Ruth Zurbriggen vet inte när en legalisering av abort kan bli aktuell i Argentina. För femte gången har aborträttsrörelsen presenterat ett lagförslag till landets parlament.

Femte gången gillt för Argentinas abortaktivister

2014-06-20 | Sten Axelson Fisk padlock

UTRIKES

Den argentinska aborträttsrörelsen fortsätter att växa, och allt fler kvinnor får tillgång till säkra aborter via läkemedlet misoprostol. Men det gäller inte de som saknar tillgång till information eller resurser för att betala privatläkare. Fortfarande dör 100 argentinskor varje år i samband med abort, som ännu är olagligt i landet.

100 argentinskor dör varje år i sviterna efter olagliga aborter. Majoriteten tillhör arbetarklassen och saknar såväl förmåga att betala privatläkare som information om hur illegala aborter bäst genomförs. Katolicismen och läkarkåren motsätter sig en legalisering men den feministiska rörelse som enats bakom kravet på fri abort växer sig allt starkare och nätverket av socorristas hjälper redan nu kvinnor till säkra, illegala, aborter.

Läkemedlet misoprostol har revolutionerat situationen för kvinnor i länder där abort är illegalt. Till vecka tolv kan säkra aborter genomföras i hemmet med abortläkemedlet som ursprungligen användes mot magproblem. Läraren Ruth Zurbriggen är en förgrundsgestalt inom den argentinska aborträttsrörelsen. 2009 var hon med om att starta ett nätverk för att hjälpa kvinnor att abortera. De kallar sig socorristas, hjälpare, och finns idag i 16 argentinska städer.

– Vi hjälper kvinnor att tillämpa sin egen lag om självbestämmande över den egna kroppen, trots statens patriarkala lagar. Vi ger information, bistår praktiskt och finns som närvarande systrar, så att de aborterar på ett säkert sätt med misoprostol. Detta fördröjer inte en legalisering det ger kött och blod åt det krav som ofta framförs med vältaliga fraser men som alltför sällan åtföljs av praktiska handlingar.

– Socorristas vill bryta tystnaden som råder kring abort och gör därför aborten till en kollektiv handling. Processen inleds med ett gruppmöte som hålls på en offentlig plats där tre till fem kvinnor berättar om hur de blev gravida, diskuterar kvinnors rättigheter och får noggrann information om hur en abort med misoprostol ska utföras. ”Kvinnorna inser att detta inte är något som de är ensamma om att genomgå och vänjer sig vid att prata om aborterfarenheten”, menar Ruth.

Socorristas är en av de drygt 300 organisationer som ingår i en nationell kampanj för aborträtt. Kampanjen är politiskt bred och arbetar på olika sätt, tillsammans har de utformat ett lagförslag som innebär att abort tillåts till vecka 12. I april i år presenterade de, för femte gången, sitt lagförslag för den lagstiftande församlingen. 70 ledamöter i den aktuella kammaren hade undertecknat lagförslaget. ”Många skriver under och låter sig fotograferas tillsammans med oss för att vinna kvinnors röster men sedan väcker de inte frågan inne i parlamentet” klagar Zurbriggen. Enligt henne måste presentationerna fortgå trots att strategin hittills varit fruktlös, eftersom det endast är genom parlamentet som aborten slutgiltigt kan legaliseras.


Rättslös situation

Förutom den argentinska katolicismen, som sedan förra året styrkts av valet av en argentinsk påve, utgör läkarkåren det största hindret mot såväl en legalisering som tillämpning av dagens abortlag, som godkänner abort i fall av våldtäkt, fara för den gravida kvinnans hälsa eller allvarlig fostermissbildning. I Argentina finns en samvetsklausul som innebär att läkare som av moraliska eller religiösa skäl är abortmotståndare inte behöver genomföra aborter. Inom gynekologkåren är abortmotståndet stort och många använder sig av samvetsklausulen. I vissa städer saknas gynekologer som är beredda att genomföra de lagliga aborterna, kirurgiskt eller med misoprostol.

Bristen på läkare som utför aborter försätter kvinnor i en rättslös situation. Förutom religiositet och konservatism finns även ekonomisk grund för gynekologernas abortmotstånd. Många av de läkare som i tjänsten på offentliga sjukhus nyttjar samvetsklausulen är beredda att genomföra aborter på sina privata mottagningar för priser runt 8000 kronor, vilket är mer än en genomsnittlig månadslön i landet.Denna verksamhet är välkänd och personer som har råd att betala priset kan i de flesta fall genomföra relativt säkra aborter, även om bemötandet av de gravida hos dessa privata läkare ofta är så dåligt att det beskrivs som psykologisk misshandel.


Tvingas ta ställning

Zurbriggen kan inte sia om när abort kommer legaliseras i Argentina, stor makt ligger i händerna på regeringspartiet som leds av Christina Kirchner. Det partiet har visat sig kunna driva igenom reformer som tidigare mötts av stort motstånd på kort tid, exempelvis legaliserades samkönade äktenskap och juridiskt könsbyte för ett par år sedan. Kampanjen för legalisering av abort har nu funnits i tio år och mycket har redan åstadkommits. Från att ha varit helt frånvarande i debatten tvingas politiker nu att ta ställning, och en majoritet av den argentinska befolkningen förespråkar en legalisering.

– Nu har vi vunnit det folkliga stödet, nu måste vi trappa upp påtryckningarna mot regeringen som ofta släpar efter i frågor som berör kvinnor. Vi kanske skulle samla gravida från hela landet som tillsammans med oss socorristas och vänskapligt inställda läkare sätter upp ett tält på kongressens trappa, där kvinnorna kan ta sitt misoprostol. Vad skulle de göra? Häkta oss allihop eller äntligen ta upp frågan där den verkligen behöver diskuteras – i den lagstiftande församlingen?”

Den argentinska aborträttsrörelsen fortsätter att växa och alltfler kvinnor får tillgång till säkra aborter med misoprostol, men regeringen visar inget tecken på att de är beredda att svänga i abortfrågan. Frågan om vem som ska bestämma över kvinnors kroppar förblir olöst men de tystnade rösterna efter det hundratal kvinnor som varje år dör efter osäkra aborter riktar en svår anklagelse mot regering, kyrka och läkarkår.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: