Maria Hagberg, Inger Stark.

”Barnäktenskap borde kriminaliseras i alla FN-länder”

2014-05-16 | Maria Hagberg , Inger Stark padlock

OPINION

Vänsterpartisterna Maria Hagberg och Inger Stark uppmanar makthavare från samtliga partier, stora internationella organisationer, inte minst biståndsorganisationer, och alla som kallar sig feminister att ta ställning mot det förtryck mot flickor och kvinnor som även sker utanför landets gränser.

Maria Hagberg, (V) Örebro, och Inger Stark, (V) Stockholm, är båda internationella kvinnorättsaktivister


RELATERADE ARTIKLAR

2014-05-16 Edda Manga: Jag försvarar inte barnäktenskap

Kritiken mot Kvinna till kvinna saknar grund

2013-03-28 "Barnäktenskap" och migrationspolitik

”Vad drömmer du om?” frågar SVT-reportern. ”Jag har inga drömmar”, svarar den 13-åriga flickan. Hon giftes bort av sina föräldrar när hon var 12 år, alla hennes systrar är bortgifta, ungefär vid den åldern. Hon heter Zeinab och bor i Irak. Irak, landet som nu är på väg att tillåta att 9-åriga flickor blir bortgifta.

Zeinab är helt klädd i svart, från topp till tå, värre än en burka. Hela dagarna diskar, tvättar, städar hon, hon kokar te. Lagar mat och passar upp på sin man och några andra män. Kanske hans bröder. Hon lär sig, säger hennes make. När hon går in med te till männen måste hon balansera brickan med teglas i en hand, med den andra håller hon sin svarta sjal för ansiktet. Så att det är helt dolt.

Den intervjuade kvinnorättsaktivisten säger att det är vidrigt det som sker, lagförslaget måste stoppas. Det är ett brott mot kvinnor och barns rättigheter, ja ett brott mot mänskligheten. (utdrag ur SVT Korrespondenterna )

I en opinionsartikel på Svenska Dagbladets Brännpunkt i slutet av april skriver Kholod Saghir från S-kvinnor Uppsala att:

”Bakgrunden till Jafaarilagen är Iraks nya konstitution från 2005 som möjliggör att relationsfrågor kan få avgöras på religiösa grunder. En tillämpning av denna lag kommer att tillåta olika religiösa grupper att dömas utifrån egna trosregler. Eftersom mer än 60 procent av Iraks befolkning är shiamuslimer kommer shialagstiftningen att gälla. Vad innebär det i praktiken?

Jaafarilagen kommer att tillåta giftermål för 9-åriga flickor, men även yngre flickor kan komma att beröras om en förälder tillåter det. Det innebär också restriktioner i kvinnans rörelsefrihet, förbud att lämna hemmet utan mannens tillstånd och legalisering av äktenskapliga våldtäkter. Lagförslaget innebär också restriktioner i kvinnans rätt till skilsmässa och pappan får automatisk vårdnad av barn över två års ålder.

Om lagförslaget träder i kraft kommer det att underminera Iraks nuvarande familjelagstiftning från 1959 som var för regionen mycket progressiv och trots sina brister slår fast att det är rättssamhället som är ansvarigt för relationsfrågorna, inte religiösa ledare. Enligt nuvarande lag är tvångsäktenskap förbjudet i Irak och kvinnan har rätt till skilsmässa.” (SvD 29 april 2014)

Efter invasionen har Irak mellan 1-3 miljoner änkor som inte kan försörja sina barn och då säljs döttrarna till äktenskap. Trots att detta var ett stort problem nekades en kvinnoorganisation i Irak medel till att göra änkor självförsörjande av en stor svensk bistånds och kvinnoorganisation, Kvinna till Kvinna. Organisationen Bagdad Women's Association i Bagdad ansökte om Sida-bidrag (som fördelas genom Kvinna till Kvinna)för att utbilda änkor till självförsörjning. De nekades bidraget med hänvisning till att det inte passade in i Kvinna till Kvinnas profil. Organisationen erhöll sedan bidrag genom en annan stor biståndsorganisation som arbetar med kvinnors rättigheter.

Det är att tala med kluven tunga att sedan gå ut och vädja till utrikesminister Carl Bildt om ”att framföra Sveriges "oro" över utvecklingen i Irak” och samtidigt neka bistånd till kvinnor i Irak som vill verka för förändring.

I samband med att USA:s styrkor lämnade Irak överlämnades svenska vapen från ockupationsmakten till lokal milis. Det visar på att Sverige i allra högsta grad är delaktiga i den tillbakagång som nu sker i Irak. Därför är avsaknaden av utrikespolitiska uttalanden anmärkningsvärd. Fast det är kanske så att affärsintressen går före flickors och kvinnors rättigheter?!

I flera länder där religiös/politisk lagstiftning råder enligt sharia gifts unga flickor bort, inte sällan till betydligt äldre män. Det är för enkelt att säga att det enbart beror på fattigdom. I Saudiarabien, ett av världens rikaste länder, gifts 30 procent av landets minderåriga flickor bort med äldre män.

Det beror snarare på en syn på flickan/kvinnan som en egendom som kan säljas och förbrukas och som får stöd av religiösa och politiska ledare, oftast män. Varje dag gifts ungefär 30 000 barn/flickor bort i barnäktenskap. Totalt i världen räknar man med 111-113 miljoner existerande barnäktenskap. Barnäktenskap utifrån flickans perspektiv. Samtidigt är den vanligaste dödsorsaken för flickor mellan 15-19 år i samband med förlossningen och abortförbud sprider sig i världen.

Oskuldsmyten är central och upprätthålls globalt bland annat genom religiösa texter och regelsystem av patriarkala religiösa ledare. Det förvärras då de religiösa texterna utgör lagstiftning och konstitution helt eller delvis. Religion och tradition ingår i kultur i hela världen. Vi ska acceptera olikheter men vi ska inte acceptera övergrepp.

Utrikespolitiska och feministiska uttalanden i Sverige lyser med sin frånvaro, med ytterst få undantag. När politiker och regeringar i andra länder legaliserar våldtäkt på barn är det tyst. Det är en form av kulturrelativism som är rasistisk. ”Kritisera inte sedvänjor och traditioner som är förtryckande om de sker på annat håll”, Det är helt emot Deklarationen om att avskaffa allt våld mot kvinnor som Sverige skrivit under.

I Sverige försiggår också barnäktenskap med myndigheternas goda minne. Tyvärr omfattar inte det lagförslag som lagts fram alla de församlingar och grupper som förrättar äktenskap med minderåriga i vårt eget land med hänvisning till religion och tradition.

Många är de ungdomar som varje år söker hjälp och skydd från barnäktenskap. En del av dem är ungdomar med romsk härkomst. Nu har Feministiskt initiativ en romsk kvinna som EU-kandidat, Soraya Post. Vad tänker Du göra för att få bort barnäktenskap generellt i EU och specifikt inom den romska gruppen?

I samband med justitierådet Göran Lambertz med fleras framtagande av lagförslaget mot tvångs- och barnäktenskap publicerades en artikel 2013. Då uppstod en debatt på sociala medier. Både forskare och praktiker deltog i debatten. I en debatt som pågick på en forskares Facebook-sida framfördes olika synpunkter på lagförslaget, även en av undertecknarna av denna artikel deltog. Forskaren och feministen Edda Manga deltog också i den debatten och utmärkte sig genom att försvara barnäktenskap. Debatt-tråden ligger inte längre kvar.

Vigslarna kan fortgå om vi inte ställer krav på rätten till förrättande av vigsel.

En flicka som är oskuld betingar ett högre pris på äktenskapsmarknaden, så gör även flickor inom prostitution och människohandel. Det är inte svårt att göra paralleller. Barnäktenskap är människohandel av dess värsta slag.

Aktivisterna i Irak måste få vår hjälp. Vi måste hjälpa dem att stoppa detta människorättsvidriga förslag. Det är dags att vi gör vår röst hörd och protesterar högljutt.

Ingen liten flicka ska få behandlas på detta sätt. Ingenstans i världen.

Vi efterlyser makthavare från samtliga partier, stora internationella organisationer, inte minst biståndsorganisationer, och alla som kallar sig feminister som vågar ta ställning mot det förtryck mot flickor och kvinnor som även sker utanför landets gränser.

Vi efterlyser makthavare som vågar lyfta problematiken på FN-nivå och kräva av samtliga medlemsstater att kriminalisera våldtäkt på barn och barnäktenskap

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: