Malin Björk förstamaj-talade i Malmö.

#euvalet: Jag vill stärka jämställdhetutskottets ställning

2014-05-24 | Malin Björk padlock

OPINION

”Jag kommer att vara högljudd! Aldrig vara tyst och vägra att ta några som helst steg tillbaka. När högerkonservativa vill begränsa kvinnors liv är vi den kraft som står emot och driver en feministisk ekonomisk politik, en feministisk miljöpolitik och en feministisk utvecklingspolitik.” Det skriver Malin Björk, vänsterpartiets första namn på listan, inför morgondagens val.

Malin Björk är förstanamn på Vänsterpartiets EU vallista till EU-parlamentet.

Hotet mot kvinnors rättigheter är verkligt i Europa. Vi ser hur kampen stannar upp eller hur vi måste strida igen för gamla segrar. Åtstramningar och högerpolitik drabbar kvinnor direkt och indirekt. Det är förlossningsvård, förskola, kvinnojourer som får sänkt eller indragen budget. I det läget behövs en stark feministisk kraft som vågar vara högljudd och bråkig. Tystnad räddar inte kvinnors liv. Vänsterpartiet har varit och kommer fortsätta vara den kraften.

Ordförandeposten i EU har gett oss möjligheten att påverka dagordningen, inte bara i jämställdhetsutskottet, utan också i hela EU. Vänsterpartiet har alltså varit med och satt feminismen på den politiska agendan. Den feministiska offensiv som vi har drivit på hemmaplan har vi helt enkelt tagit med oss och implementerat i en Europeisk kontext.

Vi har inte varit tysta, vi tagit varje fajt, varje debatt och mobiliserat aktioner både inom och utanför Europaparlamentet. Vi lanserade ett upprop mot den spanska regeringens förslag om restriktivare abortlagstiftning. Vår EU-parlamentariker Eva-Britt Svensson skrev ett betänkande om behovet av ett övergripande EU-direktiv mot mäns våld mot kvinnor och fick med sig hela parlamentet. Mikael Gustafsson fick igenom ett progressivt betänkande med tillväxtkritik och ett hållbart samhälle ur genusperspektiv. Vi var initiativtagarna till att betänkandet om prostitution kom upp på dagordningen och slutligen fick hela parlamentet att förespråka den svenska sexköpslagen.

Vi har uppmärksammat krisens påverkan på kvinnors rättigheter och jämställdheten. Analyserat och visat hur aborträtten och kvinnors ekonomiska självständighet är hotad. Vi har alltid på oss våra feministiska glasögon vare sig det handlar om klimatpolitik, frihandelsavtal eller arbetsrätt. Vi har bildat starka allianser med kvinnorättsorganisationer runt om i Europa och utanför EU:s gränser, anordnat seminarier och debatter om kvinnors rättigheter i mellanöstern och nordafrika och varit drivande när de nya milleniemålen efter 2015 har diskuterats i FN.

Vi kommer stå emot extremhögerns rasism, sexism och homofobi. Mot deras hat och hot, kommer vi stå upp och fortsätta kräva ett öppet Europa, med en generös flyktingpolitik. Mot deras homofobi svarar vi med vass HBTQ-politik från vänster. Vi är ett av de vassaste HBTQ-partierna i Sverige och i EU. Vi har drivit frågor med framgång i jämställdhetsutskottet kring till exempel att avkriminalisera HIV positiva, för att lesbiska och ensamstående ska få inseminera, för att förbjuda sterilisering av transsexuella, och för lika tillgång för HBTQ-personer till SRHR.

V är den tydligaste kraften för en politik som vill bort från nedskärningar, privatiseringar, ökande klassklyftor och hopplöshet – till ett jämlikt samhälle som bygger på solidaritet och välfärd för alla. Jag kommer att driva ekonomiska rättvisefrågor, feministiska frågor, försvar för fackliga rättigheter, anti-rasism och en human asyl-och flyktingpolitik. Vi vill sätta ökat fokus på den ekonomiska politiken och välfärdsfrågorna från ett feministiskt och antirasistiskt perspektiv.

Europaparlamentet har en viktig opinionsbildande roll. Det handlar om att ta initiativ och att peka ut problem och utmaningar för medlemsstaterna och de övriga EU institutionerna. Vi kommer att arbeta utifrån Vänsterpartiets feministiska vision.

  • Kommissionen måste utarbeta en strategi för att motverka mäns våld mot kvinnor. Vi kommer inte acceptera skenmanövrar som inte skapar verklig jämställdhet eller avpolitiserar ojämställdheten.

  • EU måste förändra sin ekonomiska politik, dels för att skapa jämlikhet och rättvisa, sätta människor före banker och storföretag, men också för att lyfta kvinnors ekonomiska situation. I dag är det tvärt om.

  • EU behöver utarbeta en ny, stark handlingsplan för jämställdhet. Den bör söka förverkliga de målsättningar som definierats i Beijing-plattformen för kvinnors rättigheter.

  • Kvinnors sexuella och reproduktiva rättigheter måste försvaras och förstärkas – både i Europa och i övriga delar av världen.

  • Arbetet mot trafficking måste få ett tydligare feministiskt perspektiv. Flickor och kvinnor får aldrig bli handelsvaror i sexindustrin. Vi kommer fortsätta verka för att svensk sexköpslag blir norm i fler av Europas länder.

Jag vill stärka jämställdhetutskottets ställning i hela parlamentet och därmed inom all EU-politik. Jag vill att kvinnor och kvinnoorganisationer ska känna att utskottet bryter ny mark för kvinnors rättigheter. Jag kommer att vara högljudd! Aldrig vara tyst och vägra att ta några som helst steg tillbaka. När högerkonservativa vill begränsa kvinnors liv är vi den kraft som står emot och driver en feministisk ekonomisk politik, en feministisk miljöpolitik och en feministisk utvecklingspolitik. Som högljudda vänsterfeminister kommer vi att fortsätta att göra skillnad!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: