Feministiskt initiativs toppkandidat till EU, Soraya Post, talar på 1 maj i Göteborg.

#euvalet: Goda chanser att Fi kommer in i EU-parlamentet

2014-05-21 | Anna-Klara Bratt padlock

INRIKES

Statsvetaren Maria Jansson tror att det finns goda chanser att Feministiskt initiativ och Soraya Post kommer in i EU-parlamentet efter söndagens val. Enligt den Sifo-undersökning som Fi själva låtit ta fram anses partiets politiska trovärdighet god bland väljarna – även hos dem som inte själva avser att rösta på partiet.

Frågorna som ställdes I Sifo-undersökningen:

Kan du tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i riksdagsvalet eller kan du inte det?

Av de tillfrågade svarar 22 procent med svarsalternativet att ”Ja kan tänka mig att rösta på Feministiskt initiativ”


Kan du tänka dig att rösta på Feministiskt initiativ i Eu-parlamentsvalet eller kan du inte det?

Av de tillfrågade svarar 22 procent med svarsalternativet att ”Ja kan tänka mig att rösta på Feministiskt initiativ”

Av de tillfrågade tycker 56 procent att det vore bra om Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen.

Här kan du läsa hela undersökningen.

I måndags presenterades en Sifo-undersökning som gjorts på beställning av Feministiskt initiativ (Fi) som visade att var fjärde kvinna och var femte man kan tänka sig att rösta på Fi. Mer än hälften av de tillfrågade anser också att det är bra att Fi tar plats i parlamenten.

Statsvetaren Maria Jansson menar att siffrorna är svårtolkade, men konstaterar att resultatet rör förtroendet för Feministiskt initiativ som politisk aktör:

– De här siffrorna är lite kluriga, för de mäter egentligen något slags förtroende för Feministiskt initiativ som en seriös politisk aktör och det man kan konstatera att det är höga siffror. Totalt tycker 56 procent av de tillfrågade att det vore bra om Fi kom in i riksdagen. Stödet är också väldigt jämnt spritt i befolkningen och skiljer sig inte nämnvärt över landsdelarna eller spektrat stad-land och inte heller om man tittar på utbildningsnivå. Det finns en övervikt för Saco-anslutna och offentliga tjänstemän, men det som verkligen sticker ut är stödet bland de arbetslösa. Här svarar hela 70 procent att de tycker det vore bra om Fi kom in i riksdagen och 61 procent av dessa svara att de skulle kunna tänka sig att rösta på Fi i riksdagsvalet. Man kan också konstatera att Fi har större stöd bland kvinnor än män och större stöd bland de unga än de äldre.

I undersökningen går det att utläsa tendenser i den geografiska spridningen i landet:

– När man jämför frågorna om de kan tänka sig rösta på Fi och om de tycker det vore bra om Fi kom in i riksdagen så kan man se att det skiljer sig lite. Medan fler än snittet i södra, norra och östra Sverige gärna vill att Fi kommer in i riksdagen, är det de som bor i norra och västra Sverige som kan tänka sig att rösta på Fi. Likaså är det fler i storstäder och tätorter som kan tänka sig att rösta på Fi, medan stödet för Fi är ungefär jämnt fördelat när man frågar om det vore bra om de kom in. Fler väljare under 30 kan tänka sig att rösta på Fi, men åldersgruppen upp till 50 i högre grad än genomsnittet tycker det vore bra om Fi kom in i riksdagen.


Har ställt andra frågor

Hela 22 procent uppger att de kan tänka sig att rösta på Fi i EU-parlamentsvalet och riksdagsvalet. Men här ska man komma ihåg att frågan är annorlunda ställd än i de opinionsmätningar som redovisats tidigare, där man frågat ”om det var val i dag, vad skulle du rösta på?” menar Maria Jansson.

– Däremot tyder det på att människor inte är rädda för att Fi kommer in i riksdagen, så som man skulle kunna tänka sig om det var ett parti som framstod som inkompetent eller åsiktsmässigt förkastligt.

Undersökningen visar också att de som gärna ser att Fi kommer in i riksdagen framför allt sympatiserar med Fp, Mp, V och S. Särskilt Mp:s sympatisörer verkar också gilla Fi.

– Det kan hänga samman med att båda partierna attraherar en yngre väljarkår. När det gäller frågan om att kunna tänka sig att rösta på Fi så är de socialdemokratiska sympatisörerna mindre benägna att svara ja på den frågan. Istället är det Mp som återigen sticker ut tillsammans med Fp, V och lite förvånande SD. Man kan tänka sig att SD-väljarna som kan tänka sig att rösta på Fi inte är så ideologiskt eller frågestyrda, utan mer vill se en förändring i den traditionella politiken.


Tror du att Fi kommer in i EU-parlamentet på söndag?

– Jag tror att det finns goda chanser att Fi gör ett betydligt bättre val än förra gången och det kan hända att det skräller till denna gång. Valet är mycket snart och Soraya Post, men också de andra toppkandidaterna, har synts relativt mycket i media.


Om de gör det – hur tror du att de påverkar den kommande riksdagsvalrörelsen och möjligheterna att komma in i riksdagen?

– Om de kommer in i EU-parlamentet kommer det ge en rejäl skjuts i valrörelsen inför riksdagsvalet. Det visar att det går att verkligen ta sig in och valresultatet är ett äkta mått, som kommer vara viktigt för de som tvivlar på opinionsmätningarna och därför tvekar om att rösta på Fi av valtaktiska skäl. Dessutom kommer det bli en rejäl vitamininjektion för Fi:s valarbetare.


EU-valet påverkar riksdagsvalet

Maria Jansson menar att ett bra valresultat även om Fi inte kommer in i EU-parlamentet kan ge en positiv effekt, men det kan också komma som en stor besvikelse för väljarna:

– Då gäller det att de som driver kampanjen orkar vidare. Man ska komma ihåg att Fi har gjort en lång valkampanj redan och det är en bra bit kvar till september. För ett parti där allt sköts på ideell basis är det tungt och allt vilar på de individuella personernas ork och drivkraft. Dessutom kommer motståndet mot Fi öka när valrörelsen inför riksdagsvalet sätter igång på allvar. Granskningen kommer bli hårdare om opinionssiffrorna håller i sig. För Fi-aktivisterna kommer det bli som att spurta i uppförsbacke efter att redan ha sprungit ett maraton.


Fi syns mycket i medierna, både positiv och en del negativ uppmärksamhet – hur tycker du att de har klarat svåra frågor om skattepolitik och finansiering av förslag?

– Hitintills har granskningen i media varit ganska sparsam och de har definitivt fått mer utrymme i mainstream-medier än de fick 2010. Deras taktik med home-parties och sociala medier har också varit lyckosam och känslan av att det är en folkrörelse som växer fram har stärkts och varit bra för Fi. Jag skulle nog också vilja säga att det vitaliserar den svenska demokratin, eftersom det delvis kan ses som en motreaktion mot valrörelser där medias roll ökat och ökat, utan att detta egentligen ifrågasatts. Nu har Fi visat att det går att tränga igenom mediebruset genom att arbeta underifrån. De har verkligen jobbat för och förtjänat den uppmärksamhet de börjar få i medier. Det verkar också finnas lite mer tolerans för att Fi är en relativt ung organisation, att den drivs på ideell basis och att det kanske inte finns svar på exakt varje fråga.


Vad tror du det beror på?

– Det kan finns många förklaringar till det, en kan vara att ”andan” i valet handlar om att väljarna vill ha förändring. Alliansens taktik har länge och kanske tydligast sedan valrörelsen inför valet 2006 varit att fokusera på ledarskapsfrågor och stabila finanser. Det var säkert ett smart drag för att utmana socialdemokraterna som hade lång erfarenhet av regeringspositionen och uppfattades som ”dugligt”. När ledarskapsfrågan nu börjar kännas ”gammal” och den nyliberala välfärdspolitiken ifrågasätts, så är kanske både väljare och de som rapporterar om valet mer benägna att tolerera att nya idéer kanske inte alltid kommer färdigförpackade och klara.


Arbetat underifrån

Soraya Post – tror du hon har nått igenom till väljarna som topp-kandidat?

– Det tror jag absolut! Hon har synts i stora media vid ett flertal tillfällen, senast i onsdags när hon porträtteras i Dagens Nyheter. Men framför allt så har Fi arbetat underifrån och på så sätt nått många väljare.


Vad tror du om de övriga partierna?

– Junilistans tid verkar vara förbi. Piratpartiet har inte heller haft höga opinionssiffror, men de kan förvåna. Annars ser det ju ut som att de rödgröna kommer göra ett bra val. Om Centerpartiet åker ut, vilket kan hända, men det är absolut inte säkert, så kommer det ju också påverka mandatfördelningen bland de partier som kommer in. Det ska också bli intressant att se siffrorna för valdeltagandet. Det blir helt enkelt ett väldigt spännande val på söndag!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: