Maria Hagberg, Inger Stark.

"Vår kritik besvaras inte"

2014-05-30 | Maria Hagberg , Inger Stark padlock

OPINION

Maria Hagberg och Inger Stark initierade en debatt om behovet av förbud mot barnäktenskap, men tycker sig inte ha fått svar på kritiken mot bland andra organisationen Kvinna till Kvinna och Feministiskt Perspektivs redaktör Edda Manga. I denna replik efterlyser de också på nytt svar från Soraya Post.

Maria Hagberg, (V) Örebro, och Inger Stark, (V) Stockholm, är båda internationella kvinnorättsaktivister


RELATERADE ARTIKLAR

2014-05-18 Edda Manga: Jag försvarar inte barnäktenskap

2014-05-17 Kritiken mot Kvinna till kvinna saknar grund

2014-05-16 Barnäktenskap borde förbjudas i alla FN-länder

2013-03-28 "Barnäktenskap" och migrationspolitik

Det är oerhört intressant att både Kvinna till Kvinna och Edda Manga undviker att svara på det vi framför kritik om.

Vi börjar med Kvinna till Kvinna. En av undertecknarna var vid tillfället anställd som fältassistent i Irak. Kollegorna var helt eller delvis okunniga om Kvinnokonventionen. En kunskap som borde vara ett grundkrav vid anställning hos Kvinna till Kvinna. Vi påstår inte att Bagdad Women´s Association aldrig fått bidrag från Kvinna till Kvinna. Vi är väl medvetna om att de är en av partnerorganisationerna i Irak, då såväl som nu. Nu gällde det villkorade bidrag som skedde då Bagdad Women´s Association inte fick bidrag till kurser för att göra änkor (efter ockupationen) självförsörjande.

Den som kan de jämställdhetspolitiska målen och kvinnokampens historia i Sverige och globalt vet att en kvinnas egen inkomst är avgörande för vägen mot ett självständigt liv, också i ett kollektivt samhälle. Nu handlade det om att mödrar tillika änkor skulle undvika att behöva ”sälja sina döttrar” av försörjningsskäl. Nu låg det inte inom Kvinna till Kvinnas profil. Det får oss oundvikligt att tänka på ett kolonialt intresse att profilera organisationen i Sverige istället för att lyssna in vad organisationen själva angav som angeläget i Irak. Vem ska ha tolkningsföreträde? Nu fick organisationen medel från en annan stor utländsk biståndsorganistion och Kvinna till Kvinna fortsätter att ge bistånd till sådant som passar organisationens profil på hemmaplan.

Vi vet nu att förslaget om barnäktenskap från 9 års ålder på flickor är i allra högsta grad aktuellt och det hade då behövts stöd till änkor för självförsörjande och organisering. Det borde Kvinna till Kvinna medverkat till. Därför klingar det falskt med att föra fram kritik till Carl Bildt och samtidigt inte agera själv.

Edda Manga framförde i en debattråd med en annan forskare på sociala medier sitt försvar till barnäktenskap med hänvisning till att hon själv valt att ingå äktenskap före 18 års ålder. Hur forskningsbaserat är det? Tråden är bortttagen.

Nu framför hon återigen en värdekonservativ och romantiserande uppfattning om äktenskap i sin svarsartikel. Sex ska ske inom äktenskapet, i alla fall då det gäller kvinnan. Det finns mycket att ifrågasätta i svarsartikeln. Till exempel att uppmuntra äktenskap som anhöriginvandring. Det har katastrofala följder för de kvinnor även minderåriga som utsätts för det. Kvinnors asylskäl och rätt att invandra behöver ses över men utifrån andra skäl än äktenskap med minderåriga.

Rekommenderar läsning av två rapporter som kommit de två senaste åren: Barn utsatta för människohandel och Kvinnor och barn i rättens gränsland samt en artikel från Göteborgsposten 2005.

Vi som skrivit ursprungsartikeln är feminister och internationalister sedan tidiga tonåren och deltog i andra vågens feminism. Kampen för rätten till vår sexualitet och unga människors rätt till sex innan äktenskapet. Elise Ottesen Jensens kamp ska inte vara förgäves:

”Jag drömmer om den dag, då alla barn som föds är välkomna, alla män och kvinnor är jämlika och sexualiteten ett uttryck för innerlighet, ömhet och njutning.”

Som praktiker tillåter vi oss att vara skeptiska till Edda Mangas hänvisning till forskningen. Vi har i våra professioner mött flera hundra unga i Sverige som rymt från barnäktenskap eller hot om sådant. En del har fått välja ja. Val med negativa förtecken.

Den unga kvinnan (under 18 år) från Libanon som lurades till hemlandet av föräldrarna och fick välja mellan friarna som föräldarna som valt ut, den romska pojken som tvingades välja bort sin ”svenska” flickvän då han redan var bortlovad inom gruppen, den unga algeriska flickan som utsattes för mordförsök av sin pappa då de besökte hemlandet och hon ville välja själv, den vuxna kvinnan i Halabja som giftes bort mot sin vilja vid 13 års ålder, de 8 500 unga i Sverige som i Ungdomsstyrelsens undersökning 2009 hyste stark oro för att inte få välja sin partner själv. Alla de unga ofta under 18 år som försvinner till barn och tvångsäktenskap i andra länder varje skollov...

Soraya Post har valt att inte svara på vår artikel och därför frågar vi henne igen. Vad tänker du, som romsk kvinna och EU-parlamentariker göra för att motverka barnäktenskap generellt och specifikt inom delar av den romska gruppen? Romska ungdomar var de första som sökte hjälp då Skyddat boende vid hedersrelaterat våld och förtryck startade i Skåne 2004.

Forskning visar att barnäktenskap har negativa konsekvenser framför allt för flickors/kvinnors liv och rätt till självständighet. Flickor förhindras skolgång och utbildning i samband med barnäktenskap. Deras reproduktiva ohälsa och risk för dödsfall vid förlossning är oomtvistat. Äktenskap som inleds med våldtäkt som sedan fortsätter i ett livslångt fängelse för den unge som inte valt själv. De flesta barnäktenskap sker efter föräldrars och släktingars vilja, inte efter barnens eller de ungas vilja.

Att ha en eller flera relationer även sexuella sådana innan äktenskapet och att kunna skydda sig mot oönskade graviditeter och rätten till abort har varit en lång kamp i Sverige och den ska inte förhandlas bort av en värdekonservatism som osynliggör kvinnokampen både i Sverige och globalt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: