämplig. Den är ett undantag från den enskildes rätt att demonstrera enligt regeringsformen.”


Vår demokrati

Uppenbarligen har mycket hänt till nazisternas fördel sedan 2003. Förra året gavs Svenskarnas Parti tillstånd att demonstrera i Stockholm 14 september och 9 november. Vid ett av tillfällena hade polisen besökt en butik där nazisterna skulle passera under sin marsch. Butikschefen beordrades att inte tillåta två av sina anställda att komma till jobbet dagen då demonstrationen skulle äga rum. Detta på grund av deras hudfärg och risken för ”problem” i samband med demonstrationstågets passerande.

I år gavs nazisterna tillstånd att demonstrera i Jönköping och invånarna ombads att hålla sig inomhus. De motdemonstranter som närvarade och sjöng psalmer har kallats till rättegång i september, medan åtalet mot de nazister som misshandlade en motdemonstrant lades ned. Trots att polisen själva varnar för nazisternas närvaro och risken för våld, tycks det inte anses hota vår demokrati. Dessa odemokratiska krafters rätt att uttrycka och sprida sitt hat prioriteras över människors rätt att röra sig fritt eller visa motstånd.

Flera politiker utsattes för hot om våld under politikerveckan i Almedalen. Under en debatt i Sveriges radio hotades bland andra Victoria Kawesa, riksdagskandidat för Feministiskt initiativ, genom att nazister uppmanade varandra att springa upp på scenen och bruka våld. I förra veckan meddelades att förundersökningen läggs ned. Detta är vår demokrati.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: