Jytte Gutelund kandiderar till EU-parlamentet för Socialdemokraterna.

#euvalet: Ekonomisk politik viktig byggsten för feminism

2014-05-22 | Jytte Guteland padlock

OPINION

”När kvinnors inflytande på arbetsmarknaden ökar påverkar det samhället. Kvinnor kommer att vilja flytta fram sina positioner också i parlamenten och i styrelserummen.” Det skriver Jytte Guteland, kandiderar till EU-parlamentet för socialdemokraterna.

Jytte Guteland är kandidat till Europaparlamentet för socialdemokraterna.

Det är en feministisk frammarsch i Sverige. Själv fylls jag av energi och förhoppningar. Jag vet inte när jag först insåg hur olika förutsättningar och möjligheter vi får beroende på vilket kön vi tillhör. Kanske var det redan i lågstadiet när vi tjejer inte fick vara med och spela fotboll på rasterna.

I valrörelsen har jag träffat många kvinnor som vittnar om orättvisorna på arbetsmarknaden. Många berättelser stannar i medvetandet. Den unga tjejen som berättade om de orimliga arbetstiderna i klädbutiken, kvinnorna på ålderdomshemmet som tvingas ta delade turer och sjuksköterskorna som upplever ständig stress.

Det är märkligt och beklämmande att de maktstrukturer, som diskriminerar halva delen av befolkningen samtidigt ger den andra halvan smalare livsutrymme, fortfarande är så starka. När vi nu står inför två val och äntligen upplever en feministisk vår, så tillhör jag dem som gläds. Jag vill att Socialdemokraterna nu ska ta upp den positiva fajten att bli det bästa partiet för den som vill ha jämställdhet. Jag företräder det parti som utsåg världens första jämställda regering. Det förpliktigar till fortsatt arbete för jämställdhet.

Jag vill verka för en feministisk politik i Europaparlamentet. En av de viktigaste byggstenarna är den ekonomiska politiken. Kommissionen tog 2012 fram en rapport med rekommendationer till medlemsländerna för att ta dem fram ur krisen. Den handlade om att använda sociala investeringar för att lyfta ekonomierna. En av de inriktningar som föreslogs var att föra en jämställd politik på arbetsmarknaden, ge kvinnor större möjlighet att arbeta och till bättre villkor. Bland annat föreslogs att medlemsländerna bör bygga ut barnomsorgen för att fler kvinnor skulle få möjlighet att jobba.

När EU:s arbetsmarknad blir jämställd, kommer det att bidra till att normer och värderingar förändras. När kvinnors inflytande på arbetsmarknaden ökar påverkar det samhället. Kvinnor kommer att vilja flytta fram sina positioner också i parlamenten och i styrelserummen. Men inget kommer att hända automatiskt. Det är gynnsamt att hålla makten samlad bland vänner och likar. Vi ska därför inte vänta med att kräva kvotering i styrelserum och varvade listor för partierna i fler parlament i EU:s medlemsländer. Makt flyttar inte på sig bara för att någon som står utanför ber om det. Makt måste erövras. Vi som vill se förändring måste kräva densamma.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: