Kalvmärkning i Gabna sameby.

Världsmiljödagen och ursprungsfolken

2014-06-05 | Undertecknarna padlock 3

OPINION

Världens ursprungsbefolkningar uppmärksammar miljön varje dag. I torsdags var det FN:s internationella miljödag, och aktivisterna Mirna Ticona, Stefan Mikaelsson, Jorge Calbucura och Carmen Blanco Valer kräver samfällt att Sverige ratificerar konventionen som erkänner och respekterar ursprungsfolkens rättigheter. Bland annat.

UNDERTECKNARNA:


Mirna Ticona, Aymarafolket, konstnär

Stefan Mikaelsson, Samefolket, ordförande sametinget

Jorge Calbucura, Mapuchefolket, docent i sociologi

Carmen Blanco Valer, Quechuafolket global rättviseaktivist

Sedan 40 år tillbaka uppmärksammas den 5 juni Världsmiljödagen av FN:s medlemstater. Sedan tusentals år tillbaka uppmärksammar ursprungsfolk runt om i världen miljön året runt.

Urfolk har under tusentals år utvecklat kulturer anpassade till de olika miljöer där de bor. Antingen det handlar om miljöerna kring arktisk, Amazonas regnskogar, de andinska bergen, Kalahariöken, eller Australiens vidder.

På så sätt utvecklade urfolk även livsåskådningar där relationerna mellan stjärnbilder, berg, vattenkällor, skogar, snö, djur och människor är centrala och kosmos ses som en helhet. Dessa livsåskådningar uppmuntrade ett sätt att förhålla sig till miljön präglad av respekt och ömsesidig harmonisk relation till varandra.

Under de senaste 500 åren har de koloniserande nationerna tvångsinlemmat urfolken till ett globalt exploateringssystem. Koloniseringen har inneburit bland annat berövande av mark för exploatering av råvaror och att människorna tvingats att bli billig arbetskraft.

Kolonisatörernas ideologi utgår från att ”människan är skapad till att härska över alla andra varelserna”. Även när de religiösa förklaringarna ersatts av moderniteten och upplysningstänk har man fortsatt hävda människans rätt att ”dominera” naturen. Dvs. en antropocentrisk syn där naturen ses som ”resurser” till människans förfogande och källa till outtömliga resurser.

Denna syn tillsammans med den kapitalistiska ackumulationslogiken ser som ända mål för mänskligheten en hejdlös ekonomisk tillväxt baserad på gränslös produktion och konsumtion. Även om detta sker på bekostnad av tvångsförflyttningar, folkmord och assimilering av urfolkkulturer, utrotning av tusentals djur- och växtarter samt förstörelse av ovärderliga miljöer eller oåterkalleliga klimatförändringar som hotar livet i planeten.

Girigheten och tillväxtnojan tycks dessutom med tiden bli allt aggressivare. Ursprungsfolkens försök att behålla sina marker och sätt att relatera till naturen, möts av allt våldsammare försök att komma åt de sista orörda miljöerna. Exempel på detta var när awajunfolket i den peruanska delen av Amazonas, som försökte hindra regnskogsskövlingen, massakrerades under själva Världsmiljödagen 2009. Men även här i Sverige när polisvåld användes mot de som ville hindra gruvprospekteringarna i Gállokområdet nära Jokkmokk.

Den antropocentriska synen som ser ner på naturen, gör även skillnad mellan människor och ”människor” och är kopplad till rasism där urfolken ses som lägre stående ”naturvarelser” till skillnad från de invaderande ”kulturvarelserna”. Men den naturföraktande synen är också kopplad till patriarkatet och drabbar även kvinnorna sedda även de som ”naturvarelser” och mindre värda än männen. En syn som för övrigt bara accepterar heteronormen och därmed drabbar även personer som vägrar att begränsas av denna.

Eftersom vi lever i en global kapitalistisk världsordning drabbas hela världsdelar eller landsregioner av denna exploatering av natur och de människorna som ses som närmare naturen: urfolk, kvinnor, människor från den globala syd, etcetera. Ett dominanssystem som sätter den europeiska utvecklingsmodellen och kulturen som norm och alla andra kulturer som ”avvikande”. På så sätt överlappar och förstärker alla dessa system varandra: rasismen, patriarkatet, eurocentrismen och storstadscentralism och används för att rättfärdiga fortsatt exploatering av natur och människor.

Som representanter för urfolk vill vi tillsammans med andra folk bygga samhällen baserade på en respektfull relation mellan människor och miljö. Därför vill vi i samband med denna Världsmiljödag föreslå att tillerkänna naturen rättigheter samt lyfta fram:

  • Behovet av att se sambanden mellan naturförakt, rasism, patriarkat och global kapitalism efterson de bejakar miljöförstörelsen.

  • Ursprungsfolkens roll i bevarandet av planetens biologiska mångfald och orörda naturmiljöer runt om i världen.

  • Vikten av att erkänna och respektera ursprungsfolkens rättigheter genom att ratificera FN:s ILO:169 – konvention som Sverige ännu inte skrivit under.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140605 - Carina Enström

Jag skrev en kommentar. Den försvann! Samerna är inte Ursprungsbefolkning i det här landet. Urbefolkning och ursprungsbefolkning är inte samma sak. Jag är Göt och del av ursprungsbefolkningen i det här landet.Jag begär inga xtra rättigheter av mark ALLa människor är ättlingar till de första människorna. Vi måste lära oss samsas om det som finns. Vissa befolkningsgrupper har inte någon exklusiv rätt till den natur som finns. Protesterar vi mot naturförstöring är det för att vi bryr oss om naturen. Vill ni ha en diskussion om urfolk? Ni kanske inte vill höra sanningen. Jag ställer upp för mänskliga rättigheter. Allas rätt att existera men det här begreppet urfolk vill jag ha en diskussion om. Vill samerna hävda att de är ursprung befolkning får de mothugg.


20140605 - Jenny Rönngren

Jag blir väldigt konfunderad över vad du skriver.

Definitionen av urfolk, eller ursprungsfolk som det också kallas, är tydlig och bygger inte på en statisk identitet, utan har i stor utsträckning att göra med den marginalisering och det förtryck dessa folk utsatts för. Samer är Sveriges enda urfolk. Förklaras närmare här: http://www.samer.se/1148

Jag förstår att du gör en annan definition, men inte vad du bygger den på eller hur värnandet om samers rättigheter skulle hindra människor från att samsas om jordens resurser. Kritiken i artikeln är ju inriktad just på bristande dialog, konsekvensen i form av miljöförstöring och hur urfolk som protesterar och kräver att få göra sina röster hörda förföljs och massakreras.


20140605 - Carina Enström

Jag blir konfunderad över vad du skriver. Urfolk???? Vi är alla urfolk. Ni har inga speciella markrättigheter.Ni har invandrat väldigt sent. Jag säg ett tv-program för väldigt länge sen där de förklarade det här med urfolk och varför just samer var det. Det är folk som inte beblandat sig med andra folk och de menar inte er allihopa.De som är urfolk kommer ursprungligen från Ryssland Vi har sen urminnestider en växande befolkning och vi måste lära oss samarbeta. Ni har ingen exklusiv rätt till naturen. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig, jag blir så arg på hela frågan. Genom historien har mycket hemskt hänt det är väl inte mer synd om er än någon som blev av med marken när alla herresäten byggdes en gång i tiden och sen tvingades till gratisarbete på densamme. Hur behandlade man fattigt folk förr i tiden? Tänk på det du. Man kan inte rätta till en orätt genom att begå en annan. Jag är en del av ursprungsbefolkningen i Sverige, jag är Göt och jag kräver inga speciella markrättigheter. Ta gärna upp miljöförstöring, exploatering av jordens resurser, illa behandling av folk över hela världen. Men om ni fortsätter påstå att ni alla är ett urfolk och ännu värre ursprungsbefolkning i det här landet då får ni räkna med mothugg. För det är en lögn. Alla människor är ättlingar till de första människorna.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: