Malin Björk förstamaj-talade i Malmö.

#1maj: ”Vi kommer alltid att driva de feministiska frågorna”

2014-05-02 | Avanti video , Malin Björk padlock 1

OPINION

”Vi kommer alltid att driva de feministiska frågorna, från lokal nivå och hela vägen till Europaparlamentet". Det sade Vänsterpartiets toppnamn i valet till EU-parlamentet, Malin Björk, i sitt förstamaj-tal i Malmö igår. Vi publicerar talet i sin helhet.

Jag är extra glad att vara tillbaka i Malmö – den stad som för mig symboliserar – mer än någon annan kanske – den vänsterpolitiska och feministiska och anti-rasistiska kampen!

Jag var här på 8 mars för att tillsammans med tusentals andra stå upp för en feministisk och anti-rasistisk politik från vänster. Det var en fantastisk demonstration på dagen – som slutade i sin motsats senare på natten när Showan och flera andra demonstranter blev attackerade.

Men ni här i Malmö reste er – ni reste er mot hatet, mot rasismen och sexismen – och ni fortsätter att visa vägen för stora delar av landet vad gäller kampen mot det högerextrema våldet. NI är en inspiration och en källa till kraft för andra, för oss alla. Ni ska vara stolta över ert motstånd!

Det här första maj-firandet är inte vilket första maj-firande som helst – det är vårt första maj-firande 2014, det år då vi går till val två gånger – först den 25 maj och sedan 14 september.

Valet till EU-parlamentet och valen den 14 september hänger ihop. Och inte bara för att EU:s beslut påverkar oss alla i vårt dagliga liv, men också för att det är samma politiska motsättningar som vi står inför, det är samma höger som monterar ner välfärden, skapar klyftor i samhället – här som där. Precis som valet här hemma – så handlar EU-valet om att ta ställning för vilket samhälle vi vill leva i, vilket samhälle vi ska ha och vilka värderingar som ska vara grundläggande.

Högern i Europa drar isär och bryter ner välfärden – precis som här hemma. I Europa skapas allt djupare klyftor mellan länder, och inom länder. Resurser går från de som har lite till de som redan har mycket.

Det är stora ord – men det är stort och allvarligt – det är stort och mycket allvarligt när så många människor utsätts för högerns politik i EU i dag.

Men det är allt färre som vill leva i högerns samhälle som formas av girighet och vinstintressen. Det är vår vision om samhället – som bygger på medmänsklighet, rättvisa och solidaritet – som bär in i framtiden.

Ute i Europa ser vi hur högern räddar banker – medan vi i vänstern står upp för välfärden. Mönstret är detsamma som här hemma. Europa har i dag 26 miljoner arbetslösa, och ungdomsarbetslösheten är 24 procent i genomsnitt. I länder som Grekland och Spanien är ungdomsarbetslösheten över 50 procent – det är en hel generation som går utan hopp och framtid. Fattigdomen breder ut sig i kölvattnet på krisen och EU-högerns politik. Enligt EU:s egen statistik för år 2012 hotas var fjärde medborgare i EU av fattigdom och social utslagning.

Den politik som högern drivit i de länder som drabbats hårdast är brutal högerpolitik – den innefattar tvångsprivatiseringar, nedskärning av välfärden, avregleringar och utförsäljningar av de gemensamma tillgångarna för en spottstyver. Lågavlönade får se sina löner sänkas ytterligare, flyktingar och migranter i EU utsätts för en allt inhumanare behandling, äldre människor får se sina pensioner halveras och omsorgen dras undan, funktionsnedsattas rättigheter sätts på undantag i land efter land, utlandsfödda och barn till utlandsfödda diskrimineras allt hårdare i ett alltmer ojämlikt samhälle. Vänstervänner och mötesdeltagare – det är inte något mindre än en social katastrof vi ser.

Alliansens partier och deras allierade ute i Europa ber om förtroendet att få fortsätta på den inslagna vägen – med mer av samma misslyckade och förgörande politik. Mötesdeltagare, det är dags att sätta stop – det är dags att stå upp för välfärden och solidariteten – det är dags att säga nej till EU:s ekonomiska centralstyrning och högerpolitik!

För oss i Vänsterpartiet så är välfärden här hemma, och välfärden ute i Europa, inte till salu! Därför säger vi också nej till handelsavtalet mellan EU och USA.

Högern passar på i krisens kölvatten – att ge sig på arbetsrätten och välfärden – och nu har man lanserat sitt nästa stora projekt för att stärka storföretagens makt – ett nytt frihandelsavtal mellan EU och USA. Problemet är naturligtvis inte handel i sig – men vi i Vänsterpartiet står upp för en rättvis handel som gynnar människor, miljö, mänskliga rättigheter och fackliga rättigheter.

Och det här handelsavtalet är den raka motsatsen! Det HOTAR både miljö, fackliga rättigheter, och konsumenträttigheter, men inte nog med det – det här avtalet åsidosätter dessutom demokratin!

Handelsavtalet mellan EU och USA vill inrätta specialdomstolar som ger storföretagen makten att stämma stater för utebliven vinst. Detta har direkt bäring på Sverige och frågan om vinster i välfärden. En majoritet av svenskarna vill förbjuda vinster i välfärden. Men om vi skulle göra det så skulle det amerikanska riskkapitalbolaget KKR som äger Carema/Vardaga att få mindre vinster än vad de planerade när de investerade. De skulle då kunna stämma Sverige.

För högern och storföretagen är detta en dröm – men för oss som värnar demokratin, miljön och en välfärd fri från vinstintressen – är det en mardröm.

EU-parlamentet kommer, troligen under år 2015, att fatta det avgörande beslutet om handelsavtalet mellan EU och USA. Därför är EU-parlamentsvalet oerhört viktigt. De som anser det inte är okej att amerikanska storföretag ska kunna sätta den svenska demokratin ur spel bör rösta på Vänsterpartiet.

Vi i Vänsterpartiet kompromissar inte med demokratin – för partivänner, vänstervänner – demokratin är inte till salu!

Konservativa uppfattningar om kvinnans plats och roll sprider sig i samtakt med nationalistiska och högerkonservativa krafter. Kvinnors rätt att bestämma över våra kroppar, aborträtten och rätten till preventivmedel – hotas.

En av tre kvinnor i EU har utsatts för könsbaserat våld. Precis som här hemma så fungerar inte rättssystemet som det ska för kvinnor som utsätts för våld och hot – och förövarna går fria. Vi har sedan 1995 framgångsrikt drivit de feministiska frågorna i EU-parlamentet – vi har satt frågan om våld mot kvinnor allra högst på den politiska dagordningen. Vi driver också arbetet för att stärka papperslösa kvinnors rättigheter, vi står upp för kvinnor med funktionshinder när resten av beslutsfattarna osynliggör och marginaliserar.

Högern kommer inte att få förminska kvinnors rättigheter, och krympa vårt livsutrymme. Deras konservatism och förtryck av kvinnor – kommer vi stå upp emot! Vår vänsterfeminism - är inte till salu!

Vänstervänner, mötesdeltagare, jag vill också vara tydlig med att för att vara en vass och tydlig motkraft och bekämpa förtryck av kvinnor, så måste motståndet och kampen föras från vänster. Kvinnor drabbas särskilt av nedskärningar och välfärdsnedrustningen – mönstret i Europa är precis detsamma som här hemma. Det är kvinnor som får ta över obetalt omsorgsarbete och som får springa fortare på sina arbetsplatser inom omsorg och vård när resurserna används till att rädda banker istället för att investeras i välfärd.

Utan en förståelse och tydlig politik för omfördelning av samhällets resurser kan den feministiska visionen inte nå ända fram. Vår feministiska politik är resolut vänster – den kräver att kvinnor får högre löner, bättre arbetsvillkor, tryggare anställningar – och att offentlig välfärd byggs upp och förstärks.

Vi i Vänsterpartiet kommer aldrig stå tillbaks, vi kommer alltid ta kampen för kvinnors rättigheter. Vi kommer alltid driva de feministiska frågorna – här hemma på kommunal nivå och hela vägen till EU-parlamentet!

Samma höger, i gott samarbete med extremhögern, är det som ger sig på hbtq-personers rättigheter ute i Europa. Vi kommer inte stå och titta på – vi kommer ta fajten med de konservativa – och vi kommer stå starka – Vet ni varför? För vi står med vår kärlek mot deras hat!

I högerns Europa växer också rasismen och de högerextrema partierna i styrka.

Vi ser hur den inhumana flyktingpolitiken får fäste överallt. Människor nekas familjeåterförening, sätts i långtidsförvar under oacceptabla förhållanden runtom i Europa, föräldrar slits från sina barn. 1 500 människor dör varje år i Medelhavet när de är på flykt på väg till Europa. Det är så ofantligt och oacceptabelt att det är svårt att sätta ord på. Det är inget mindre än en katastrof, en medmänsklighetens katastrof. Därför är det så viktigt att vi alla står upp mot rasismen, och för flyktingars rättigheter.

Jag agerade för några veckor sedan som medmänniska och medborgare – för att försöka stoppa avvisningen av Ghader Ghalamere i Östersund. Det var skarpt läge – ett läge där jag visste att jag måste stå upp för vad jag vet är rätt och riktigt – som människa och medborgare. Piloten valde att inte fullfölja avvisningen och jag är så glad och lättad att Ghalamere nu fått omprövning av sitt beslut.

Men vad jag vill säga mest av allt är att jag inte var ensam – kamrater i Östersund, organisationen Ingen människa är illegal – och andra som stödjer familjen, vanliga Östersundsbor – alla var en del av den bredare kraften av vanlig och äkta medmänsklighet. Precis som här i Malmö där ni reser er upp tillsammans för att trycka tillbaks rasisterna från era gator.

Och det, mötesdeltagare och partivänner – ska vi fortsätta att göra – vi ska vara den tydligaste och mest rakryggade kraften mot rasisterna, mot de högerextrema krafterna. Och mot den inhumana flyktingpolitiken i Europa – som bygger murar och skapar fästning Europa.

Vi står upp för flyktingars rättigheter och tar kampen mot rasismen – här hemma och i Europa. VI tar kampen – och vi går från ord till handling!

Vi i Vänsterpartiet är inte naiva – till skillnad från de andra ja-sägarna, så står vi fast vid vår EU-kritik – vi bibehåller vårt utträdeskrav, för vi vet att EU inte har demokratiserats, och vi vet att det måste till grundläggande fördragsändringar för att EU ska styras om!

Vi är numer det enda trovärdiga EU-kritiska partiet – för det är bara vi som står fast förankrade i våra grundläggande värden om solidaritet och internationalism – och fortsätter kräva att människor, miljön, välfärden, och fackliga rättigheter ska sättas före storföretagens friheter!

Vi vet att vi inte kan göra det själva, och att vänstern i Europa måste växa överallt – men vi kommer göra allt vi kan för att stå i solidaritet med grekerna, spanjorerna, irländarna och portugiserna – de som drabbats allra hårdast av EU:s högerpolitik. Vi står upp tillsammans med dem för att försvara välfärden och visionen om ett samhälle för alla.

Valet i Europa – precis som här hemma står mellan höger och vänster, mellan de som vill fortsätta den politik som monterar ner välfärden och vi som vill bygga upp den!

Det räcker nu. Vi ska sätta stopp för den politik som räddar banker, men som låter människor gå under. Och det måste vi göra genom att rösta i både EU-valet och i september.

Vi vänsterpartister är garanten för att byta politik – här hemma och i Europa. Det är bara vänstern som på riktigt bjuder motstånd mot EU:s högerpolitik och centralstyre – och som står upp för ett Europa som sätter medmänsklighet och solidaritet i centrum – inte girighet och vinstintressen.

Tack Malmö för ert mod och er inspiration – för er vänsterpolitiska, feministiska och antirasistiska kampvilja – jag bär med mig den härifrån – den är grundläggande för att fortsätta att stå upp för det vi tror på – för att tillsammans skapa ett solidariskt och jämlikt samhälle!

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer


20140502 - Eva-Britt Svensson

Ett fantastiskt bra tal Malin.

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: