Maj Karlsson, riksdagskandidat, och Mats Pilhem, kommunalråd, Göteborg (V).

Avslöjande om FP:s jämställdhetssyn

2014-06-17 | Mats Pilhem , Maj Karlsson padlock

OPINION

Vänsterpartiet har gjort en feministisk analys inför försöket med sex timmars arbetsdag i Göteborg, men kommer till en helt annan slutsats än Folkpartiet. Det konstaterar Mats Pilhem, kommunalråd i Göteborg, och Maj Karlsson, riksdagskandidat, i en replik på folkpartikandidaten Maria Nilssons artikel.

Mats Pilhem är kommunalråd (V) i Göteborg och Maj Karlsson är riksdagskandidat för (V) Göteborg

Maria Nilsson, riksdagskandidat för Folkpartiet från Göteborg, skriver i Feministisk Perspektiv #23 om Göteborgs rödgröna försök med sex timmars arbetsdag och kopplar frågan till rut-avdraget. Maria har svårt att se att en förkortad arbetstidsnorm frigör tid för alla arbetande människor, tid som skapar förutsättningar för en jämnare fördelning av det obetalda arbetet.

Göteborg står inför en mycket spännande försöksverksamhet med förkortad arbetstidsnorm på ett äldreboende i Göteborg. Att vi valt ett äldreboende beror på att det är där som vi har personal med ett slitigt arbete, vilket leder till höga sjukskrivingstal.

Maria Nilsson tar fel när hon menar att Vänsterpartiet inte skulle ha gjort en feministisk analys av vår försöksverksamhet. Just därför ska vårt projekt följas av forskare. Däremot tydliggör hon i sin debattartikel det avgrundsdjup som skiljer mellan Folkpartiets och Vänsterpartiets feministiska analys.

Cirka 80 procent av dem som arbetar inom kommunal sektor är kvinnor. Många av dessa kvinnor har pressade arbetstider, väljer att gå ner från heltidsnormen och arbeta deltid, eller som timanställda. Detta leder till en sämre löneutveckling vilket tydligast går att se när pensionen betalas ut, kvinnor straffas genom lägre lön och låg pension. Med förkortad arbetsdag och bibehållen lön ökar vi kvinnors möjlighet till ekonomisk självständighet.

Maria skriver vidare att reformen skulle komma att kosta mycket pengar. Detta är riktigt, jämställdhet kommer att kosta. Ställt mot de skattesänkningar den borgerliga regeringen genomfört, så täcks kostnaderna för en sextimmars arbetstidsreform väl. Folkpartiet har varit med och genomfört en omfördelning av resurser från välfärd till privat konsumtion. All statistik visar tydligt att det är kvinnor som är de stora förlorarna på denna politik och det är de rikaste männen som är vinnarna.

Rut-avdraget är ett exempel på en sådan skattelättnad. Rut-avdraget underlättar förvisso vardagen för dem som har råd, men bidrar inte det minsta till att bryta strukturer i vårt samhälle. Gärna städjobb, men då till de som har behov av hjälp.

Vänsterpartiet har, tillsammans med S och MP, gjort mycket för att förbättra kvinnors arbetssituation i Göteborg under de senaste fyra åren. Rätt till heltid, minskat behov av timanställda, fria arbetskläder inom äldreomsorgen för att ta några exempel. Dessutom har vi satsat extra på jämställda löner. I den borgerliga budgeten är det däremot mycket svårt att hitta några satsningar utöver dem som vi i majoritet redan genomför. Att Maria säger sig veta att effekten av sex timmars arbetsdag kommer att bli att fler kvinnor återgår till spisen, avslöjar mer om Folkpartiets jämställdhetssyn än något annat.

Vårt försök med sex timmars arbetsdag har väckt intresse över hela världen, journalister hör av sig och vill veta mer om vårt arbete. Tråkigt då att borgerligheten i Sverige sitter så fast i en heltidsnorm som är hundra år. Vi hade faktiskt hoppats att borgerlighetens kvinnor hade kommit längre i sin syn på jämställdhet.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: