Feministiskt Perspektivs chefsredaktör och ansvarig utgivare Anna-Klara Bratt.

Presstödsnämnden slopar jämkning för nättidningar

2014-06-23 | Jenny Rönngren padlock 1

KULTUR

I dag meddelande Presstödsnämndet att jämkningen för elektroniska tidningar slopas, vilket innebär att det från och med 2015 finns möjlighet att erhålla 100 procent av ett presstöd även som elektroniskt distribuerad tidning.

Under måndagen offentliggjordes protokollet från det senaste mötet i Presstödsnämnden som ägde rum 11 juni. Presstödsnämnden behandlade bland annat frågan om nivån på presstödet till elektroniska tidningar, vilket hittills uppgått till 75 procent av det stöd som tidningar utgivna på papper kan erhålla.

Nämnden har nu beslutat att denna schabloniserade jämkning för elektroniska tidningar ska tas bort. Detta gäller från och med i år och eventuella justeringar av redan beviljat driftsstöd kommer att behandlas vid sammanträdet i september.

Feministiskt Perspektivs chefredaktör Anna-Klara Bratt välkomnar beskedet:

– Renodlade e-tidningar som erhåller presstöd, vilket bara är vi och tidningen Politiken.se har verkat under svåra förhållanden. Kombinationen av ett lägre presstöd, en högre moms samt att det fortfarande är svårt att ta betalt för journalistik på nätet har haft en klart bromsande effekt och inneburit extra tuffa arbetsvillkor.

Beslutet slår igenom fullt ut först 2015 då innevarande års presstöd är baserat på föregående års resultat och kostnadsberäkningar. För Feministiskt Perspektiv innebär beslutet en bidragsökning med cirka 130 000 kronor för 2014, vilket motsvarar en knapp månads presstöd på nuvarande nivå.

– Vi har inga som helst problem med att redovisa kostnader för produktion och distribution – det är de samlade intäkterna som sätter gränsen för vår budget. Vi måste sätta oss in i vad de nya bestämmelserna innebär i praktiken, men kostnaderna inte minst för att ta betalt via nätet ökar nu, i takt med att handeln via nätet ökar.

Anna-Klara Bratt menar att de orimliga villkoren återspeglas i att det inte startats några andra elektroniska tidningar sedan 2011 då nämnden höjde jämkningen från 50 till 75 procent:

– I samband med att vi startade hörde en rad tänkbara aktörer av sig till oss för att få information om hur vi gått tillväga. Landortstidningar, handikapporganisationer, aktivister och andra som hade såväl prenumerationsunderlag som egna nischer. Problemet har varit de höga kostnaderna för att bygga ett fungerande betalsystem.

Det är också just dessa kostnader Presstödsnämnden tagit hänsyn till. I en bilaga från det senaste protokollet lyfter man bland annat just betallösningar och betalväggar som en särskild kostnad.

För Feministiskt Perspektiv innebär detta att det finns möjlighet till att utöka utgivningstakten, vilket kommer att ske i början av september.

– Nätets stora fördel är hög tillgänglighet och framförallt snabbhet. Att vi inte utkommit två dagar i veckan tidigare beror på att vi upplevt det fastslagna lägstapriset för tvådagarstidning om 500 om året varit för högt, samt att vi inte har haft råd att implementera betallösningar som möjliggjort månadsvis eller kvartalsvis betalning. Från och med den 1 september kan vi erbjuda detta och det känns också bra att växla upp i samband med att valupptakten tar fart, säger Bratt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140623 - Ingrid Engarås

Och så sparar vi papper och räddar träd!!!

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: