P-piller för män möjliga inom sju år?

P-piller för män – en jämställdhetsfråga

2014-03-28 | Julia Eriksson padlock

EKONOMI

P-pillret fyller 50 år i år. Så länge har det funnits på den svenska marknaden. Det har talats om ett p-piller för män i decennier men inget händer. Nu tror forskare att de kan komma att finnas på marknaden – om sju år.

Enligt den senaste forskningen som lanserades kring jul förra året hade brittiska och australiensiska forskare tagit fram ett hormonfritt p-piller för män som enbart testats på möss. Ett hormonbaserat p-piller för män finns redan framtaget och klart men det verkar dröja på sig tills det når ut på marknaden.

Kristina Gemzell-Danielsson, professor vid Karolinska institutet, ingår i en internationell kommitté – Population council, för preventivmedelsforskning, en forskning som framför allt bedrivs i USA.

- Det hormonfria preventivmedlet för män är jättespännande, men det kommer att ta lång tid att ta fram ett färdigt preparat. De hormonbaserade preventivmedlen har det däremot forskats på länge och de medför inga allvarliga biverkningar.

Den huvudsakliga anledningen till att ett manligt p-piller dröjer är enligt Kristina Gemzell ett ointresse från läkemedelsföretagen och forskningsråden.

- Det har gjorts initiala studier på hormonbaserade preventivmedel för män, men större studier behövs där man vidgar gruppen för att se att det verkligen fungerar. Man måste studera effektivitet och biverkningar vilket kostar mycket pengar, och i dag är inte läkemedelsföretagen eller forskningsråden intresserade av det då det inte finns särskilt mycket pengar att tjäna. Jämför till exempel med cancerforskningen där det satsas väldigt mycket.

En annan förklaring är också att det faktiskt är svårare att ta fram ett fullgott skydd för män. Ett manligt preventivmedel är svårare att utveckla av olika skäl. Det handlar om att stoppa miljoner av spermier jämfört med att hindra ett ägg från att frigöras från äggstocken. Samtidigt får inte spermiernas kvalitet påverkas i ett längre perspektiv. En annan faktor till att det inte satsas på de manliga p-pillrena kan ha att göra med att branschen helt enkelt har nöjt sig med att det redan finns ett stort utbud av p-piller och preventivmetoder för kvinnor.

- Det verkar som att läkemedelsföretagen är rätt nöjda med det som står till buds. Att det räcker med det som de redan har. Men det stämmer inte eftersom att många kvinnor lider av de preventivmetoder som finns att välja på idag.


En jämställdhetsfråga

Många kvinnor lider idag av de biverkningar som dagens preventivmetoder kan ge. Det kan handla om minskad sexlust, nedstämdhet, humörsvängningar, risk för blodpropp och viktpendling. Om utrymmet blir större för män att skydda sig skulle det därför kunna leda till större välmående för många kvinnor. På samma gång skulle ett manligt preventivmedel ge männen större möjlighet till kontroll än de har idag, då kondom eller sterilisering är de enda alternativen.

- Det är en jämställdhetsfråga i allra högsta grad eftersom ansvaret skulle delas. Än idag finns en uppfattning om att kvinnan har det yttersta ansvaret. Det är också en jämställdhetsfråga då det kommer till välmående. Varför ska kvinnor behöva må dåligt på grund av de preventivmetoder som finns?

De hormonbaserade p-medlen som har kommit längst i forskningen är p-stav och en kräm som appliceras på huden. De har redan testats på människor och har visat sig ge ungefär samma biverkningar som hos kvinnor.

– Biverkningarna har visat sig vara små och likvärdiga de som kvinnor kan drabbas av. Men toleransen för biverkningar är generellt lägre hos män. För kvinnor finns det en påtaglig rädsla att bli gravida och den rädslan vägs mot de risker och de biverkningar ett p-piller kan ge. Männen drabbas ju aldrig av samma direkta konsekvenser så det blir mer som ett indirekt skydd och då bedöms riskerna annorlunda.

Studier har visat att en majoritet av männen i Sverige är intresserad av en ny preventivmetod för män, och Kristina Gemzell-Danielsson tror att det skulle kunna finnas ett preparat på marknaden inom sju år.

- Från och med idag skulle det ta ungefär sju år, men då hänger det på att det skjuts in pengar och att något företag vill ta hand om det. Intresset är relativt stort i USA och deras vetenskapsråd satsar på den här forskningen, så framtiden är hoppfull. Jag tror och hoppas att vi i en förlängning kommer att få se även hormonfria preventivmedel på marknaden för både kvinnor och män.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: