Sofie Blombäck bedömer att Soraya Post har större möjlighet till inflytande i EU-parlamentet än en enskild person på högerkanten.

#euvalet: Experter eniga – strategiskt gruppval av Fi

2014-06-19 | Amanda Lindholm padlock 2

UTRIKES

Feministiskt initiativ och Soraya Post har valt att ingå i den socialdemokratiska gruppen, S&D, i Europaparlamentet. Detta trots tydliga signaler innan valet att de skulle välja vänstergruppen GUE/NGL. Nu verkar experter eniga om att FI har fattat ett strategiskt smart beslut.

Soraya Post hoppas att S&D, som är den näst största gruppen i Europaparlamentet, kommer att ge henne och Feministiskt initiativ mer inflytande än någon av de andra grupperna.

– Vi var inte riktigt beredda på att S&D-alternativet fanns, men de uppvaktade oss och har visat på ett väldigt positivt engagemang, säger Soraya Post.

Sofie Blombäck, doktorand i statsvetenskap, är till viss del förvånad över FI:s val av partigrupp.

– Ofta när nya, mindre partier, blir invalda känner de sig inte bekväma i en sådan stor grupp som S&D är, säger Sofie Blombäck.

Hon berättar att det alltid är begränsande att bara ha en EU-parlamentariker, men att det varierar från person till person hur mycket en enskild parlamentariker kan påverka.

– Enda sättet är att lyckas övertyga sin grupp och grupperna är jätteviktiga. Där får du talartid och plats i komittéer, vilket är avgörande för hur mycket du kan påverka, säger Sofie Blombäck. Det är lite av en paradox att grupperna spelar så stor roll, men att också personerna är så viktiga.


Avgörande kompromisser

S&D är den näst största gruppen i Europaparlamentet, vilket, säger Sofie Blombäck, medför att om hela den gruppen övertygas att rösta på ett visst sätt, så går det att få stort inflytande genom den. Samtidigt kan det vara lättare att få med sig en mindre grupp, som vänstergruppen, där det är färre personer att övertyga. Soraya Post ser dock inga svårigheter att vara i en så pass stor grupp.

– Nej, det ser jag inga svårigheter i, vi har nog snarare en fördel i att det är en så stor grupp och att de ser ett behov av att driva de feministiska frågorna., säger hon. Mycket handlar om talartid och att synliggöra frågor. Vi kommer att vara väldigt synliga.

Sofie Blombäck betonar att kompromissandet är en avgörande del i arbetet i Europaparlamentet. Det spekuleras i att Feministiskt initiativ skulle ha en liknande roll som Piratpartiet hade i den gröna gruppen under förra mandatperioden. Där röstade Piratpartiet med gruppen i alla frågor utom Piratpartiets kärnfrågor och som motprestation fick de mycket inflytande över hela gruppens hållning i it- och integritetsfrågor. Men Soraya Post menar att något sådant kompromissande inte skulle vara aktuellt.

– Vi är inte skyldiga att rösta på något visst sätt, utan kommer rösta i linje med det vi står för hela vägen, säger hon.

Andelen högerextrema kandidater i Europaparlamentet har efter valet i maj i år ökat med 50 procent sedan förra mandatperioden. Sofie Blombäck tror att Feministiskt initiativ har bättre chans att påverka än någon av de högerextrema parlamentarikerna.

– Soraya Post kommer att ha större inflytande än en enskild person på högerkanten. De högerextrema har väldigt svårt att skapa grupper och de flesta existerande grupperna vill inte ha något med dem att göra. Sedan får vi inte glömma att även progressiva vänstergrupper har vuxit, säger Sofie Blombäck.


Starka röster krävs

I och med de högerextremas framfart i EU-parlamentet är sannolikheten stor att de största två grupperna – S&D och kristdemokratiska EPP (där bland andra svenska Moderaterna och Kristdemokraterna sitter) – kommer tvingas samarbeta i värdefrågor.

– Många av värdefrågorna är inte Europaparlamentets bord, säger Sofie Blombäck. Vad Europaparlamentet kan göra är att uttala sig, de kan inte lagstifta. Men det kan bli svårare att uttala sig om EPP och S&D tvingas samarbeta i större utsträckning. Då kan det pådrivande arbetet bromsas.

Joanna Maycock, generalsekreterare på EU-lobbygruppen EWL (European Women’s Lobby) är inte förvånad över FI:s val av grupp.

– S&D har starka löften när det kommer till frågor om jämställdhet, men det krävs att det finns röster som driver frågorna, säger Joanna Maycock. Jag tror och hoppas Soraya Post kan bli en sådan. Det är viktigt att hela gruppen blir påmind om dess värderingar, att de ska stå för socialism och demokrati.

I den socialdemokratiska gruppen är könsfördelningen också förhållandevis jämn; i dag är 45,5 procent av parlamentarikerna i gruppen kvinnor, att jämföra med den gröna gruppen som har 37 procent och vänstergruppen som har 51,5 procent kvinnor.

EWL har också tagit fram siffror som visar att det är bara ett litet antal fler kvinnor sammantaget i den nya EU-parlamentsuppsättningen; just nu är det 37 procent kvinnor. Av Sveriges 20 kandidater är elva kvinnor.


Svårare med migrationsfrågor

När det kommer till migrationsfrågor kan det dock bli svårare för Soraya Post, tror Maycock.

– Det kommer bli ett svårt parlament att driva migrationsfrågor och frågor om öppnare gränser, säger hon.

Mycket är fortfarande inte helt bestämt, definitivt besked om vem som har vilken position i vilket utskott kommer första veckan i juli. Hittills är det klart att Soraya Post kommer att sitta i rättighetsutskottet LIBE. Där behandlas lagförslag som rör asyl, migration och minoriteters rättigheter.

– Jag kommer antagligen bli rapportör i romska frågor, säger hon. Men egentligen vill jag inte spekulera så mycket kring detta innan allt verkligen är klart.


Soraya Post 1 maj-talar.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140621 - Anders Jonsson

Hej på er! Kan det som är fel - också vara rätt? Jag velar...


20140623 - Carola Tallgren

Jag velar också, men antar att dom valt strategiskt rätt, bättre förutsättningar att påverka och göra sin röst hörd, och i EU sammanhang är det väl bra. Vi vill ju att FI ska ha en röst som hörs i EU... Carola Tallgren

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: