Journalister i Frankrike tar strid för jämställda medier

2014-03-28 | Simone Lindsten padlock

UTRIKES

Precis som i Sverige är drygt 80 procent av dem som uttalar sig som experter i franska medier är män. Kvinnor framställs ofta på ett stereotypt sätt samtidigt som de är underrepresenterade. Detta vill en grupp journalister skapa debatt kring och förändra.

Rörelsen Prenons la une ("ta första platsen") har tagit fram en expertdatabas med kvinnor som medier kan vända sig till och presenterat ett manifest med sina krav, som undertecknats av över 200 journalister. De kräver att objektifieringen av kvinnor upphör, liksom spridandet av sexistiska eller stereotypa av bilder av kvinnor i medierna. För att råda bot på ojämställdheten på redaktionerna och bristen på medvetenhet bland journalister krävs utbildning. Och arbetsvillkoren för kvinnor, som ofta är dåligt betalda och har tillfälliga, osäkra anställningar, måste bli bättre.

I manifestet krävs också att hälften av alla experter som uttalar sig i medierna ska vara kvinnor, och att det ska finnas kvinnor på alla nivåer och positioner inom medierna. Medierna ska spegla kvinnors och mäns villkor – i arbetsliv och samhälle – på ett jämställt sätt.

Verktyg


Skriv ut

Kommentarer

Du måste vara inloggad för att kunna lämna en kommentar.

annons: